Συνδεδεμένοι τώρα

Έχουμε 257 επισκέπτες συνδεδεμένους

Σημείωμα Σύνταξης

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ο Καιρός

Γενική Συνέλευση ΣΑΑΑ ΣΣΕ 1975. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 21:47

sse 1975 emblima

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

                                              ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΣΣΕ  1975                                                                                                                                                                                                                        Αθήνα,  14 Mαρτίου 2018

 

                                                                ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ

                                 “ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΕΤΟΥΣ  2018 “

 

    Αγαπητοί  συμμαθητές

    1.   H προγραμματισμένη  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  Μελών του  Συνδέσμου  για  το έτος  2018  πραγματοποιήθηκε  την  10  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018,  στην Αθήνα, σύμφωνα  με  τα  όσα  είχαν καθοριστεί  με  σχετικές  αποφάσεις  και  ανακοινώσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Η  όλη  εκδήλωση  ήταν επιτυχής  και  διεξήχθηκε  μέσα  σε  ένα  καλό  συμμαθητικό  κλίμα, αφίνοντας σε όλους  τους  συμμετέχοντες  πολύ  καλές  εντυπώσεις  και  ευχάριστες  στιγμές,  κυρίως από τη συνεύρεση  των συμμαθητών  και  των συζύγων  τους, την ανταλλαγή  απόψεων επί διαφόρων  θεμάτων, την ενημέρωση  για  ενδιαφέροντα  θέματα, τις αφηγήσεις  αναμνήσεων, τις  οικογενειακές  συζητήσεις  και  τη  διασκέδαση.   

 

    2.   Το  γενικό  πρόγραμμα της  εκδήλωσης  εξελίχθηκε  όπως είχε καθορισθεί,  με κύρια  ση- μεία  τη διεξαγωγή  της  Γενικής  Συνέλευσης, τη διενέργεια  αρχαιρεσιών , την κοπή  της  Αγιο- βασιλόπιτας  του  Συνδέσμου  και  τη συνεστίαση.  Συνοπτικά,  επί  της όλης  διεξαγωγής  της εκδήλωσης,  κρίθηκε  σκόπιμο  με  αυτό το Ενημερωτικό  Δελτίο να σας  γνωστοποιήσουμε  τα  παρακάτω  θέματα  αμέσου  ενδιαφέροντός  σας  :   

           α.  Προσέλευση – Συμμετοχή

                Στη  διεξαγωγή  της  Γενικής  Συνέλευσης  Μελών  και  στη  διαδικασία των  Αρχαιρεσιών  συμμετείχαν  49  συμμαθητές – μέλη  του Συνδέσμου, έχοντας τακτοποιήσει  την οικονομική  τους  υποχρέωση  καταβολής της προβλεπόμενης  ετήσιας  συνδρομής.

                Στη συνεστίαση  παρακάθησαν  συνολικά 86 άτομα. 

            β.  Διεξαγωγή  Γενικής  Συνέλευσης

                  Μετά  από  το χαιρετισμό του Προέδρου ΔΣ,  ακολούθησε ο διορισμός  Επιτροπής Διεξαγωγής  Συνέλευσης,  με  Πρόεδρο  τον  Σταθόπουλο  Βασίλειο  και  Γραμματέα τον  Φλωρίδη  Δημοσθένη.  Το  Προεδρείο της  Συνέλευσης, κατόπιν καταμέτρησης  των παρόντων  μελών  και μετά  από  επιβεβαίωση  του  Ταμία περί  των ταμειακώς εντάξει μελών, κήρυξε τη συνέλευση  σε  απαρτία  και  έδωσε το λόγο  στον Πρόεδρο ΔΣ  για  την παρουσίαση  του  Απολο- γισμού έτους 2017.

                 Κατά  τον  Απολογισμό  αναφέρθηκαν οι  δραστηριότητες – δράσεις  και εκδηλώσεις του  Συνδέσμου, καθώς  και  ενημερωτικά  θέματα  γενικού  ενδιαφέροντος (αναδρομικά συντάξεων , επιστροφή  παρακρατηθέντων  από  εισφορές  υπέρ  ΕΟΠΥΥ, παρακράτηση  ΕΑΣ,κλπ).

