Συνάντηση - Συνεργασία ΠΟΣ με ΑΟΟΑ. Ανακοίνωση 137. PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 08 Ιανουάριος 2023 16:44

AOOA istosel 2022

   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  137

     Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), με τη Διοίκηση του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) στην έδρα αυτού.

 

     Από πλευράς του ΑΟΟΑ συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) Σχης (ΜΧ) Ιωάννης Αντωνίου, ο Αναπληρωτής Γ.Δ. Σχης (ΜΧ) Δημήτριος Γαβριηλίδης, ο Τεχνικός Σύμβουλος Μηχανικός Μιχαήλ Βιδάλης και ο βοηθός Νομικού Συμβούλου Ανδρέας Τζουμέρκας.

     

       Από πλευράς ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξίαρχος ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος, ο Γ’ Αντιπρόεδρος Αντιναύαρχος (ΠΝ) ε.α. Στυλιανός Πολίτης, ο Γεν. Γραμματέας Ταξίαρχος ε.α. Βασίλειος Παπαδόπουλος, ο Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικών Υποθέσεων Συνταγματάρχης ε.α. Δημήτριος Ταραντίλης και ο Σύμβουλος επί τεχνικών θεμάτων της ΠΟΣ Ανχης ε.α. Νικόλαος Ζαχαριάς, Τοπογράφος Μηχανικός και Πολεοδόμος Μελετητής, Πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου των Ελευθέρων Επαγγελματιών Τοπογράφων Μηχανικών, του ΣΑΑ/ΣΣΕ 78, μέλους της ΠΟΣ.

 

       Από το Γενικό Διευθυντή του ΑΟΟΑ έγινε η παρουσίαση του έργου του Οργανισμού, ο οποίος αναφέρθηκε στη Διοικητική δομή, το οργανόγραμμα, το οικονομικό αποτύπωμα (κατασκευές, ιδιοκτησιακό καθεστώς εντός/εκτός σχεδίου) και τα τρέχοντα/υπό εξαγγελία στεγαστικά προγράμματα (δάνεια, διαμερίσματα, μονοκατοικίες, οικόπεδα) του Οργανισμού. Τα προγράμματα παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΑΟΟΑ https://aooa.army.gr/. Ιδιαίτερη μνεία έκανε για τις εκτάσεις του Πικερμίου, αναφέροντας το ιστορικό, το νομοθετικό πλαίσιο και τον οδικό χάρτη για την πολεοδομική ανάπτυξη της Ζώνης Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) Πικερμίου. Ολοκλήρωσε με την παρουσίαση των ενεργειών που έγιναν από την προηγούμενη επίσκεψη της ΠΟΣ το 2019 μέχρι σήμερα, τις υπολειπόμενες, την πρόοδο και τον προγραμματισμό των δράσεων ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

 

       Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ, αναφέρθηκε στο αξιοσημείωτο έργο που έχει επιτελεσθεί κατά το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, καθώς και στην προσπάθεια που καταβάλλεται από τον ΑΟΟΑ για την εξυπηρέτηση των μελών του Οργανισμού. Στη συνέχεια αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα μηνύματα που δέχεται το ΔΣ της ΠΟΣ, κυρίως από εν αποστρατεία συναδέλφους και των τριών Κλάδων, για το χαμηλό ρυθμό εξυπηρέτησης των μελών. Πρότεινε να αυξηθούν τα προγράμματα και το ύψος δανείων, ώστε να γίνουν ελκυστικότερα και να αυξηθεί ο ρυθμός εξυπηρέτησης των μελών.

 

       Ακολούθησε συζήτηση επί τεχνικών θεμάτων για τη ΖΑΑ Πικερμίου, στην οποία:

       Ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΠΟΣ πρότεινε ενέργειες που αφορούν (συνοπτικά) σε:

       α. Κτηματολόγιο. Έλεγχος των κτηματολογικών εγγράφων (ταυτοποίηση/διόρθωση) των ιδιοκτησιών του ΑΟΟΑ κατόπιν συμφωνίας με τους επηρεαζόμενους όμορους ιδιοκτήτες.

       β. Ο ΑΟΟΑ να εξετάσει το ενδεχόμενο αγοράς ιδιωτικών εκτάσεων που παρεμβάλλονται μεταξύ των ιδιοκτησιών, ώστε να αποκτήσει ενιαία και κατά το δυνατόν συνεχόμενη μορφή η συνολική έκταση που θα βοηθήσει στην άρση των διαφορών που παρατηρούνται στις κτηματολογικές εγγραφές.  

      γ. Δασικοί χάρτες. Πλήρη υποστήριξη, ενώπιον των επιτροπών των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών που αναμένεται να εξετασθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Επίσης όπου απαιτείται να υποβληθούν αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων.

      δ. Αρχαιολογική ζώνη. Να γίνουν από τη Στρατιωτική Υπηρεσία σε συνεργασία με Αρχαιολογική Υπηρεσία, τομές σε διάφορες θέσεις, όπως έχει προταθεί σε προηγούμενη συνάντησή μας, ώστε να προχωρήσει ο επανακαθορισμός της αρχαιολογικής ζώνης, ώστε να αποδεσμευθούν εκτάσεις.

      ε. Οριοθέτηση των ρεμάτων. Συνεργασία με αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες οριοθέτησης των ρεμάτων που υπάρχουν εντός της συνολικής έκτασης.

      στ. Να ληφθεί υπόψη στην πολεοδόμηση η πρόσφατη σχετική νομοθεσία (Ν4964/2022). Τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να προχωρήσει η πολεοδόμηση της περιοχής.

