Ιδρυτική Διακήρυξη PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2011 22:20

 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

 

  Είναι γεγονός ότι η Πατρίδα  μας διέρχεται μία πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική και ηθική κρίση,   κυρίως όμως κρίση του κοινωνικοπολιτικού συστήματος, με αποτέλεσμα τη βίαιη ανατροπή μίας σειράς δικαιωμάτων (κοινωνικών, εθνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, κλπ), στο βωμό του εξωτερικού δανεισμού. Δεν υποτιμάμε τη σοβαρότητα των προβλημάτων, ούτε όμως ξεχνάμε ποιοί και πώς μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Δεν είμαστε ενάντιοι σε όποια προσπάθεια στήριξης της χώρας για έξοδο από την κρίση, αρκεί αυτή να μην εξαθλιώνει την ατομική και κοινωνική υπόστασή μας, καθόσον ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος. 

   Αυτή η κρίση έπληξε όλες σχεδόν τις κοινωνικές ομάδες της πατρίδας μας, με ιδιαίτερη όμως σφοδρότητα την οικογένεια των στρατιωτικών (εν ενεργεία και εν αποστρατεία), τη μοναδική ομάδα που στερείται συνδικαλιστικών οργάνων και δικαιωμάτων. Η συντεταγμένη Πολιτεία όφειλε να μεριμνά από μόνη της για τη διασφάλιση του σεβασμού και των δικαιωμάτων των στρατιωτικών, ώστε αυτοί απερίσπαστοι να επιτελούν την υψηλή αποστολή τους και να συνεχίζουν ν’ απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης των πολιτών.

  Από την άλλη πλευρά, με λύπη διαπιστώνουμε ότι παράγοντες του πολιτικού βίου της χώρας μας αλλά και διάφορα κέντρα εξουσίας, εκδηλώνουν απροκάλυπτα την πρόθεση τους, για απαξίωση των στρατιωτικών στην κοινή γνώμη και υποβάθμιση του ρόλου και του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων, πλήττοντας έτσι το ηθικό των εν ενεργεία στελεχών και το αξιόμαχο των Ε.Δ. της χώρας.

  Κάτω από τις συνθήκες αυτές και πεπεισμένοι πλέον ότι τα υπάρχοντα θεσμικά όργανα δεν ανταποκρίθηκαν ως όφειλαν στις υποχρεώσεις τους,  ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων μας και στην προάσπιση της αξιοπρέπειάς μας, κατέστη επιτακτική η ανάγκη της ίδρυσης ενός σύγχρονου και δυναμικού οργάνου πανελλήνιας εμβέλειας που να εκπροσωπεί αμιγώς τα συμφέροντα όλων των στελεχών του Στρατού και ταυτόχρονα να συντονίζει την πληθώρα των υπαρχόντων πρωτοβάθμιων οργάνων (Συνδέσμων κλπ.).

  Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν το κίνητρο και την κύρια αιτία για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ.), μία κίνηση που αναγνωρίστηκε ως επιτακτική αναγκαιότητα, από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων φορέων αποστράτων του Στρατού (Συνδέσμων Όπλων-Σωμάτων-Παραγωγικών Σχολών, Λεσχών κλπ), τον Ιούνιο του 2010, σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου.

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών, που ιδρύθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2010, είναι ένα αδέσμευτο και ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο όργανο, με πρωταρχικό σκοπό τη συντονισμένη δράση και συνεργασία των φορέων-μελών (Συνδέσμων, Ενώσεων, Λεσχών, Ομοσπονδιών, κλπ.),  για τη μαχητική διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων των στελεχών του Στρατού Ξηράς, ανεξαρτήτως προέλευσης και για τη σθεναρή υπεράσπιση των  εθνικών και ηθικών αξιών, χωρίς κομματικές προσεγγίσεις ή εξαρτήσεις.  Στους στόχους της Ομοσπονδίας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

Øη διασφάλιση και προστασία του κύρους και της αξιοπρέπειας των στελεχών,

Øη στήριξη των οικογενειών των εκλιπόντων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών,

