Ξαναδείτε τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης του Ιανουαρίου 2019. Εκτύπωση
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 10:12

      Άμεση ενέργεια από τον ΕΦΚΑ. Όπως έγκαιρα είχε ενημερώσει η ΠΟΣ, στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, κατόπιν σχετικής πρότασης της, θα φαινόταν η ανάλυση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης. Όπερ και εγένετο. Και μάλιστα με τέτοια ταχύτητα που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο (εντός 8 ημερών από την κατάθεση της πρότασης). Περιλαμβάνεται πλέον ο συντάξιμος μισθός με την 12/5/2016, επί του οποίου υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.. . Επομένως μπορείτε να κάνετε έλεγχο αν έχει

ληφθεί υπόψη το σωστό ποσό συντάξιμου μισθού (συντάξιμες αποδοχές που φαίνονται στην τελευταία τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη του καθενός/καθεμιάς- κατά βάση της 3/3/2015) και αναλόγως να πράξετε, αν χρειάζεται ένσταση (έχει ανοίξει η σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ). Μπράβο λοιπόν στον ΕΦΚΑ και το προσωπικό που ενεπλάκη, οι οποίοι εργάζονται πράγματι από το πρωί έως το βράδυ!!!