Συνδεδεμένοι τώρα

Έχουμε 25 επισκέπτες συνδεδεμένους

Σημείωμα Σύνταξης

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ο Καιρός

Τρόπος προσδιορισμού/επιβεβαίωσης των κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης που επιστράφηκαν. PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2017 22:16

     Με αφορμή ερωτήσεις συναδέλφων για το ποσό των παρανόμως παρακρατηθέντων (πχ για ενδεχόμενα λάθη κλπ), που επεστράφη ταυτόχρονα με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου,  σύμφωνα με το Ν. 4501/2017, σας ενημερώνουμε ότι έχει υπολογισθεί η διαφορά μεταξύ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ (το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση των μνημονιακών μειώσεων των ν.4024/2011, ν.4051/2012 και ν.4093/2012).

    Επειδή ΔΕΝ θα γίνει ανάρτηση του ποσού, όποιος επιθυμεί να υπολογίσει τα επιστραφέντα θα πρέπει να κάνει τις ακόλουθες απλές μαθηματικές πράξεις:

    1. Προσθέτουμε τις 3 μνημονιακές μειώσεις (κάποιοι έχουν λιγότερες από τρεις λόγω ύψους σύνταξης), όπως αυτές φαίνονται σε οποιοδήποτε μήνα του 2015 (έστω Α το συνολικό αυτό ποσό).

   2. Το ποσό αυτό το πολλαπλασιάζουμε επί 4% ήτοι Α *4%=Β.

   3. Εν συνεχεία πολλαπλασιάζουμε το Β με το 21 (οι μήνες που ισχύει το 4% ως κράτηση περίθαλψης) ήτοι Β*21=Γ.           4. Ομοίως πάλι το Α επί 6% και αυτό επί 12 μήνες που ισχύει το 6%, ήτοι Α*6%*12=Δ.

   5. Προσθέτουμε Γ+Δ=Ε από το οποίο Ε, αφαιρείται ποσοστό 20% ως φόρος και προκύπτει το ποσό που καταβλήθηκε.

   

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Μεταξύ άλλων φαίνεται ότι για το πριν την 1/1/2015 διάστημα (από Οκτ.2013-Δεκ.2014) έχει υπολογισθεί η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ με τα αναδρομικά του 50%, γι' αυτό λαμβάνονται υπόψη οι 3 μνημονιακές μειώσεις που φαίνονται στο έτος 2015. Επίσης η εφαρμογή του 6% από τον Ιούλ. 2015 σύμφωνα με το ν. 4334/2015.  

    Τέλος υπάρχει η πληροφορία είναι ότι ΔΕΝ θα γίνει ανάρτηση των επιστραφέντων ποσών.  Ακολουθεί παράδειγμα.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω 145+109+210=464 ευρώ το άθροισμα των 3 μνημονιακών μειώσεων, το ποσό "Α".

464χ4%=18,56 το ποσό  "Β".

18,56 χ 21 = 389,76 το ποσό "Γ"

Συνεχίζουμε πάλι με το "Α",  464 χ 6% = 27,84 χ 12 =334,08  ποσό  "Δ"

389,76 + 334,08 = 723,84,το ποσό "Ε"   

Φόρος: 723,84 χ 20% = 144,76 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ : 723,84 - 144,76 = 579,07

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2018 20:35