Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΟΣ έτους 2021. Ανακοίνωση 129. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 06 Ιούλιος 2021 21:06

     gs 1  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ   

                                                                                                Αθήνα, 30 Ιουν. 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 129

     Την Κυριακή, 27 Ιουν 2021 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της, με το παρακάτω πρόγραμμα και θέματα ημερήσιας διάταξης:

     1.   Χαιρετισμός Προέδρου ΔΣ/ΠΟΣ.

     2.   Αγιασμός.

     3.   Εκλογή προεδρείου ΓΣ.

     4.   Απολογισμός έργου και πεπραγμένων του ΔΣ.

     5.   Οικονομικός απολογισμός.

     6.   Έκθεση Ε.Ε.  Απαλλαγή ΔΣ.

     7.   Προγραμματισμός δράσεων έτους 2021.  

     8.   Οικονομικός προγραμματισμός 2021.

     9.   Παρουσίαση-συζήτηση θεμάτων:

          α. Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

          β. Υγείας, νοσηλείας, φαρμακευτικής περίθαλψης.

          γ. Οικονομικών διεκδικήσεων.

          δ. Τρέχοντα. Ολόγραμμα της ΠΟΣ.

 

Χαιρετισμός Προέδρου ΔΣ/ΠΟΣ.

     Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ταξχος εα Νικολόπουλος Βασίλειος καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των Φορέων-Μελών της Ομοσπονδίας για την παρουσία τους στην ΓΣ.  Επεσήμανε την προσπάθεια του ΔΣ για την εφαρμογή με υπευθυνότητα όλων των προβλεπόμενων μέτρων που καθορίσθηκαν με το τελευταίο ΦΕΚ της 18ης Ιουν. 2021 (πιστοποιητικό εμβολιασμού, αποστάσεις, μάσκα κλπ), σε μια δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας του COVID 19.  Τόνισε ότι η ΠΟΣ στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει  τους Φορείς της Ομοσπονδίας, ενισχύοντας τους οικονομικά, στο πλαίσιο του δυνατού.  Επεσήμανε κυρίως ότι θα είναι δίπλα στον κάθε συνάδελφο και θα αγωνίζεται για τη λύση των προβλημάτων του, καθόσον το επίκεντρο των αποφάσεων πρέπει να είναι ο άνθρωπος και όχι οι αριθμοί.

 

Αγιασμός

     Με την ευκαιρία της πρώτης χρήσης των χώρων της Ομοσπονδίας, ο Ταξχος εα πατήρ Γεώργιος Αποστολακίδης, πρώην Διευθυντής Θρησκευτικού/ΓΕΕΘΑ, πραγματοποίησε αγιασμό και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην Ομοσπονδία.  Ο Πρόεδρος επέδωσε στον πατέρα Γεώργιο Αποστολακίδη πλακέτα της Ομοσπονδίας, σε ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της μέχρι σήμερα συνεργασίας του με την ΠΟΣ.

 

Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα για τη Γενική Συνέλευση.

     Ο Απτχος (Ι) εα Διαμαντίδης Χρήστος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) και ο Αντγος ε.α. Κουτρουμάνης Δημήτριος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων εκλέχθηκαν ομόφωνα Πρόεδρος και  Γραμματέας της Γ.Σ αντίστοιχα και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους.

 

Απολογισμός έργου και πεπραγμένων

     Ο Πρόεδρος της ΓΣ, αφού επιβεβαίωσε την απαρτία της συνέλευσης, κάλεσε τον Πρόεδρο της ΠΟΣ να παρουσιάσει τον απολογισμό της Ομοσπονδίας.  Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ, παρουσίασε εν συντομία τον απολογισμό έργου από τον Μάρτιο του 2019 μέχρι τον Ιούνιο του 2021, όπως φαίνεται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Οικονομικός απολογισμός- Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής - Απαλλαγή του Δ.Σ.

