Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων. Εκτύπωση
Πέμπτη, 03 Οκτώβριος 2019 09:25

     Αναρτήθηκαν τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, μέσω ΕΦΚΑ. Όποιος/α επιθυμεί να το δει και να το εκτυπώσει, δύναται να το πράξει και μέσω της ΠΟΣ, από το δεξιό μενού, με τίτλο "Μηνιαίο Σύνταξης", πατώντας στα πράσινα γράμματα : "Είσοδος στην υπηρεσία". Θα χρειασθείτε τους κωδικούς taxisnet (εφορίας), ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ.    Αφορούν μόνο Ιανουάριο 2019.


                                                             Καλή μελέτη και ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!!