Κατάργηση κρατήσεων ν.4093/2012 και επίπτωση στην κύρια σύνταξη. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023 12:59
        Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων που είδαν αύξηση στη κύρια σύνταξη τους, μηνός Απριλίου, της τάξης των 10-60 ευρώ, οι οποίοι έχουν θετική προσωπική διαφορά, κατόπιν επικοινωνίας της ΠΟΣ με την αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ, γνωρίζεται ότι αυτή η αύξηση προέκυψε λόγω της κατάργησης των μειώσεων του ν.4093/2012 από τα μερίσματα των μετοχικών ταμείων και του βοηθήματος ΕΚΟΕΜ, η οποία επηρρεάζει τη συνολική κράτηση του ν.4093/2012. Επίσης έχει παρατηρηθεί μια μικρή μείωση πληρωτέου στις κύριες συντάξεις, η οποία οφείλεται σε αύξηση του φόρου. 
     ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Η κράτηση ν.4093/2012 είναι το άθροισμα κύριας σύνταξης (αφού αφαιρεθούν ΕΑΣ και μνημονειακές μειώσεις) και μερισμάτων (ακαθάριστα ποσά) και κλιμακώνεται από 1.000 ευρώ και πάνω . Άρα δεν πιάνει όσους είχαν κάτω από 1.000 ευρώ σύνολο. Η κράτηση και τα αντίστοιχα κλιμάκια είναι 5% (κλιμάκιο 1.000-1.500 ευρώ), 10% (1.500,01-2000 ευρώ), 15% (2.000,01-3.000 ευρώ), 20% (3.000,01 ευρώ και άνω). Επομένως όταν από τον υπόψη υπολογισμό αφαιρούνται μερίσματα ΜΤ και ΕΚΟΕΜ, μειώνεται η συνολική κράτηση και αυτό πολλάκις, οδηγεί στην αλλαγή κλιμακίου, δηλ. πέφτεις κλιμάκιο, άρα μειώνεται η κράτηση της κύριας σύνταξης, πχ από 10% σε 5% οπότε προκύπτει η αύξηση που εμφανίστηκε.
 
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πιστώθηκε 30/3/2023 στους τραπεζικούς λογαριασμούς η ενίσχυση (200-300 ευρώ) που δόθηκε σε όσους δεν έλαβαν την αύξηση 7,75%.
 
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2023 12:33