     Ακολούθως ο Πρόεδρος της ΓΣ, κάλεσε τον Ταμία της ΠΟΣ Αντγο εα Κων/νο Βερνίκο για την παρουσίαση των Οικονομικών Απολογισμών των ετών 2019 και 2020 και τον Γραμματέα της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) Αντγο ε.α. Δημήτριο Δημητρούλη, για την παρουσίαση  των Εκθέσεων Ε.Ε. των ιδίων ετών.  Ο κ. Δημητρούλης ανέγνωσε τις Εκθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του ταμείου έχουν καλώς, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις Δ.Σ. ή Γ.Σ.  Το Σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τους Οικονομικούς Απολογισμούς και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

 

Προγραμματισμός δράσεων- Οικονομικός προγραμματισμός-Π/Υ 2021

     Ο Πρόεδρος της ΓΣ κάλεσε τον Πρόεδρο της ΠΟΣ για την ανάπτυξη και περιγραφή του Προγραμματισμού δράσεων έτους 2021 και τον Ταμία της ΠΟΣ για την ανάπτυξη και περιγραφή του Οικονομικού προγραμματισμού και Π/Υ έτους 2021.

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΠΟΣ, ζήτησε το λόγο προκειμένου να αναλύσει την οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας και τον σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια.  Ο Πρόεδρος, απευθυνόμενος ιδιαίτερα στους εκπροσώπους των Φορέων-Μελών της Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε συνοπτικά στο θέμα του ν. 4387/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 102, που προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των Ομοσπονδιών από τις προαιρετικές μηνιαίες εισφορές/κρατήσεις των 0,20 € των κυρίων συντάξεων.  Διευκρίνισε ότι η ενίσχυση δεν είναι χρηματοδότηση, αλλά κατανομή στους δικαιούχους των εισφορών/κρατήσεων.  Σύμφωνα δε με τη σχετική νομοθεσία, δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις ορίζονται οι Ομοσπονδίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που είναι ΝΠΙΔ, εξαιρουμένων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Δημοσίου και πηγή χρηματοδότησής τους αποτελεί οι υποχρεωτικές εισφορές των μελών τους.  Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για το θέμα, με τοποθετήσεις εκπροσώπων των Φορέων-Μελών της ΠΟΣ.  Η Γ.Σ. ενέκρινε την πρόταση του ΔΣ/ΠΟΣ για την οικονομική ενίσχυση των Φορέων-Μελών της ΠΟΣ, με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίσθηκαν στη Συνέλευση.

 

      Ακολούθησε συνοπτική ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, για θέματα υγειονομικής περίθαλψης, συνταξιοδοτικά και κυρίως για τις περιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αναδρομικά. 

 

       Έγιναν τέλος τοποθετήσεις εκπροσώπων για την επικουρική ασφάλιση.

 

     Το ΔΣ της ΠΟΣ ευχαριστεί όλους τους εκπροσώπους των Φορέων που συμμετείχαν στις εργασίες της ΓΣ.  Κυρίως όμως, εκφράζει προς τους Συναδέλφους, την βαθιά του ικανοποίηση, για την εμπιστοσύνη και την στήριξη που παρέχουν στην ΠΟΣ.

 

                                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

                               Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                    

                          Νικολόπουλος Βασίλειος                                                       Κουτρουμάνης Δημήτριος

                                Ταξίαρχος  εα                                                                    Αντιστράτηγος εα 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: Απολογισμός έργου ΠΟΣ από Μαρ. 2019 μέχρι Ιουν. 2021

 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Στην Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 129

30 Ιουν. 2021

                                           Απολογισμός έργου ΠΟΣ από Μαρ. 2019 μέχρι Ιουν. 2021

(31 Μαρτίου 2019- 21 Ιουνίου 2021)

2019

31 Μαρ. 2019:  Γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες ΠΟΣ στη ΛΑΕΔ.

04 Απρ. 2019:  Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβούλιου και της  Εξελεγκτικής Επιτροπής,  με τις παρακάτω συνθέσεις:

                               Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος                           :  Βασίλειος Νικολόπουλος,  Ταξίαρχος εα  

Α΄ Αντιπρόεδρος              :  Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου, Ταξίαρχος εα 

Β΄ Αντιπρόεδρος              :  Χρήστος Διαμαντίδης, Αντιπτέραρχος (Ι) εα

Γ΄ Αντιπρόεδρος              :  Ανδρέας  Ξενάκης, Αντιναύαρχος  (ΠΝ)   * (f1)

Γενικός Γραμματέας        :  Βασίλειος Παπαδόπουλος,  Ταξίαρχος     * (f2)

Αναπληρωτής Γ. Γραμ.     : Δημήτριος Κουτρουμάνης, Υποστράτηγος εα.