                 Ακολούθως  ο Ταμίας  παρουσίασε  τον Οικονομικό  Απολογισμό  Έτους 2017 , κατά τον οποίον  επισημάνθηκε  ότι  ο αριθμός  των μελών  που είχαν καταβάλει  ετήσια  συνδρομή ήταν  πολύ  μικρός (51) . 

                  Ο Πρόεδρος  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  παρουσίασε  την Έκθεση της  Επιτρο- πης  για  το έτος  2017 , σύμφωνα  με την οποία τα οικονομικά  στοιχεία  και η διαχείρηση  του Ταμείου του  Συνδέσμου,  κατά  το έτος  2017  έχουν  καλώς  και ως εκ τούτου  ζήτησε  από τα  μέλη της  Γενικής  Συνέλευσης  την  απαλλαγή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ως  προς  τις  ευθύνες  οικονομικής  διαχείρησης  του  Ταμείου  του  Συνδέσμου  κατά το  Οικον. Έτος  2017. Τα  μέλη της Συνέλευσης  ομόφωνα  ενέκριναν  την εισήγηση  του  Προέδρου Εξελ. Επιτροπής.

                 Στη  συνέχεια δόθηκε ο λόγος  στον  Γραμματέα  ΔΣ,  ο οποίος  ενημέρωσε  τα  μέλη  για  θέματα  οργάνωσης – λειτουργίας  του  Συνδέσμου  (ιστοσελίδα , επικαιροποίηση μητρώου μελών , κατάρτιση  μητρώου ορφανικών οικογενειών, επικοινωνία  μελών  με  το ΔΣ , ενημερώ- σεις  μελών  επί  ενεργειών  και αποφάσεων  ΔΣ, κλπ ) , καθώς  και  για  άλλα θέματα  γενικού  ενδιαφέροντος ( ενιαία κάρτα μέλους οικογενείας  για  είσοδο σε Στρ. Εγκαταστάσεις – Εκμεταλλεύσεις  ΣΞ ,  ασφαλιστική   ικανότητα  έμμεσα ασφαλισμένων  μελών , έκδοση – διανομή  της  εφημερίδας  ΕΑΑΣ  << ΕΘΝΙΚΗ  ΗΧΩ >> , συνεργασία  ΥΠΕΘΑ  με ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ).

              Aκολούθως  το  Προεδρείο  της  Συνέλευσης  ζήτησε  από  τα  παρόντα  μέλη   τις  τυχόν  απόψεις  και  προτάσεις  που  θα  ήθελαν να  θέσουν  υπόψη  της  Γενικής Συνέλευσης. Οι   προτάσεις  , οι  οποίες  αναφέρθηκαν  από  4  συμμαθητές, αφορούσαν  στα  εξής : 

               --  Oι ετήσιες  Γεν. Συνελεύσεις  να  γίνονται σε  πόλη  της  Κεντρικής  Ελλάδας.

               --  Η επόμενη  Γεν. Συνέλευση  να  γίνει  στα Ιωάννινα .

               --  Το  ΔΣ  να συντάξει και εκδώσει  Ψήφισμα  Συμπαράστασης  προς  τις  Ένοπλες  Δυνάμεις , για  το γνωστό  θέμα – μεθοριακό  επεισόδιο  στις  Καστανιές Έβρου .

               --  Να  δημιουργηθεί  Παράρτημα  του  Συνδέσμου  Βορ. Ελλάδος .  

           γ.  Διενέργεια  Αρχαιρεσιών  Συνδέσμου

                 Ο  Πρόεδρος  Συνελεύσεως  ορισθείς  και  ως Πρόεδρος  Εφορευτικής  Επιτροπής , παρουσίασε  τον επικυρωμένο πίνακα  υποψηφίων  για  ανάδειξη  νέου ΔΣ  και  νέας  Εξελεγκ. Επιτροπής , σύμφωνα  με  τον  οποίο  εγγεγραμμένοι  ήσαν : πέντε (5)  για το ΔΣ  και  τρείς (3) για την ΕΞΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ , ήτοι  αριθμοί  υποψηφίων  ίσοι  με  τα  προβλεπόμενα  μέλη  προς εκλογή  κατά  περίπτωση .   

