Φορολογικές Δηλώσεις 2024 - Απόδοση αναδρομικών Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων . Ανακ. 148 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 02 Μάιος 2024 09:28

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

 

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  148

1.   Φορολογικές Δηλώσεις 2024

     Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με πλήθος αλλαγών μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και η φορολογική δήλωση έχει προσυμπληρωμένα τα περισσότερα στοιχεία. Μία από τις βασικές αλλαγές φέτος είναι ότι όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι, δεν έχουν άλλο εισόδημα πέρα από μισθούς και συντάξεις, δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν οι ίδιοι τη φορολογική στους δήλωση, αλλά η ίδια η εφορία. Ωστόσο καλό θα ήταν να ελεγχθούν τα στοιχεία που αναγράφονται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν λάθη.

 

        Σε ό,τι αφορά στους αποστράτους:

     α.  Ως γνωστό με το άρθρο 65 του ν.5042/2023, υιοθετήθηκε η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), για την αυτοτελή φορολόγηση των αναδρομικών με 20% στην πηγή, χωρίς περαιτέρω φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, για τα αναδρομικά ποσά που προέκυψαν από την κατάργηση των μειώσεων του Ν.4093/2012 από 1η.1.2021, στα μερίσματα των τριών Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και στην οικονομική ενίσχυση των ΕΚΟΕΜ αυτών.  Κατόπιν αυτού στις φορολογικές δηλώσεις 2024 τα αναδρομικά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους αποστράτους φαίνονται στον κωδικό 269 ή 270 και ο παρακρατηθείς φόρος επ’ αυτών των εισοδημάτων φαίνεται  στον κωδικό 271 ή 272 αντίστοιχα.   Προτείνεται να ελεγχθούν τα στοιχεία που αναγράφονται για αποφυγή τυχόν λαθών.

 

      β.  Τα αυξημένα ποσά που προέκυψαν λόγω αύξησης των μεριδίων από το ΜΤΣ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 5018/2023, αφορούν εισοδήματα φορολογικού έτους 2023, καθώς οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι από 1 Ιαν. 2023 και έχουν περιληφθεί στη δήλωση.

 

      γ. Για τα τυχόν άλλα αναδρομικά, αυτά αναφέρονται στη βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ και σε ποιά έτη αφορούν. Είναι υποχρέωση των φορολογουμένων να προβούν ηλεκτρονικά σε τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι 31 Δεκ 2024 για τα υπόψη έτη, συμβουλευόμενοι και τον λογιστή τους.

 

       δ.  Οι ετήσιες βεβαιώσεις κατά ταμείο φαίνονται στους παρακάτω συνδέσμους:

               ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ στον :  https://www.idika.org.gr/FORB_TEADY/

               ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ στον:  https://mtn.hellenicnavy.gr/login

               ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ στον :  https://paymta.haf.gr/Login

 

      Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή του φόρου εισοδήματος, πραγματοποιείται σε 8 μηνιαίες δόσεις από τέλος Ιουλίου έως και τέλος Φεβρουαρίου 2025. Με βάση το νέο Κώδικα, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να κερδίσουν έκπτωση 3% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου μέχρι 31 Ιουλ. Όμως λόγω αναμενόμενης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας, θα μπορεί να εξοφληθεί ο φόρος στα τέλη Αυγούστου, αφού η πρώτη δόση θα μεταφερθεί μαζί με την δεύτερη.

 

2.    Απόδοση αναδρομικών Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), από αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου.

            Ο ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει την πληρωμή των ποσών που έχουν καταλογισθεί με  αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφορούσαν στις ομαδικές αγωγές όσων τις έχουν υποβάλλει κατά του Δημοσίου, για την παράνομη παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που έχει κριθεί αντισυνταγματική μέχρι 31/12/2018. Οι αποφάσεις αφορούν διάφορα χρονικά διαστήματα, ανάλογα το χρόνο κατάθεσης της σχετικής αγωγής.

 

         Σε επίσκεψη του Προέδρου της ΠΟΣ στο αρμόδιο τμήμα του ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκε η καθυστέρηση καταβολής των αναλογούντων ποσών, που φθάνει σχεδόν τον ένα χρόνο, από το μήνα παραλαβής της απόφασης. Μια δυσάρεστη κατάσταση, δυστυχώς αναπόφευκτη, καθόσον μία υπάλληλος καλείται να φέρει σε πέρας εκτέλεση αποφάσεων για έναν τεράστιο αριθμό δικαιούχων. Η ΠΟΣ κατά τη συνάντησή της την 16η Απρ. 2024, με το Γενικό  Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρότεινε να ενισχυθεί το αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Στρατιωτικών συντάξεων του ΕΦΚΑ που ασχολείται με την εκτέλεση αποφάσεων του Ελ. Συνεδρίου. Επ’ αυτού ενημερώθηκε και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Διοικητής του ΕΦΚΑ και αναμένεται το αποτέλεσμα.

           

          Ενημερωτικά γνωρίζονται τα παρακάτω:

          α. Το ποσοστό του νόμιμου (και του οφειλόμενου λόγω υπερημερίας) τόκου από το 2001 εναρμονίσθηκε με το αντίστοιχο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Π.Σ.Ν.Π. 47/2000, άρθρο 3 παρ.2 ν.2842/2000). Ενδεικτικά, το ποσοστό του επιτοκίου υπερημερίας μέχρι και τον Απρ 2019 ήταν 6%, με το άρθρο 45 του Ν. 4607/2019 τροποποιήθηκε σε 3%, το οποίο τροποποιείται ανάλογα με το αντίστοιχο επιτόκιο της Ε.Κ.Τ.  Σήμερα ανέρχεται σε 7,30%.

        β. Οι τόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α΄ των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013.

          γ. Ο τόκος υπερημερίας που δικαιούται να λάβει ο ενάγων υπολογίζεται στο καθαρό δικαιούμενο ποσό, ήτοι σε αυτό που προκύπτει εάν από το επιδικασθέν ποσό αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος [επιδικασθέν ποσό – (κρατήσεις + φόρος εισοδήματος)= καθαρό ποσό].

         δ. Στους επιδικαζόμενους τόκους επιβάλλονται τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (3% πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου).

 

                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος

      Ταξίαρχος ε.α.

          Πιτσόλης Νικόλαος

           Αντιστράτηγος ε.α.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 03 Μάιος 2024 09:38