Ταμίας                             : Κωνσταντίνος Βερνίκος, Αντιστράτηγος εα 

Αναπληρωτής Ταμίας       : Γεώργιος  Τάτσης,   Ανθυπολοχαγός εα

Δημοσίων  Σχέσεων        : Αριστείδης Κρανιδιώτης,  Ταξίαρχος  εα     

Αναπλ. Δημ.  Σχέσεων    : Γεώργιος Σουλιώτης, Ανθυπολοχαγός εα 

Διεθνών Σχέσεων            : Κούτρας Ιωάννης, Αντιπτέραρχος (ΜΗ) εα

Κοσμήτορας                     : Δημήτριος Μπάκας,  Αντιστράτηγος εα

Ειδικός Γραμματέας        : Δημήτριος Ταραντίλης,  Συνταγματάρχης  εα

(f1) 14/11/2019:  Κατόπιν παραίτησης του  Γ΄ Αντιπροέδρου,  Ανδρέα Ξενάκη, Αντιναυάρχου  (ΠΝ) εα, τη θέση του κατέλαβε ο Αριστείδης  Κρανιδιώτης, Ταξίαρχος  εα,   ενώ  Δημοσίων Σχέσεων  ορίσθηκε ο ο  Δημήτριος  Πετρίδης, Υποπτέραρχος (ΜΑ) εα.

(f2) 14/11/2020: Κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, αντικαταστάθηκε στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα Δημήτριο Κουτρουμάνη, Αντγο εα και ο ίδιος ορίστηκε Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας.

                            

                           Εξελεγκτική Επιτροπή :

Πρόεδρος                     : Σταμάτιος Ισπανόπουλος, Υποστράτηγος εα  

Γραμματέας                 : Δημήτριος Δημητρούλης, Αντιστράτηγος εα

Μέλος                           : Κωνσταντίνος Μανιάτης, Αντιστράτηγος εα

 

22 Μαϊ. 2019:   Με την υπ' αριθμό 107 ανακοίνωσή της η ΠΟΣ είχε ενημερώσει για τις προτάσεις που είχε καταθέσει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που μεταξύ άλλων αφορούσαν:

α.  Στον επαναπροσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών για τα διπλά συντάξιμα έτη (5ετία εκστρατείας, επικινδύνων καταστάσεων κλπ), με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης τους και όχι με βάση την ημερομηνία αίτησης αναγνώρισης, προκειμένου να μειωθούν τα αντιστοιχούντα ποσά.

β.  Στο να διευκρινισθεί το καθεστώς των στρατιωτικών, που κατατάσσονται μετά την 1/1/2011 και υπάγονται στον κλάδο ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αρθρ. 2, ν.3865/2010), ώστε να καλύπτονται από τις διατάξεις του ΠΔ 169/2017 (ΦΕΚ Α΄ 210/31-8-2007).

Το Υπουργείο Εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Ομοσπονδίας, εξέδωσε τις με αρ. πρωτοκόλλου Φ10042/40444/1053 της 21/5/2019, συμπληρωματικές οδηγίες προς τα αρμόδια Υπουργεία, με αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εισφορές να μειωθούν πάνω από 50%.

 

01 Ιουν. 2019:   Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ επικοινώνησε με τον προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης του ΕΦΚΑ, τον ενημέρωσε για το πρόβλημα που εξακολουθεί και υπάρχει μεταξύ των κωδικών 617 και 619 του Ε1, που αφορούσαν στη δήλωση αναδρομικών και εκείνος διαβεβαίωσε ότι θα επιλυθεί εντός των επομένων ημερών.

 

06 Ιουν 2019:   Μετά από την παρέμβαση της ΠΟΣ τα αναδρομικά που δόθηκαν το Δεκέμβριο 2018, μπήκαν πλέον στους σωστούς κωδικούς 617-618 του Ε1 και μπορούν να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, χωρίς πρόσθετη φορολόγηση. Εκδόθηκαν σχετικές ενημερώσεις μέσω ιστοσελίδας ΠΟΣ.