Øη προάσπιση των συνταγματικών δικαιωμάτων και η υπεράσπιση των αξιών και θεμελιωδών ελευθεριών των εν ενεργεία στελεχών,

Øη κατοχύρωση και βελτίωση των δικαιωμάτων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης όλων των μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία,

Øη διασφάλιση της ορθής, δίκαιης και ανταποδοτικής λειτουργίας του Μ.Τ.Σ. και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

  Μέλη της Ομοσπονδίας δύνανται να γίνουν, διατηρώντας την απόλυτη αυτοτέλειά τους, όλοι οι Σύνδεσμοι (Όπλων – Σωμάτων - Αποφοίτων παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών - Αποφοίτων ΣΕΘΑ -Οικογενειών εκλιπόντων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών), Λέσχες (Αεροπορίας Στρατού - Καταδρομών), Ενώσεις (Αξιωματικών –Υπαξιωματικών - ΕΠΟΠ), καθώς και Ομοσπονδίες, Σύνδεσμοι, Ενώσεις, στις οποίες συμμετέχουν Στελέχη του Στρατού Ξηράς.

  Θεμελιώδης αρχή ίδρυσης και λειτουργίας της Π.Ο.Σ. είναι η  «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».  Όραμά μας, μέσα από την απολεσθείσα αλληλεγγύη της κοινωνίας μας και τη διαφαινόμενη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, είναι να αναβλύσει και να αναδειχθεί η συλλογική προσπάθεια και αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας. Στις προθέσεις μας επίσης είναι να συνεργασθούμε με οποιονδήποτε φορέα, ο οποίος δραστηριοποιείται στην υπεράσπιση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας, ιδιαίτερα με την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.), της οποίας το θεσμικό ρόλο σεβόμαστε και επιθυμούμε την αναβάθμισή του.

  ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους πρωτοβάθμιους Φορείς που περιλαμβάνουν Στελέχη του Στρατού, να συμμετάσχουν στον κοινό αγώνα, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να αυξήσουμε τη διεκδικητική μας δύναμη. Η προέλευση, η ομοιογένεια και οι κοινοί στόχοι μας, αποτελούν τη βάση της όλης προσπάθειας και τα εχέγγυα της επιτυχίας. Πιστοί στη συνταγματική νομιμότητα, στις πανανθρώπινες αξίες και στους δημοκρατικούς θεσμούς, χρειαζόμαστε όλους τους πρωτοβάθμιους φορείς του Σ.Ξ., για να διαφυλάξουμε τα δικαιώματά μας, αλλά και την υπόσταση του θεσμού  που υπηρετήσαμε επί δεκαετίες.

  Η προσπάθεια απαξίωσης των στρατιωτικών στην κοινή γνώμη, το διακύβευμα της Εθνικής μας κυριαρχίας, οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, η περικοπή των δώρων, η προοπτική περικοπής ή αναστολής καταβολής του μερίσματος του Μ.Τ.Σ. και του Β.Ε.Α., οι συνεχείς περιορισμοί στην ιατρό-φαρμακευτική περίθαλψη και μία σειρά πράξεων που θίγουν τις αξίες μας και τα δικαιώματά μας, δεν μπορούν να μας αφήσουν αδιάφορους και παθητικούς. Εμείς τα ε.α. στελέχη του Σ.Ξ., είμαστε πλέον αποφασισμένοι να αναζητήσουμε μέσω της Π.Ο.Σ., νέες μεθόδους έκφρασης, δράσης, διεκδίκησης και κινητοποιήσεων.

  Όλοι μας πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα οργής, αγανάκτησης αλλά και αντίστασης με αγωνιστικό πνεύμα και αποφασιστικότητα, με τη βεβαιότητα ότι θα περισώσουμε ότι απέμεινε και θ’ αποκαταστήσουμε ότι απωλέσθηκε, για να το παραδώσουμε στους επερχόμενους. Γαλουχηθήκαμε να ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ και θα το επαναλάβουμε, για να αποδείξουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε. Το οφείλουμε σε αυτούς που θυσιάστηκαν στο καθήκον, το οφείλουμε στους νεότερους για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον με ελπίδα και προοπτική.

Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2011

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 08 Απρίλιος 2019 00:06