Εφημερίδες

 

Επισκέπτες

3391738
ΣήμεραΣήμερα419
ΕβδομάδαΕβδομάδα419
ΜήναςΜήνας3219
ΣυνολικάΣυνολικά3391738
Μεγαλύτερη 09-19-2021:1592
Statistik created: 2021-12-06T18:47:50+02:00
Επανακαθορισμός Προϋποθέσεων Χορήγησης ΒΟΕΑ (27-09-2010) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2011 10:13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
1. Με την υπ΄ αριθ. Φ.951.1/120/875101/Σ.5291/17 Αυγ. 2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής

Άμυνας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1357/1-9-2010 (τ.Β΄), επανακαθορίστηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησης του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) στα τέκνα των μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ.

2. Μετά τα παραπάνω ισχύουν τα εξής, αναφορικά με την εν λόγω παροχή του ΜΤΣ:

α. Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 αρτίων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά τον χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Ως δικαιούμενο μέρισμα εν προκειμένω θεωρείται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1106/80.

β. Το βοήθημα αυτό καταβάλλεται με τις κατωτέρω προϋποθέσεις :

(1) Με την τέλεση γάμου.

(2) Από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας
του παιδιού και μέχρι συμπληρώσεως του 30ου έτους της ηλικίας του.

(3) Για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας.

γ. Το δικαίωμα της καταβολής του βοηθήματος ασκείται κατόπιν αιτήσεως στο Ταμείο του δικαιούχου τέκνου. Η ημερομηνία καταβολής του δικαιούμενου ποσού λαμβάνεται ως χρόνος συμπληρώσεως των προϋποθέσεων καταβολής του.

3. Διευκρινίζεται για την περίπτωση 2β (3) ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καθοριστούν οι κατηγορίες των ασθενειών και λοιπές προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος.

4. Σχετικό υπόδειγμα αιτήσεων και για τις τρεις περιπτώσεις θα ανακοινωθεί προσεχώς με τα απαιτούμενα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

5. Η υπόψη ΚΥΑ ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 1 Σεπ. 2010.


ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ


 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2011 10:15