 

 25 Ιουλ. 2019:  Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη, συμμετέχοντος και του Διευθυντή του γραφείου του κ. Κων. Κωστάκου. Από την ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξίαρχος εα Βασ. Νικολόπουλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος Αντιπτέραρχος εα Χρήστ. Διαμαντίδης και ο Ειδικός Γραμματέας Συνταγματάρχης εα Δημ. Ταραντίλης. Οι προτάσεις περιελάμβαναν  αύξηση συντελεστών αναπλήρωσης, κυρίως άνω των 30 ετών, ποσοστά για εργαζόμενους συνταξιούχους, Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα, Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, υπολογισμός σύνταξης Ανθυπασπιστών (3/35), Αναγνώριση ετών Εκστρατείας, Εκτέλεση Αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Κατάθεση αιτήσεων σε e-ΕΦΚΑ.  Ανακοίνωση 109.

 

25 Ιουλ. 2019:  Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) με τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για την δημοσιονομική πολιτική, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη.  Από την ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξίαρχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος Αντιπτέραρχος (Ι) εα Χρήστος Διαμαντίδης και ο Ειδικός Γραμματέας Συνταγματάρχης εα Δημήτριος Ταραντίλης. Θέματα τα αναδρομικά, ενέργειες από ΓΛΚ, ρυθμίσεις από Τ.Π.&Δ. κλπ.  Ανακοίνωση 110.

 

 04 Σεπ 2019:   Πραγματοποιήθηκε στον ΑΟΟΑ, συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή του ΑΟΟΑ Ταξχο Ανδρέα Κορωνάκη.  Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης από τον ΑΟΟΑ ο Σχης (ΜΧ) Αριστοτέλης Λειβαδίτης και ο Μ.Υ. Μιχάλης Βιδάλης, Τοπογράφος.  Από την ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος Απτχος (Ι) εα Χρήστος Διαμαντίδης, ο Γενικός Γραμματέας Ταξχος Βασίλειος Παπαδόπουλος και ο Ανχης εα Νικόλαος Ζαχαριάς, Τοπογράφος Μηχανικός και πολεοδόμος Μελετητής, Πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου των ελευθέρων επαγγελματιών Τοπογράφων Μηχανικών, του ΣΑΑ/ΣΣΕ 78, μέλους της ΠΟΣ.    Σκοπός της συνάντησης, που έγινε κατόπιν αιτήματος της ΠΟΣ, ήταν η ενημέρωση της ΠΟΣ επί των προγραμμάτων του Οργανισμού και η κατάθεση προτάσεων για τη Ζώνη Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) Πικερμίου και ένταξη τής έκτασης στο σχέδιο πόλης.  Ανακοίνωση 111.

 

17 Σεπ. 2019:  Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) με τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, Χρήστο Τριαντόπουλο, με θέματα αναδρομικά ΕΑΣ, θέματα Σωματείων, ρυθμίσεις από Τ.Π.&Δ.  . Ανακοίνωση 112.

 

30 Σεπ. 2019:  Συνεργασία του Προέδρου της ΠΟΣ με τον ΕΦΚΑ.

 

2 Οκτ. 2019:   Αναρτήθηκαν για πρώτη φορά τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα, όπου διαπιστώσαμε ότι σε όσους είχαν αρνητική προσωπική διαφορά (Πρ.Δ), οι κρατήσεις Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και Υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζοντο στο τελικό ποσό σύνταξης που θα διαμορφωνόταν το 2023 και όχι στις αντιστοιχούσες του τρέχοντος έτους.  Αποτέλεσμα ήταν, στο μηνιαίο να φαίνονται οι ίδιες κρατήσεις επί του τελικού ποσού (επάνω δεξιά), με του τρέχοντος έτους (κάτω δεξιά). Η ΠΟΣ άμεσα συναντήθηκε με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, διατυπώνοντας τις αντιρρήσεις μας για τον τρόπο υπολογισμού των παραπάνω κρατήσεων. Ανακοίνωση 113.

