ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ… PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 
Συντάχθηκε απο τον/την Βασίλειος Νικολόπουλος, Ταξχος ε.α.   
Δευτέρα, 16 Μάιος 2011 10:01

 

 

Ρεπορτάζ : Ηλίας Γεωργάκης

 

 (από ΤΑ ΝΕΑ)
Την καθιέρωση έκτακτης εισφοράς τύπου ΛΑΦΚΑ (έχει µετονοµαστεί σε Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) και στις επικουρικές συντάξεις, στα ελλειµµατικά...Ταµεία, σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας – µαζί µε τις περικοπές από 1/1/2012 – και στους ήδη συνταξιούχους.

Η πρόταση για την καθιέρωση ΛΑΦΚΑ στα ελλειµµατικά επικουρικά ταµεία έχει ήδη τεθεί σε υπηρεσιακό επίπεδοπρος την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και το όλο θέµα εξετάζεται σοβαρά προκειµένου να καθιερωθεί για τους ήδη συνταξιούχους από το νέο έτος. Ακόµη πάντως δεν έχει καθοριστεί το ποσοστό της εισφοράς (σ.σ. στις κύριες συντάξεις είναι 3%-10% για συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ) αλλά ούτε και η κλίµακα παρακράτησης.

Η επιβολή του ΛΑΦΚΑ στις κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ ξεκίνησε την 1η Αυγούστου2010. Ο νόµος Λοβέρδου προβλέπει τη θέσπιση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασµό µε οικονοµική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Τα ποσά διατίθενται για την κάλυψη ελλειµµάτων των κλάδων κύριας σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η εισφορά παρακρατείται µηνιαία από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Παρακρατείται από την καταβολή της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής: Από 1.401 ώς 1.700 ευρώ, 3%. Από 1.701 ώς 2.300, 5%. Από 2.301 ώς 2.900, 7%. Από 2.901 και άνω, 9%. Για συντάξεις άνωτων 3.500,01 ευρώ, 10%.

Στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος λαµβάνει πάνω από µία σύνταξη, λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται από τον φορέα µε τη µεγαλύτερη σύνταξη.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ. Πάντως οι πρώτες αναλογιστικές µελέτες (αλλάκαι τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ασφάλισης) δείχνουν ότι πολλά επικουρικά ταµεία αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Η µελέτη για το ΕΤΕΑΜ (το επικουρικό του ΙΚΑ) οδηγείται στο συµπέρασµα πως κάθε µήνα υπάρχει έλλειµµα 30 εκατ.ευρώ. Αντίστοιχες µελέτες δείχνουν πως το ΤΕΑ∆Υ (Επικουρικό ∆ηµοσίου) δεν αντιµετωπίζει άµεσο πρόβληµα σε αντίθεση µε το Μετοχικό Ταµείο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.

Την ίδια στιγµή υπάρχουν επικουρικά ταµεία (κυρίως του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα) που βρίσκονται ήδη στο κόκκινο. Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση αφορά το Ταµείο της ΕΥ∆ΑΠ (που έχει υπαχθεί στο ΤΑΥΤΕΚΩ).

Ο ΝΟΜΟΣ για τις επικουρικές συντάξεις θα κατατεθεί τον Σεπτέµβριο και η εφαρµογή του θα γίνει από 1/1/2012. Οι µειώσεις θα επέλθουν στις επικουρικές συντάξεις µετά και τις αναλογιστικές µελέτες. Εκτιµάται από το υπουργείο Εργασίας ότι η µείωση θα είναι της τάξης του 5%-6% ενώ τα συνδικάτα εκτιµούν ότι θα φθάσει και το 30%. Τα επικουρικά ταµεία, τα οποία αυτήτη στιγµή καλύπτουν περίπου 800.000 συνταξιούχους, θα πρέπει να αναπροσαρµόσουν τις παροχές τους µε βάση την οικονοµική τους βιωσιµότητα. Αυτό σηµαίνει πως όσα κριθούν ότι δεν είναι βιώσιµα,θα πρέπει να περικόψουν τις συντάξεις.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 22 Μάιος 2011 16:59