                 Κατόπιν  oμόφωνης  απόφασης  των  μελών  της  Συνέλευσης , που έγινε αποδεκτή από  την  Εφορευτική Επιτροπή  , άπαντες οι εγγεγραμμένοι  υποψήφιοι  εκλέχθησαν, κατά πε- ρίπτωση , ως  μέλη  του  νέου ΔΣ  και της ΕΞΕΛ. ΕΠΙΤΡ.

                 Μετά  ταύτα , τα εκλεγέντα  μέλη  συνήλθαν σε κατ΄ιδίαν συνεδριάσεις  και κατά  την προβλεπόμενη  διαδικασία  συγκρότησαν  σε  σώμα  το  ΔΣ  και την  ΕΞΕΛ.ΕΠΙΤΡ. , όπως  παρακάτω :    

                (1)   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

                          Δημήτριος  Δημητρούλης    ως   Πρόεδρος

                          Νικόλαος  Βήτος                 ως  Αντιπρόεδρος

                          Ευάγγελος  Ρήγας               ως  Γραμματέας

                          Αναστάσιος  Ρεκλείτης         ως  Ταμίας

                          Ιωάννης  Γεωργούσης         ως  Μέλος 

                (2)  EΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                         Ισπανόπουλος  Σταμάτιος     ως  Πρόεδρος

                         Κωστάκης   Εμμανουήλ         ως  Μέλος

                         Δέλλας    Χρήστος                ως  Μέλος

         δ.   Κοπή  Βασιλόπιτας – Συνεστίαση

                Ο Πρόεδρος  του ΔΣ  έκοψε  τη Βασιλόπιτα  του  Συνδέσμου και ευχήθηκε  σε όλους τα καλύτερα  για  το  νέο έτος  2018, καθώς  και  για  την  εύρυθμη  και  αποδοτική  λειτουργία του  Συνδέσμου . Σε  όλους  τους παρευρισκόμενους  επιδόθηκε  ατομικό βασιλοπιτάκι  και  ως τυχερός  της  βραδιάς  αναδείχθηκε  ο  συμμαθητής  Μαρίνος  Μπούκης, ο οποίος και παρέλα- βε  από  τον  Πρόεδρο ΔΣ  το  δώρο, που είχε  προβλεφθεί  για  την  περίπτωση .

                Kατόπιν απόφασης του  ΔΣ, που είχε ληφθεί  κατά  τη συνεδρίαση της  23 ΙΑΝ 2018, ο  Πρόεδρος   ΔΣ  επέδωσε  την  Πλακέτα  του  Συνδέσμου  στον   αγαπητό  μας  συμμαθητή  Βασίλειο   Σταθόπουλο , σε ένδειξη  τιμής  για  τις περιόδους που διετέλεσε  Πρόεδρος  του ΔΣ/ ΣΑΑΑ  ΣΣΕ 1975.   

                Η συνεστίαση  συνεχίστηκε με  μουσικοχορευτικό  πρόγραμμα  και  με  αρκετά  καλή διάθεση και κέφι από  όλους  τους συμμετέχοντες .

              

    3.   Το  προβλεπόμενο  Πρακτικό Διεξαγωγής  Γενικής  Συνέλευσης, μαζί  με τα λοιπά  επιμέ- ρους  Πρακτικά  Αχαιρεσιών  και  Οικονομικού Απολογισμού  Διεξαγωγής  Εκδήλωσης  θα  επι- κυρωθεί από  το  ΔΣ  και  θα  κοινοποιηθεί , πρός  ενημέρωση όλων των  μελών , με  ηλεκτρον. αλληλογραφία  και  μέσω  ιστοσελίδας , μέχρι  τις  25 Μαρτίου 2018  .

                                                                               - ΓΙΑ  ΤΟ   ΔΣ - 

                                 Αντγος ε.α.  Ευάγγελος  Ρήγας                  Αντγος ε.α.  Δημήτριος  Δημητρούλης

                                       Γραμματέας  ΔΣ                                                 Πρόεδρος  ΔΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 21:53