 

09 Οκτ 2019:  Από εξέταση των μηνιαίων σημειωμάτων συναδέλφων, διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, απροσδιόριστου αριθμού, υπάρχουν λάθη στο συντάξιμο μισθό που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης. Για το λόγο αυτό ζήτησε από τον ΕΦΚΑ την συμπλήρωση του μηνιαίου σημειώματος και με τον συντάξιμο μισθό. Εκδόθηκαν σχετικές ενημερώσεις μέσω ιστοσελίδας ΠΟΣ.

 

11 Οκτ. 2019:   Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΠΟΣ με τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά.  Από πλευράς ΠΟΣ παρέστησαν ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος Απτχος (Ι) εα Χρήστος Διαμαντίδης, ο Γεν. Γραμματέας Ταξχος εα Βασίλειος Παπαδόπουλος, ο Ταμίας Αντγος εα Κων/νος Βερνίκος και ο Ειδικός Γραμματέας Σχης εα Δημήτριος Ταραντίλης. Οι προτάσεις αφορούσαν στις διαδικασίες αποχαρακτηρισμού της έκτασης του ΑΟΟΑ στο Πικέρμι, στη λειτουργία του ΝΙΜΤΣ, στη σύμβαση της Τράπεζας Πειραιώς με το ΥΠΕΘΑ, σε θέματα του ΜΤΣ (εναρμόνιση του νέου μισθολογίου, επαναφορά της κράτησης 2% υπέρ ΕΛΟΑΣ κλπ), στην ενίσχυση των πόρων του ΕΚΟΕΜΣ, ασφαλιστικές εισφορές, κατάργηση συνδρομής των αποστράτων στις Λέσχες κλπ.  Ανακοίνωση 114.

 

16 Οκτ. 2019:   Άμεση ανταπόκριση του ΕΦΚΑ επί πρότασης της ΠΟΣ. Περιλαμβάνεται πλέον ο συντάξιμος μισθός στα μηνιαία σημειώματα.

 

22 Οκτ. 2019:   Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), στα γραφεία της ΠΟΜΕΝΣ.

 

04 Νοε. 2019:   Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΠΟΣ με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου.  Από πλευράς ΠΟΣ παρέστησαν ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος Απτχος (Ι) εα Χρήστος Διαμαντίδης, ο Ταμίας Αντγος εα Κων/νος Βερνίκος και ο Υπεύθυνος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων  Απτχος (ΜΗ) εα Ιωάννης Κούτρας. Συνταξιοδοτικά θέματα, Αρχαιότητα Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας αποφοίτων Σχολής Ικάρων, Διαδικασίες αποχαρακτηρισμού της έκτασης του ΑΟΟΑ.  Ανακοίνωση 115.

 

20 Νοε. 2019:   Στη συνάντηση της ΠΟΣ με τον Α/ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά στις 11 Οκτ. 2019, μεταξύ των θεμάτων που έθεσε η Ομοσπονδία  ήταν και ένα χρόνιο πρόβλημα που υπήρχε για τους αποστράτους σε μερικές Λέσχες (πχ Βόλου). Με ικανοποίηση, η ΠΟΣ πληροφορήθηκε από συναδέλφους που διαμένουν στο Βόλο, ότι το θέμα λύθηκε με την παρέμβαση του κ. Α/ΓΕΣ.

 

05 Δεκ. 2019:   Πραγματοποιήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο συνάντηση του Πρόεδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών, Ταξίαρχου εα Βασιλείου Νικολόπουλου, με τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Σαρμά. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΣ κ. Αναστάσιος Μαλισσάγκος. Θέματα η καθυστέρηση εκδίκασης υποθέσεων, η απόφαση για ΕΑΣ, η εξέλιξη των προσφυγών και αγωγών. Ανακοίνωση 117.

 

19 Δεκ. 2019:   Ένας ακόμη στόχος της ΠΟΣ επετεύχθη. Η χρονική δέσμευση 5ετίας από αποστρατείας για αναγνώριση συνταξιουχικού δικαιώματος, έπαυσε να υπάρχει. Επομένως όσοι έχουν κάνει αίτηση για αναγνώριση συντάξιμων ετών, που δεν είχαν αναγνωρισθεί-συμπεριληφθεί στη συνταξιοδοτική πράξη, θα περιληφθούν και θα προσαυξήσουν αντίστοιχα την πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Εκδόθηκε σχετική ενημέρωση μέσω ιστοσελίδας ΠΟΣ.

