Συνάντηση της ΠΟΣ με τον Γενικό Διευθυντή Π/Υ του Υπουργείου Οικονομικών. 28 PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2013 02:20

 

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 41 /2013

                                                                                                                                                                                        Αθήνα,  24 Οκτ. 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 28

          Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν αιτήματος της ΠΟΣ, συνάντηση του Προέδρου και του Α’ Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού

του Υπουργείου Οικονομικών  κ. Παναγιώτη Καρακούση στο γραφείο του, με τη συμμετοχή του αρμοδίου στελέχους του υπουργείου για θέματα Άμυνας.

      Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ομοσπονδίας (αποστράτων και εν ενεργεία) και συζητήθηκαν ρεαλιστικές προτάσεις διευθέτησής τους στο πλαίσιο του εφικτού, εντός της υπάρχουσας και γνωστής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και των δεσμεύσεων του προϋπολογισμού του 2014.

Ειδικότερα:

Μειώσεις μισθών και συντάξεων στρατιωτικών το 2014

     Το θέμα των «μη περαιτέρω μειώσεων μισθών και συντάξεων στρατιωτικών» για το 2014, έχει ήδη εγγραφεί στο κατατεθέν προσχέδιο του Προϋπολογισμού. Η ΠΟΣ εξέφρασε επιφυλάξεις για ενδεχόμενες «επιπλοκές» αναφορικά με την τελική έκβαση του θέματος. Ο Γενικός Διευθυντής μας διαβεβαίωσε ότι το θέμα αυτό έχει «κλειδώσει», δεν αναμένονται «επιπλοκές» και δεν υπάρχει η παραμικρή ανησυχία.  Επίσης απαντώντας σε σχετική ερώτηση μας, που αφορούσε στην εκπόνηση νέου μισθολογίου στρατιωτικών, μας ενημέρωσε ότι το  Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει αναλάβει κάποια σχετική υποχρέωση.

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

     Το χρέος του ΜΤΣ και η δημιουργία αποθεματικού του ταμείου προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στους μερισματούχους, λόγω κατακόρυφης  μείωσης των εσόδων προς διανομή, με αποτέλεσμα τις συνεχείς περικοπές του μερίσματος. Η Ομοσπονδία πρότεινε τρόπους αντιμετώπισης των παραπάνω όπως:

  • Απόδοση ποσοστού της ΕΑΣ (εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων) που παρακρατείται από τους μερισματούχους του ΜΤΣ, υπέρ ΑΚΑΓΕ       ή
  • Απομείωση του χρέους με ισόποσα από παραχώρηση ακίνητης περιουσίας ΤΕΘΑ ή
  • Παροχή διευκόλυνσης με περίοδο χάριτος για το χρέος του ΜΤΣ.
  • Παράταση της υποχρέωσης δημιουργίας αποθεματικού του ΜΤΣ  κατά 2-3 χρόνια.

   Ο Γενικός Διευθυντής μας ενημέρωσε ότι τα χρήματα του ΑΚΑΓΕ, ως εγγυημένο αποθεματικό του Κράτους, αλλά και λόγω Τρόικας, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα λόγο.  Θεώρησε πιο εφικτή την πρόταση να δοθεί περίοδος χάριτος 3-4 ετών, που σε κάθε περίπτωση απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. 

   Επίσης προτάθηκε από την ΠΟΣ, η διερεύνηση αξιοποίησης υπέρ ΜΤΣ  συγκεκριμένου ακινήτου ιδιοκτησίας του, ως έδρα νεοσύστατου Κυβερνητικού φορέα.

Αποζημίωση εκτός έδρας

   Έγινε εκτενής και εποικοδομητική συζήτηση για το θέμα της αποζημίωσης εκτός έδρας, για το οποίο βεβαίως ασκεί πιέσεις η Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ (νέος όρος «επίδομα φύλαξης συνόρων»). Η συζήτηση στηρίχθηκε κατ’ αρχή στην υπάρχουσα νομοθεσία (ΠΔ 200/1993) που παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για να δοθεί το επίδομα αυτό στους υπηρετούντες στην παραμεθόριο και να αρθεί μία αδικία που υφίστανται τα στελέχη του ΣΞ από το Νοέμβριο του 2012.  Διαφαίνεται ότι θα δοθεί λύση μόνο μέσω Π/Υ του ΥΠΕΘΑ και σε σχέση με δεσμεύσεις κάποιων ΚΑΕ. Επιπρόσθετα η Ομοσπονδία ζήτησε ενίσχυση με μέρος του απαιτούμενου ποσού από το αποθεματικό του Υπ. Οικονομικών, πρόταση η οποία μάλλον αποκλείσθηκε.

ΕΚΟΕΜΣ - Κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης

     Η εξαίρεση του ΕΚΟΕΜΣ από τον συνυπολογισμό του στη μηνιαία  σύνταξη, καθόσον δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της μηνιαίας κράτησης υγειονομικής περίθαλψης 4% επί όλου του ακαθαρίστου ποσού (παρά την αντίθετη προς τούτο άποψη του υπ. Οικονομικών) είναι πλέον αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας.

    Τέλος συμφωνήθηκε να υποβάλλουμε προτάσεις επί θεμάτων που μας απασχολούν και δεσμεύθηκε ότι θα τις εξετάσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

   Θεωρούμε ότι ήταν μία εποικοδομητική συνάντηση συνεργασίας της ΠΟΣ με τον Γενικό Διευθυντή  κ. Παναγιώτη Καρακούση, ο οποίος μας εξέφρασε την εκτίμησή του για την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων και το έργο των στελεχών τους και προσδοκούμε στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας. 

                                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                Ο                                                                                                   Ο

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Νικολόπουλος Βασίλειος                                                                  Παπαδόπουλος Βασίλειος

         Ταξίαρχος  εα                                                                                Ταξίαρχος  εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 18 Δεκέμβριος 2021 16:39