Ρύθμιση για το εφάπαξ ΕΜΘ και ΕΠΟΠ,επεξεργάζεται το ΥΕΘΑ. PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 
Συντάχθηκε απο τον/την Βασίλειος Νικολόπουλος, Ταξχος ε.α.   
Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2011 09:51

 

Νομοθετική ρύθμιση επεξεργάζεται το ΥΕΘΑ , ώστε η προϋπόθεση του δικαιώματος λήψης εφάπαξ να θεμελιώνεται για όλο το προσωπικό των ΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των ΕΜΘ και των ΕΠΟΠ,

με δεκαετή μετοχική σχέση, προκειμένου στη συνέχεια να αρθούν και οι επιφυλάξεις των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας (ΕΛΟΑ) για τη χορήγηση προκαταβολής στους ΕΜΘ και στους ΕΠΟΠ.

 

Τι ισχύει μέχρι τώρα και γιατί ο ΕΛΟΑΣ “έκοψε” τις προκαταβολές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 398/1974, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος στους μετόχους του ΕΛΟΑΣ, που έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον μετοχική σχέση, με σκοπό αυτοί να αποκτήσουν στέγη ή να επεκτείνουν ή να βελτιώσουν υφιστάμενη ιδιόκτητη οικία τους. Η εν λόγω προκαταβολή με τους αναλογούντες τόκους εντοκισμού της, παρακρατείται (με την αποστρατεία των μετόχων) από το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα αποστρατείας τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2936/2001, καθορίζεται μεταξύ άλλων, ότι για τους Εθελοντές και Εθελόντριες του Ν.1848/1989, εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 (του Ν.2936/2001), ήτοι «Το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας θεμελιώνεται μετά τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών (25) πραγματικής υπηρεσίας. Έξοδος εκ των τάξεων του Στρατεύματος πριν τα είκοσι πέντε έτη για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων λόγω υγείας ή θανάτου, τους αποστερεί το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος, επιστρέφονται δε οι κρατήσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους λοιπούς μετόχους. Για τους μετόχους που έχουν αποβιώσει, φονευθεί ή εξαφανισθεί σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε περίοδο ειρήνης, καθώς και στους εξερχόμενους από το Στράτευμα λόγω σωματικής ανικανότητας ή θανάτου σε μη διατεταγμένη υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.Δ. 398/74».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν.Δ. 398/1974, οι λοιποί μέτοχοι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα με δεκαετή τουλάχιστον μετοχική σχέση σε αυτά.
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ (ΔΕ/ΕΛΟΑΣ), αποφάσισε την αναστολή χορήγησης προκαταβολών στους ΕΜΘ μετόχους, που δεν έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία, με το σκεπτικό, ότι θα καταστεί επισφαλής και αχρεωστήτως καταβληθείσα η χορήγηση αυτής, σε ενδεχόμενη αποστρατεία τους, με αίτησή τους, πριν τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, διότι με την ισχύουσα νομοθεσία δικαιούνται μόνο την άτοκη επιστροφή των καταβληθεισών παγίων εισφορών τους, η οποία δεν επαρκεί να συμψηφισθεί με το ποσό της προκαταβολής, που θα τους έχει χορηγηθεί.

Σύμφωνα με τον ΥΕΘΑ , ο ΕΛΟΑΣ δεν αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση πρόβλημα ρευστότητας .
 
Πηγή: ON ALERT

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 08 Ιούλιος 2011 09:41