 

2020

06 Ιαν. 2020:     Πρόταση της ΠΟΣ για απονομή 13ου μερίσματος από το ΜΤΣ.  Ανακοίνωση 118.

 

13 Ιαν. 2020:     Συνάντηση προεδρείων ΠΟΣ και ΣΑΣΙ για συντονισμό ενόψει νέου συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού νόμου.

 

15 Ιαν. 2020:     Συντάχθηκε επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με κοινοποίηση στους κ.κ. Πρωθυπουργό, Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Υπουργό Επικρατείας, με θέμα την προαναγγελθείσα μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις από 2% σε 0,5%.  Επίσης η επιστολή επιδόθηκε και στους Συμβούλους του κ. Πρωθυπουργού που εμπλέκονται με την Εθνική Άμυνα. 

 

16 Ιαν. 2020:     Οι Πρόεδροι ΠΟΣ και ΣΑΣΙ επισκέφτηκαν τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον οποίο εξέθεσαν την έντονη ανησυχία τους για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύψουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες αποστράτων και των τριών Κλάδων.

 

03 Φεβ. 2020: Ενημέρωση από Υπουργείο Εργασίας περί αποδοχής προτάσεων ΠΟΣ για συντελεστές αναπλήρωσης. Ανακοίνωση 119.

 

06 Φεβ. 2020:   Προτάσεις της ΠΟΣ στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για ασφαλιστικό. Ενημέρωση σε ιστοσελίδα ΠΟΣ.  

 

20 Φεβ. 2020:   Κατόπιν πρόσκλησης προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών από την Επιτροπή Κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής,  για συζήτηση επί του νομοσχεδίου με θέμα "Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)", παρέστη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις της ΠΟΣ και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα. Λεπτομερής ενημέρωση στην ιστοσελίδα ΠΟΣ.

 

02 Μαρ. 2020:  Αναβολή ΓΣ λόγω COVIC 19.

 

14 Μαρ. 2020: Έκδοση της υπ’ αριθμ. 120 ανακοίνωσης,  μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού ν. 4670/2020, για ενημέρωση και ανάλυση διατάξεων του.

 

10 Απρ. 2020:  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών προτείνει στα Μετοχικά Ταμεία να εξετασθεί η δυνατότητα καταβολής του μερίσματος του κάθε Μετοχικού Ταμείου και του βοηθήματος των τριών ΕΚΟΕΜ,   στις ημερομηνίες καταβολής των κύριων συντάξεων από το Υπουργείο Εργασίας.

 

10 Μαι. 2020:   Η ΠΟΣ διέθεσε ποσό 1.100 ευρώ για τη δωρεά είκοσι (20) κυβόλιθων στο Δ’ ΣΣ, για την κατασκευή τοίχους στον Έβρο.

 

 

Ιουλ. 2020:        Συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣ, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου, για θέματα, που αφορούν στους αποστράτους όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ανακοίνωση 121.  Θέματα:

 • Πρόωρη Αποστρατεία Στρατιωτικών (πριν τη συμπλήρωση των 40 συντάξιμων ετών).
 • Βελτίωση του άρθρου 32 του ν. 4670/2020, για αύξηση του συντελεστή αναπλήρωσης (0,5%) για άνω των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
 • Επανυπολογισμός σύνταξης Αξιωματικών προερχομένων από ΑΣΣΥ (3/35 «Κονδύλη»).
 • Διδασκαλία αποστράτων σε Στρατιωτικές Σχολές.
 • Μειώσεις Ν.4093/2012 που αφορούν Μετοχικά ταμεία  και ΕΚΟΕΜ.
 • Η αρχαιότητα των Αξιωματικών Π.Α. (Ιπταμένων, Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας).
 • Η ενδεχόμενη δημιουργία Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας (ΠΑΝ.ΕΘ.Α.)
 • Η αξιοποίηση της εμπειρίας των αποστράτων.
 • Ο Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός.
 • Η περιορισμένη πρόσβαση σε ΚΑΑΥ και ΚΕΔΑ/Ζ, λόγω συνέχισης διάθεσης καταλυμάτων τους.

