Απάντηση ΥΕΘΑ για Μετοχικά Ταμεία PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 
Συντάχθηκε απο τον/την Βασίλειος Νικολόπουλος, Ταξχος ε.α.   
Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2011 22:01

Φ.900α/8718/12080/ 9 Αυγούστου 2011

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης,

Αθανάσιος Πλεύρης και Ιωάννης Κοραντής, με θέμα «Μετατροπή Μετοχικών Ταμείων σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψη μου:

 

Κατόπιν εντολής της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, το Σεπτέμβριο 2010, συγκροτήθηκε διακλαδική επιτροπή με έργο την καταγραφή των αντικειμένων οικονομικού ενδιαφέροντος του ΥΠΕΘΑ και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων που επιδέχονται αξιοποίηση μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων με απαραίτητο όρο την εκτίμηση της σχέσης κόστους/οφέλους για το καθένα χωριστά.

 

Από τα συμπεράσματα του πρακτικού της διακλαδικής επιτροπής δεν προκύπτει η δυνατότητα αποκλειστικής συνεργασίας με πιστωτικό ίδρυμα για θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος του ΥΠΕΘΑ. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Νομικών προσώπων του ΥΠΕΘΑ προτάθηκε η δυνητική υπαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας φορέων κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 52 του ν.3863/2010, που τροποποίησαν διατάξεις του Ν. 3586/2007.

 

Προκειμένου να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι ανωτέρω διατάξεις να τύχουν εφαρμογής στα Νομικά Πρόσωπα του ΥΠΕΘΑ, αναφορικά με την αξιοποίηση της περιουσίας τους, ζητήθηκαν και αναμένονται οι προτάσεις των φορέων του ΥΠΕΘΑ για το υπόψη θέμα.

 

Οι φορείς του ΥΠΕΘΑ δεν θα μετατραπούν σε καμιά περίπτωση σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά θα παραμείνουν στην υπαγωγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

Το επενδυτικό νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3586/2007 που εφαρμόζεται μέχρι τώρα μόνο στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως νομοθέτημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό εργαλείο και είναι σκόπιμο να τύχει εφαρμογής και σε άλλους φορείς του Ελληνικού Κράτους.

 

Στο τελικό σχέδιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας θα υπάρξει, προς αποφυγή παρερμηνειών, ρητή πρόβλεψη με την οποία όπου στον ν.3586/2007 αναφέρεται αρμοδιότητα Υπουργού, αυτή θα ανήκει στον υπουργό Εθνικής Άμυνας για τους φορείς του ΥΠΕΘΑ που θα συμπεριληφθούν στη ρύθμιση.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2011 22:03