Ρύθμιση για το ΜΤΣ. PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 06 Απρίλιος 2013 11:03

       Μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και συνυπογραφή του Υπουργού Ανάπτυξης κατατέθηκε τροπολογία (375/34 29.03.2013) στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης  αναφορικά με τη διανομή μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

    Ειδικότερα, το ΜΤΣ δύναται,  κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να κατανέμει στους μερισματούχους μέρισμα, ανά τρίμηνο, από τα καθαρά έσοδα της τρέχουσας χρήσης, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση από το συνολικά έσοδα του Ταμείου όλων των υποχρεώσεων αυτού, καθώς και του ποσοστού 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων και πάντως ποσόν όχι μικρότερο των 5.000.000 ευρώ, ανά τρίμηνο για την δημιουργία ταμειακού αποθεματικού. Η ρύθμιση αυτή, που ήταν από καιρό αίτημα του ΜΤΣ, είχε γίνει επιτακτική ιδιαίτερα το τελευταίο εννιάμηνο, που είχε τεθεί το θέμα αναστολής καταβολής του μερίσματος 

       Με το περιεχόμενο της τροπολογίας αυτής δημιουργούνται οι προϋποθέσεις της απρόσκοπτης καταβολής του μερίσματος και της δημιουργίας αποθεματικού ύψους ενός ετησίου διανεμόμενου μερίσματος (80 εκατ. ευρώ) σε βάθος τετραετίας, προκειμένου από το έτος 2017 να εφαρμοστούν πλήρως οι διατάξεις του α.ν. 559/1937 που διέπουν την λειτουργία του Ταμείου και ταυτόχρονα εναρμονίζεται με τα ισχύοντα στο ΜΤΝ (άρθρο 66 του ΠΔ 21/32). Εφαρμογή από 1/7/2012 έως 31/12/2016.

       Η ΠΟΣ θεωρεί σημαντική τη ρύθμιση αυτή, διότι ταυτόχρονα με τη ρύθμιση του χρέους των 165 εκατ. ευρώ σε βάθος 15ετίας (ως λύση ανάγκης, αν και θα προτιμούσαμε τη διαγραφή του, αίτημα το οποίο παραμένει) και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 185 εκατ. ευρώ (ΒΟΕΑ), διαφαίνεται  η μελλοντική επιβίωση του ταμείου.

       Για να δείτε την τροπολογία και την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 06 Απρίλιος 2013 11:18