Απάντηση για ΚΑΑΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Βασίλειος Νικολόπουλος, Ταξχος ε.α.   
Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2011 23:09

Φ.900α/8830/12219/26 Σεπτεμβρίου 2011

Σε απάντηση της σχετικής Eρώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Σούλα Μερεντίτη, με θέμα «Λειτουργία

Κέντρων Αναψυχής Αξιωματικών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου:

 

Τα Κέντρα Αποκαταστάσεως Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ) δεν είναι κατασκηνώσεις ή κέντρα αναψυχής, αλλά αποτελούν στρατιωτικές Μονάδες (Στρατόπεδα) που συγκροτήθηκαν με σχετικό ιδρυτικό νόμο και λειτουργούν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς λειτουργίας των Στρατοπέδων.

 

Η συγκρότηση των ΚΑΑΥ έχει προβλεφθεί για το σκοπό της αντιμετώπισης, σε συγκεκριμένες περιόδους (επιχειρήσεις), των αναπληρώσεων απωλειών υγείας (τραυματισμοί, ψυχικοί κλονισμοί κλπ.) του στρατιωτικού προσωπικού που συμμετέχει σε αυτές. Δευτερεύουσα αποστολή αποτελεί η κάλυψη αναγκών διαμονής εκπαιδευομένων ή αποσπασμένων στελεχών και παραθερισμού στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

 

Η πρόβλεψη χρησιμοποίησης των ΚΑΑΥ από το προσωπικό των Ε.Δ. γίνεται και για τη συντήρηση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων, που σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν απαξιωθεί από το χρόνο (κλοπές, φθορές καιρικών φαινομένων κλπ) και αποτελεί μικρή προσφορά της Υπηρεσίας προς το προσωπικό της.

 

Τα στελέχη στη διάρκεια της διαμονής τους στα ΚΑΑΥ δεν σιτίζονται με συμβολικό αντίτιμο αλλά καλύπτουν πλήρως το κόστος του φαγητού, όπως προβλέπεται από τους στρατιωτικούς κανονισμούς και καταβάλλουν ενοίκιο με το οποίο καλύπτεται το σύνολο των αναγκών συντήρησης και λειτουργικότητας. Οι τιμές των παρεχόμενων προϊόντων δεν είναι «συμβολικές» αλλά απλώς «συμφερότερες» καθόσον οι τιμές αυτές επιτυγχάνονται κατόπιν διενέργειας διαγωνισμών για τη συγκεντρωτική προμήθεια ομοειδών αγαθών.

 

Η διαμονή των στελεχών των Ε.Δ. στα ΚΑΑΥ δεν αποτελεί προνομιακή μεταχείριση της Πολιτείας έναντι του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, αλλά αντιστάθμισμα στις ιδιαιτερότητες του στρατιωτικού επαγγέλματος (μεταθέσεις, αλλαγές-απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, απομάκρυνση από τον τόπο συμφερόντων, κλπ.).

 

Ερώτηση 22702/15-9-2011 της Βουλής των Ελλήνων

 

Υπάρχουν Κέντρα Αναψυχής για τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικούς, τα οποία λειτουργούν στις καλύτερες παραλίες - φιλέτα της χώρας. Πέρα από την περίφραξη και την απαγόρευση σε πρόσβαση προς τη θάλασσα για τους πολίτες και το πόσο νόμιμο είναι όλο αυτό, καθώς και πόσο νόμιμες είναι οι σχετικές κατασκευές σε σχέση με τον αιγιαλό, υπάρχει ένα μεγάλο κόστος λειτουργίας τους που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και ως εκ τούτου το επωμίζονται εκείνοι που δεν απολαμβάνουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

 

Επιπλέον πληρoφορoύμαι ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων -εν ενεργεία και εν αποστρατεία- αλλά και συγγενικά τους πρόσωπα. μπορούν να σιτίζονται στις εν λόγω κατασκηνώσεις, έναντι συμβολικού τιμήματος.

 

Θεωρώ ότι πρόκειται για άνιση μεταχείριση των πολιτών, την στιγμή μάλιστα που για να διατηρηθεί όλη αυτή η κατάσταση επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της χώρας.

 

Επιπλέον, σήμερα οι αξιωματικοί της χώρας είναι περισσότερο αναξιοπαθούντες από άλλους πολίτες, ώστε να έχουν το δικαίωμα να σιτίζονται έναντι συμβολικού τιμήματος;

 

Κατόπιν αυτών σας ερωτώ κ. Υπουργέ:

 

Εάν όντως οι αξιωματικοί έχουν το δικαίωμα να σιτίζονται στα Κέντρα Αναψυχής, πληρώνovτας συμβολικό τίμημα;

 

Και εάν ναι, πιστεύετε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προνομιακή μεταχείρισή, με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας;

 

H βουλευτής

 

Σούλα Μερεντίτη

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2011 23:09