Η ΠΟΣ θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού, σε όποιο από τα παραπάνω θέματα μπορεί να βοηθήσει.

 

       Ο Γ.Δ. ανάφερε ό,τι για το νομικό καθεστώς της πολεοδόμησης της ΖΑΑ, έχουν ήδη γίνει ενέργειες με την ανάθεση σε Νομικό Γραφείο, για τη διεύρυνση και επικαιροποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και την κατάθεση προτάσεων βελτίωσης της. Το προϊόν αυτό, θα αποτελεί το υπόβαθρο για συζήτηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την προώθηση των κατάλληλων διαδικασιών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία ή/και την τροποποίηση αυτών. Παράλληλα, ο Οργανισμός έχει υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση (Π.Σ), με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), για την υποστήριξη του ΑΟΟΑ στο σύνολο των τεχνικών θεμάτων που αφορούν την ενεργοποίηση της ΖΑΑ.

 

       Στη συνέχεια ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΑΟΟΑ τοποθετήθηκε στα θέματα που τέθηκαν ως κάτωθι:

       α. Κτηματολόγιο. Έχει γίνει πλήρης έλεγχος των κτηματολογικών εγγραφών, που αφορούν την ιδιοκτησία του Οργανισμού εντός της ΖΑΑ. Ως προς το θέμα της διόρθωσης των Α’ εγγραφών στην κτηματολογική βάση με γεωμετρικές μεταβολές, όπου κρίνεται απαραίτητο, αυτό παρουσιάζει ιδιαιτερότητα και σημαντική δυσκολία στην αντιμετώπισή του, λόγω της φύσης των ιδιοκτησιών εντός της ΖΑΑ (επάλληλες επιμήκεις λωρίδες, ιδιοκτησίες αγνώστων, κλπ), και εξετάζεται σε συνεργασία με το ΕΜΠ, μέσω της ΠΣ, η συνολική αντιμετώπισή του.

       β. Δασικά. Ο Οργανισμός με την ανάθεση σε κατάλληλο ανάδοχο έχει ήδη υποβάλλει τόσο αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων όσο και αντιρρήσεις κατά του Δασικού χάρτη ανταποκρινόμενος έγκαιρα και εντός των προθεσμιών υποβολής. Το όποιο πρόβλημα εντοπίζεται στους «ιδιώτες» ιδιοκτήτες και το βαθμό στον οποίο ανταποκρίθηκαν,  με κίνδυνο να υπάρξουν «νησίδες» δασικών ενδιάμεσα των λοιπών ιδιοκτησιών εντός της ΖΑΑ.

      γ. Αρχαιολογία. Σε συνεργασία με το ΕΜΠ, πρόκειται να κατατεθεί φάκελος στην αρχαιολογική υπηρεσία, προκειμένου η δεύτερη να απαντήσει εγγράφως, παίρνοντας θέση για την προστασία της περιοχής που κείται εντός της ΖΑΑ, διαμορφώνοντας έτσι την τελική περιοχή προς πολεοδόμηση.

     δ. Διευθέτηση ρέματος. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, έχει προγραμματιστεί η επικαιροποίηση της διαδικασίας οριοθέτησης των γραμμών των ρεμάτων.

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων. Ο τεχνικός Σύμβουλος του ΑΟΟΑ συνόψισε τις θέσεις του Οργανισμού, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί και ενδεχόμενους κινδύνους που υποκρύπτονται σε κάποιες ενέργειες. Συνόψισε τις απόψεις του ΑΟΟΑ και ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε ό,τι αφορά ʺΚτηματολόγιοʺ, ʺΔασικάʺ, ʺΑρχαιολογίαʺ και ʺΡέματαʺ.

 

      Μετά την συζήτηση, ο ΓΔ του ΑΟΟΑ εξέφρασε την διαπίστωση ότι τα θέματα που ανέφερε ο κ. Ζαχαριάς ήτοι Κτηματολόγιο, Δασικά, Αρχαιολογία, Ρέματα, είτε ήδη έχουν δρομολογηθεί ή/και γίνονται ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή με τη χρήση σύγχρονων/καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών.   

 

      Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ ευχαρίστησε τον Γ.Δ. του ΑΟΟΑ και το επιτελείο του για την πλήρη ενημέρωση, συζήτηση και συνεργασία. Επεσήμανε όμως ότι, η χρονίζουσα επί δεκαετίες, μη αξιοποίηση της ΖΑΑ Πικερμίου δημιουργεί δυσαρέσκεια στους συναδέλφους – μέλη του ΑΟΟΑ και των τριών Κλάδων των ΕΔ και διατύπωσε την πρόταση, για περισσότερη ευελιξία, της συγκρότησης επιτροπής, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, για δυναμική προώθηση των ενεργειών που απαιτούνται, στην οποία υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής της ΠΟΣ με έμπειρο σύμβουλο, γνώστη των σχετικών διαδικασιών.

 

       Τέλος ο Γ.Δ. του ΑΟΟΑ επεσήμανε ότι στο εκτελεστικό κομμάτι, ο Οργανισμός δεν υστερεί, «κινείται» στο σωστό δρόμο, ενεργεί μεθοδικά επί τη βάσει των διαθέσιμων εργαλείων που του παρέχει ο Νόμος και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία για το θέμα της ΖΑΑ Πικερμίου – Ραφήνας είναι απολύτως επιθυμητή.  

 

      Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, με διάθεση περαιτέρω συνεργασίας σε θέματα που αφορούν στον ΑΟΟΑ και τα Στελέχη- μέλη του, των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Νικολόπουλος

Ταξίαρχος εα

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ταξίαρχος εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 08 Ιανουάριος 2023 18:49