Ιουλ. 2020:        Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΠΟΣ με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Υποναύαρχο Δημήτριο Ρυζιώτη. Θέματα, η πρόωρη Αποστρατεία Στρατιωτικών, οι μειώσεις (κρατήσεις) του Ν.4093/2012 (5-10-15-20%) σε ΜΤ-ΕΚΟΕΜ, το υπόλοιπο εφάπαξ που αντιστοιχεί στο δεύτερο 50%, ενίσχυση ΕΦΚΑ με προσωπικό, βελτίωση του άρθρου 32 του ν. 4670/2020 για αύξηση του συντελεστή αναπλήρωσης (0,5%) για άνω των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, Επανυπολογισμός σύνταξης Αξιωματικών προερχομένων από ΑΣΣΥ (3/35 «Κονδύλη»), διδασκαλία αποστράτων σε Στρατιωτικές Σχολές. Ανακοίνωση 122. 

 

15 Ιουλ. 2020:  Ενοικίαση νέων γραφείων ΠΟΣ στην Πλ. Κάνιγγος.  

  

20 Ιουλ. 2020:  Μετακόμιση σε νέα γραφεία ΠΟΣ. 

 

28 Αυγ. 2020: Εκδόθηκε αναλυτική ενημέρωση - ανακοίνωση (υπ’ αριθμ.123) περί αναδρομικών.

 

20 Οκτ. 2020:   Επίσκεψη αντιπροσωπείας της   ΠΟΣ στην έδρα του Δ΄ Σώματος Στρατού και   συνάντηση με τον Διοικητή του, Αντιστράτηγο Άγγελο Ιλαρίδη, με σκοπό την παράδοση δωρεάς υλικών προς το Σώμα. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος ΠΟΣ, Ταξχος εα Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου, ο Αντγος εα   Ανδρέας Ματζάκος, Συντονιστής του Περιφερειακού Παραρτήματος Ανατολικής   Μακεδονίας και Θράκης της ΠΟΣ, ο Υπτχος (Ι) εα Βασίλειος Καλαϊτζόπουλος, Πρόεδρος του Παραρτήματος Μακεδονίας του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής   Ικάρων, μέλους της ΠΟΣ και ο Ταξχος εα Δημήτριος Παρίσης, του Συνδέσμου   Αποφοίτων Αξκων ΣΣΕ 1978,  επίσης μέλους της ΠΟΣ.  Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Υδκτής του  Δ΄ ΣΣ Υπτγος Κωστίδης Γεώργιος. Στη συγκέντρωση χρημάτων για την παραπάνω δωρεά, που περιελάμβανε επιχειρησιακό (θερμική κάμερα παρατήρησης) και τεχνικό υλικό (συσσωρευτές οχημάτων μάχης 70 και 100 ΑΗ), συμμετείχαν και οι πρωτοβάθμιοι Φορείς της Ομοσπονδίας, Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων ΣΣΕ Τάξεως 1965,  Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών Σ.Σ.Ε. Τάξεως 1975,  Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών Σ.Σ.Ε. Τάξεως 1976,  Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών Σ.Σ.Ε. Τάξεως 1978,  Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Πυροβολικού,  Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Μηχανικού,  Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών ΣΥΠ και  Λέσχη Αεροπορίας Στρατού.  Συμμετείχε επίσης το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ) και ατομικά εν αποστρατεία Αξιωματικοί.  Ανακοίνωση 124.

 

29 Οκτ. 2020:   Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δρ. Πάνο Τσακλόγλου, τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δρ. Παυλίνα Καρασιώτου και υπηρεσιακούς παράγοντες. Ανακοίνωση 124. Θέματα:

 • Πρόωρη Αποστρατεία Στρατιωτικών (πριν τη συμπλήρωση 40 συντάξιμων ετών).
 • Βελτίωση του άρθρου 32 του ν. 4670/2020, για αύξηση του συντελεστή αναπλήρωσης 0,5% για άνω των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
 • Επανυπολογισμός σύνταξης Αξιωματικών προερχομένων από ΑΣΣΥ (3/35 «ΚΟΝΔΥΛΗ»).
 • Διδασκαλία αποστράτων σε Στρατιωτικές Σχολές.
 • Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της κράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

25 Νοε. 2020:      Ενημέρωση για ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ προσωπικές διαφορές και δικαιούχους ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ αναδρομικών.

