Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξιωματικών Πεζικού PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 
Συντάχθηκε απο τον/την Βασίλειος Νικολόπουλος, Ταξχος ε.α.   
Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2012 18:42

Τα εκλεγέντα, κατά τις αρχαιρεσίες της 20ης Μαι 2012, μέλη των Διοικητικών Οργάνων του Πανελληνίου  Συνδέσμου Αξκων Πεζικού (ΠΣΑΠ),                             

συγκροτήθηκαν την 24 Μαι 2012 σε Σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Υπτγος ε.α. Μπολώσης Χρήστος ( ΣΣΕ 67)
Α' Αντιπρόεδρος: Τξχος ε.α. Γεραμάνης Σπυρίδων ( ΣΣΕ 72)
Β' Αντιπρόεδρος: Υπτγος ε.α. Διάμεσης Βασίλειος (ΣΣΕ 56)
Γενικός Γραμματέας: Τξχος ε.α. Χατσίκας Δημήτριος (ΣΣΕ 81)
Ειδικός Γραμματέας: Τξχος ε.α. Χατζηλιάδης Δημήτριος (ΣΣΕ 73)
Ταμίας: Τξχος ε.α. Βούτος Ευστάθιος (ΣΣΕ 81)
Εφορος Δημοσίων Σχέσεων: Αντγος ε.α. Τσιμόγιαννης Κων/νος (ΣΣΕ 71)
Μέλος: Αντγος ε.α. Γεωργαντάς Κων/νος (ΣΣΕ 59)
Μέλος: Αντγος ε.α. Παπαδόγκωνας Παναγιώτης (ΣΣΕ 65)
Μέλος: Τξχος ε.α. Μακρυκώστας Ευάγγελος (ΣΣΕ 59)
Μέλος: Σχης ε.α. Ηγουμενίδης Εμμανουήλ (ΣΣΕ 83)

Αναπληρωματικό Μέλος: Υπτγος ε.α. Σμοκοβίτης Δημήτριος (ΣΣΕ 53)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Υπτγος ε.α. Χειλάκος Βασίλειος (ΣΣΕ 59)
Γραμματέας: Υπτγος ε.α. Κυριάκος Δημήτριος (ΣΣΕ 61)
Μέλος: Υπτγος ε.α. Μερτζάνης Ιωάννης (ΣΣΕ 56)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΣΑΠ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Τξχος ε.α. Χατσίκας Δημήτριος (ΣΣΕ 81)

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΞΚΩΝ ΠΕΖΙΚΟΥ
Τξχος ε.α. Κοτίνης Κωνσταντίνος (ΣΣΕ 52)

ΕΚ ΤΟΥ ΠΣΑΠ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Ιούνιος 2012 21:40