Ρυθμίσεις για το ΜΤΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 15 Μάρτιος 2012 19:16

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Ομοσπονδίας, σήμερα 15 Μαρτίου 2012, ψηφίστηκαν οι παρακάτω

ρυθμίσεις για το ΜΤΣ:

     Ρύθμιση χρέους

    Αποδέσμευση των πιστώσεων υπέρ ΜΤΣ που παρακρατούσε το Υπουργείο Οικονομικών και ρύθμιση σε βάθος 15ετίας, του μέχρι 31 Μαρτίου 2012  χρέους του ΜΤΣ προς αυτό. Μετά τη δημοσίευση του σχετικού Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα καταστεί δυνατή η καταβολή του μερίσματος  (όπως είχε περιγραφεί σε σχετική ενημέρωση της ΠΟΣ από 21 Φεβρ.) και στη συνέχεια θα αρχίσει η σταδιακή καταβολή των ΒΟΕΑ.

    Νέος πόρος για το ΜΤΣ

    Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, περιέρχεται ως

πόρος σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα:

α) ποσοστό 5% επί των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και επί των ποσών που προκύπτουν από τη

μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών.

β) το ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πε-

παλαιωμένων κινητών πραγμάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και

πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό τον οποίο

προορίζονται. Τα ανωτέρω υλικά παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση πολεμικού υλικού.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 15 Μάρτιος 2012 20:00