 

2021

05 Ιαν. 2021:     Επιστολή της ΠΟΣ προς Πρωθυπουργό, Πρόεδρο Βουλής κλπ για τον τρόπο παρουσίασης των τουρκικών θέσεων, δηλώσεων ή απαντήσεων, από τα Ελληνικά ΜΜΕ. Η επιστολή προς το παρόν δεν δημοσιοποιήθηκε.

 

22 Ιαν.2021:      Επιστολή σε Επαμεινώνδα Ατσαβέ, Υποδιοικητή ΕΦΚΑ,  με θέματα προς εξέταση για συνάντηση συνεργασίας.

 

11 Μαρ. 2021:  Συνεργασία - επικοινωνία με τον e-ΕΦΚΑ για θέματα συντάξεων αποστράτων.

 

16 Μαρ. 2021:  Μετά την συνεργασία με ΕΦΚΑ και Υπουργείο Εργασίας η ΠΟΣ εξέδωσε την Ανακοίνωση 126 που αφορά τα θέματα: Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα, Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, υπολογισμός σύνταξης Ανθυπασπιστών (3/35), Αναγνώριση ετών Εκστρατείας, Εκτέλεση Αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Κατάθεση αιτήσεων σε e-ΕΦΚΑ.

 

03 Μαϊ. 2021:   Μετά τις υπ’ αριθμό 2020/2020 και 504/2021 αποφάσεις της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Ελεγκτικού  Συνεδρίου, η ΠΟΣ, σε συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους εξέδωσε την Ανακοίνωση 127 για θέματα υπαγωγής των αποστράτων στον ΕΦΚΑ, τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης καθώς και τις απόψεις της για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

 

27 Μαϊ. 2021: Επίσκεψη του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα της ΠΟΣ στον ΕΦΚΑ και συνεργασία με Διεύθυνση στρατιωτικών συντάξεων, για εκκρεμούσες υποθέσεις συναδέλφων και συντονισμό για το μνημόνιο αποστράτων.

 

02 Ιουν. 2021: Σε συνεργασία με το λογιστικό γραφείο, με το οποίο συνεργάζεται η ΠΟΣ, εκδόθηκε η ανακοίνωση 128, για τα αναδρομικά των συντάξεων του ν. 4093/2012, που θα χρειαστεί να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

 

      Η ΠΟΣ καθόλο το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα ανέπτυξε ιδιαίτερη συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ, με τον ΕΦΚΑ και είχε συνεχείς επισκέψεις στη Διεύθυνση στρατιωτικών συντάξεων  με αποτελέσματα:

 

 • Κατά τη διάρκεια του 2019 να εξυπηρετηθούν περίπου 260 συνάδελφοι και των τριών κλάδων των ΕΔ, αλλά και των Σ.Α. και να λάβουν πληροφόρηση για τα αναδρομικά που δόθηκαν τέλος 2018 (υπολοίπου 50%).

 • Επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες έκδοσης κανονικών συντάξεων σε τουλάχιστον 45 συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2017.

 • Εκδόθηκαν νέες συνταξιοδοτικές πράξεις σε 20 συναδέλφους που τους αναγνωρίστηκαν έτη μονάδων εκστρατείας και επανυπολογήσθηκαν οι συντάξεις τους με αυξημένο το ποσοστό αναπλήρωσης.

 • Συνεχείς ενημερώσεις για αναδρομικά, συντάξεις χηρείας, συνταξιοδοτικά θέματα, προστασίας της υγείας COVID 19, υγειονομικής περίθαλψης.

 • Επιτάχυνση απόδοσης αναδρομικών από αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

          Τέλος στο διάστημα από Μαρ. 2019 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 38 Διοικητικά Συμβούλια και έχουν εκδοθεί 21 ανακοινώσεις. 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 06 Ιούλιος 2021 22:13