Σύνταξη χηρείας θανόντος σε αεροπορικό δυστύχημα χειριστού αεροσκάφους. Εκτύπωση
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 09:46

mpaltadvros

      Άλλη μια απώλεια Στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων στο βωμό της θυσίας για την Πατρίδα. Του Σμηναγού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΥ που πλέον «πέταξε» στη γειτονιά των Αγγέλων. Ανείπωτος ο πόνος της οικογένειας, την οποία συλλυπούμαι. Νοιώθοντας θλίψη και οδύνη, που κυριαρχεί προφανώς σε όλους τους Έλληνες και τιμώντας τη μνήμη του, επέλεξα να μην γράψω τίποτα, πριν την κηδεία του. Επειδή όμως έχω δεχθεί τηλέφωνα ή μηνύματα συναδέλφων σχετικά με τη σύνταξη που δικαιούται η σύζυγος, αλλά κυρίως διαβάζοντας και ακούγοντας «διάφορα», προσπαθώντας να συνδράμω στη σωστή πληροφόρηση, θα ήθελα να ενημερώσω ότι

η οικογένεια του θανόντος του μείζονος αυτού αεροπορικού ατυχήματος, εξαιρείται του Ν.4387/2016 δυνάμει της περίπτ. α (άλφα), του άρθρου 4, παράγρ. 3 και ΟΧΙ της περιπτ ε (έψιλον), διότι εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε (βελτιώθηκε) με το Ν.3234/2004. Η διάταξη αυτή είχε συμπεριληφθεί από την αρχή ως εξαίρεση στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε για ψήφιση, κατόπιν πρότασης του ΓΛΚ. Αφορά στην περίπτωση "....στρατιωτικού που πεθαίνει κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο....", όπως αναφέρει ο νόμος 1977/1991. Είναι διαφορετική περίπτωση από αυτό που έχει αναγραφεί σε διάφορες ιστοσελίδες, ότι η εξαίρεση αφορά την περίπτωση ε (έψιλον), παραγρ. 3, του άρθρου 4, Ν.4387/2016 ήτοι "..λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης..", που πράγματι προστέθηκε ως τροπολογία και σωστά έγινε, η οποία όμως αφορά προφανώς κατά κύριο λόγο, άλλες περιπτώσεις και όχι τη συγκεκριμένη της πτώσης του αεροσκάφους, καθόσον η πτήση συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο και επήλθε βίαιος θάνατος (Ν.1977/1991).

   Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η διευκρίνιση, διότι επηρεάζει κυρίως τον καταληκτικό βαθμό υπολογισμού της σύνταξης και όχι μόνο. Επίσης η σύνταξη δεν υφίσταται περικοπή οποιουδήποτε ποσοστού, η δε απονομή και καταβολή γίνεται από το ΓΛΚ, απεντασσόμενη πλέον από τον ΕΦΚΑ. Υπόψη ότι ο Ν.1977/1991 εκτός από τους Στρατιωτικούς (με την ευρεία έννοια, ήτοι και Αστυνομικούς, Λιμενικούς, Πυροσβέστες), αφορά και υπαλλήλους γενικότερα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο, αλλά και θύματα τρομοκρατικών ενεργειών.

       Στην πράξη τα παραπάνω σημαίνουν ότι εξαιρούνται οι χήρες αυτών των περιπτώσεων από το ν. 4387/2016. Άρα δεν έχουν σχέση με τα ηλικιακά όρια που έχει ο νόμος αυτός και λαμβάνουν κύρια σύνταξη ανεξαρτήτως ηλικίας, με το παλαιό καθεστώς (Κώδικας Συντάξεων ΠΔ 169/2007). Επίσης δεν έχουν μνημονιακές μειώσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καταβάλλεται το 70% της σύνταξης του καταληκτικού βαθμού (αντιπτεράρχου), συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης πτητικών εξαμήνων, προσαυξανόμενο κατά 20% (λόγω βιαίου συμβάντος) και 10% για κάθε παιδί.

     Απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης της διαδικασίας και έκδοσης της συνανταξιοδοτικής πράξης, είναι η υποβολή στο ΓΛΚ της προβλεπόμενης ΕΔΕ έγκαιρα και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του Κώδικα Συντάξεων. Όσο πιο γρήγορα υποβληθεί η ΕΔΕ, τόσο πιο γρήγορα θα εκδοθεί η κανονική σύνταξη. 
       Για όσο διάστημα γίνεται η αντίστοιχη ΕΔΕ ή καθυστερεί η υποβολή της, εκδίδεται προσωρινή σύνταξη, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί συντάξεων.

 

 

     Γράφει ο Βασίλειος Νικολόπουλος                                                                    

    Ταξίαρχος εα - Πρόεδρος ΔΣ/ΠΟΣ