Συνεργασία ΜΤΣ-ΠΟΣ. (Ανακοίνωση υπ. αριθ. 30) PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2013 01:54

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                    

 

     Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) με τον Πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) Αντγο εα Μιχαήλ Σιδηρόπουλο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός από τον

Πρόεδρο του ΜΤΣ, ο Γενικός  Διευθυντής ΜΤΣ Ταξχος (Ο) Νικόλαος Τσελεκίδης, από τον ΕΚΟΕΜΣ ο Λγος (Ο) Τσούτσης Χρήστος και από πλευράς ΠΟΣ ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος και ο Α’ Αντιπρόεδρος Ταξχος εα Δημήτριος Χατσίκας

   

    Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ομοσπονδίας σε ότι αφορά τα ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-ΕΛΟΑΣ-ΒΟΕΑ και κατατέθηκαν ρεαλιστικές προτάσεις διευθέτησής τους στο πλαίσιο του εφικτού.  Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ ενημέρωσε επίσης για τις ενέργειες της Ομοσπονδίας και τις συνεργασίες της με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας, τον ΥΦΕΘΑ κ. Αθανάσιο Δαβάκη, τον Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο και τον Α/ΓΕΣ Αντγο κ. Αθανάσιο Τσέλιο  καθώς επίσης και για τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων σε ότι αφορούν τα θέματα του Ταμείου.

      Κατατέθηκαν εγγράφως οι προτάσεις της Ομοσπονδίας για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αύξησης των εσόδων του ΜΤΣ, οι οποίες υποβλήθηκαν και στον ΥΦΕΘΑ, κατά την πρόσφατη συνεργασία της ΠΟΣ της 13ης Νοε 2013. Ιδιαίτερη σημασία έχουν  οι προτάσεις για την τροποποίηση των Ν. 4058/2012 και Ν. 4146 /2013, οι οποίες υπολογίζουμε ότι μπορούν να αποδώσουν αύξηση του μερίσματος έως και 15%. Επί των προτάσεων αντηλλάγησαν απόψεις, προκειμένου να υπάρχει πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα των θεμάτων αυτών.

Επιπλέον επισημάναμε τη διαπίστωσή μας, ότι μεταξύ των προτάσεων που απέστειλε  η ΕΑΑΣ για αύξηση των πόρων του ΜΤΣ περιλαμβάνονται εισηγήσεις, που  αφαιρούν πόρους από τον ΕΚΟΕΜΣ και τους εκτρέπουν προς το ΜΤΣ. Μία ενέργεια η οποία, είναι σε βάρος του ΕΚΟΕΜΣ και κατ’ επέκταση των στελεχών του Στρατού Ξηράς. Για διευκόλυνση περιλάβαμε στο υπόμνημα αναλυτικά και αιτιολογημένα τις προτάσεις αυτές που επηρεάζουν τον ΕΚΟΕΜΣ.

          Επίσης κατατέθηκαν προτάσεις αύξησης των πόρων του ΕΚΟΕΜΣ, καθώς και η επαναφορά της κράτησης 2% υπέρ ΕΛΟΑΣ που καταργήθηκε ΜΟΝΟ για το Σ.Ξ. με το νόμο   2873/2000 (άρθρο 34) και είχε ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα την απώλεια εσόδων άνω των 90 εκατ. ευρώ από το λογαριασμό του εφάπαξ.

 

       Η θέση της ΠΟΣ είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί αποκλειστικά ο ΕΚΟΕΜΣ με όποιους νέους πόρους εξευρεθούν και προέρχονται από το Στρατό Ξηράς, ενώ το ΜΤΣ με πόρους που προέρχονται από την ΕΛΑΣ, μέχρις ότου το μέγεθος των κοινωνικών πόρων εκ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προσεγγίσει αυτό του Στρατού και μάλιστα αναλογικά σε σχέση με το πλήθος των μετοχομερισματούχων του. Μόνο έτσι οι παροχές (μέρισμα, ΒΟΕΑ κλπ) θα μπορούσαν να είναι εξισωμένες, διαφορετικά (όπως συμβαίνει σήμερα) οι παροχές θα πρέπει να είναι ανταποδοτικές με βάση τη συμμετοχή της κάθε ασφαλιστικής ομάδας (ΣΞ-ΕΛΑΣ).

     

       Ο Πρόεδρος του ΜΤΣ μας ενημέρωσε ότι για την ενίσχυση του ΜΤΣ έχουν προταθεί νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες εφόσον υλοποιηθούν θα φέρουν νέους πόρους στο Ταμείο. Επίσης θα εισαχθεί στο ΔΣ/ΜΤΣ για έγκριση ρύθμιση, ώστε η καταβολή του μερίσματος (και κατ’ επέκταση της ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ) να γίνεται στην αρχή του μήνα (ως προπληρωμή), ώστε να συμβαδίζει με τη σύνταξη. Μας ανέλυσε διεξοδικά την κατάσταση και τις προοπτικές του Ταμείου για  βελτίωση  των οικονομικών του μεγεθών προς όφελος των μερισματούχων.

                                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                  Ο                                                                                                                   Ο

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Νικολόπουλος Βασίλειος                                                                                   Παπαδόπουλος Βασίλειος

         Ταξίαρχος  εα                                                                                                      Ταξίαρχος  εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 18 Δεκέμβριος 2021 16:41