Ν.5045/2023.Συντάξεις θανόντων ή λόγω ανικανότητας, εξαιτίας της υπηρεσίας. Ανακοιν. υπ. αριθμ 143. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2023 16:48

2023 03 21 BOYLH        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 143

 

         Ψηφίστηκε στις 26 Ιουλ, 2023 στη Βουλή ο Ν. 5045/2023, περί «Ενίσχυσης του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις». Ο νόμος διαρθρώνεται σε έξι μέρη, αποτελείται από εξήντα τέσσερα (64) άρθρα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις αυξήσεις των εν ενεργεία συναδέλφων και συνταξιοδοτικά θέματα.

     

     Το μέρος Β’, περιλαμβάνει το θέμα «Αναπροσαρμογή Συντάξεων και Ρύθμιση Συνταξιοδοτικών Ζητημάτων» και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 «Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α, β και ε της παρ. 3 – του άρθρου 4 του ν. 4387/2016», στο οποίο περιελήφθει σχετική πρόταση της ΠΟΣ.                       (ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3)

 

       Τον Φεβ. 2023, με αφορμή την αύξηση 7,75% που δόθηκε στις συντάξεις, η Ομοσπονδία διαπίστωσε ότι τα πρόσωπα των περιπτώσεων α και ε της παρ. 3, του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, τα οποία είχαν παραμείνει στο Γ.Λ.Κ. δηλ. είχαν εξαιρεθεί από τον ΕΦΚΑ, δεν έλαβαν καμία αύξηση. Επιπλέον δεν τους είχε γίνει η αναπροσαρμογή των συντάξεών τους σύμφωνα με το ν. 4472/2017, με τον οποίο καθορίζετο το νέο μισθολόγιο των Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας. Μια υποχρέωση της Πολιτείας που έπρεπε να είχε γίνει από το έτος 2017. Ειδικότερα αφορά:

α. Όσους υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185), (αφορούν θανάτους με αυξημένο κίνδυνο, κυρίως στρατιωτικούς, ενώ περιλαμβάνονται και θύματα από τρομοκρατικές ενέργειες).

β. Όσους δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης.

       

       Το θέμα αυτό το ανέδειξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ) και το παρουσίασε ο Πρόεδρος της Βασίλειος Νικολόπουλος, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, στις 21 Μαρτίου (βίντεο από 4' 40" μέχρι 7' 30") και 3 Απριλίου (βίντεο από 5' 45" μέχρι 8' 00")  τρέχοντος έτους,  καταθέτοντας τότε σχετικό υπόμνημα, με τις παρακάτω προτάσεις:

α. Την κατάθεση τροπολογίας για άμεση απόδοση της αύξησης 7,75%, που έχει δοθεί σε όλους τους άλλους συνταξιούχους.

β. Την αντιστοίχιση κλιμάκιων-βαθμών και αναπροσαρμογή των υπόψη συντάξεων του ν. 4387/2016, άρθρο 4, παραγρ. 3, ΑΜΕΣΑ, με αναδρομική ισχύ από 1/1/2017, που ισχύει ο ν. 4472/2017. 

 

        Στη συνέχεια, η Ομοσπονδία στις 9 Ιουν. ενημερώθηκε ότι οι προτάσεις της έχουν γίνει αποδεκτές και στο πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών με τη νέα Κυβέρνηση, θα περιλαμβάνονται σχετικές διατάξεις.

Το υπόψη σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 11-18 Ιουλίου. Η Π.Ο.Σ. είχε κατέθεσε και στη δημόσια διαβούλευση σχετικές προτάσεις. Τελικά οι δύο προτάσεις της Ομοσπονδίας περιελήφθησαν στα άρθρα 3 και 17.

 

      Επειδή κατά κόρο δημοσιεύθηκαν σε άρθρα και αναρτήσεις περί «επανασύνδεσης των συντάξεων των στρατιωτικών με τις αποδοχές των εν ενεργεία», θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι αυτό ΔΕΝ αφορά τους αποστράτους που είναι στον ΕΦΚΑ, αλλά εκείνους που έχουν εξαιρεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4387/2016, οι οποίοι έχουν παραμείνει στο Γ.Λ.Κ.

 

                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
               

Νικολόπουλος Βασίλειος

      Ταξίαρχος εα

Πιτσόλης Νικόλαος

Ανιστράτηγος εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2023 17:11