Η απόφαση της πρώτης αίτησης ακύρωσης για μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 03 Φεβρουάριος 2014 23:33

     Ας θυμηθούμε την απόφαση ΣτΕ.Ολ 668/2012  που αφορούσε την πρώτη αίτηση ακύρωσης κατά των νομοθετικών διατάξεων που προέβλεπαν περικοπή αποδοχών και επιδομάτων για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στον ευρύτερο

δημόσιο τομέα, καθώς και περικοπές στις συντάξεις, που είχε κατατεθεί την 26η Ιουλίου 2010.  Εδώ όλη η απόφαση.

     Παρά την απόρριψη υπάρχουν σημεία ή γνώμες μειοψηφούντων (κίτρινες επισημάνσεις στην απόφαση)  που έδειχναν το δρόμο για δικαίωση, με σημαντικότερη τη σκέψη 37 της απόφασης:

" 37.   Επειδή, σε περιπτώσεις παρατεταμένης οικονομικής κρίσεως, ο κοινός νομοθέτης δύναται να θεσπίσει μέτρα περιστολής δαπανών που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση μεγάλων κατηγοριών του πληθυσμού, πλην η δυνατότητα αυτή έχει ως όριο την καθιερούμενη από το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεων εκάστου, καθώς και την καθιερούμενη στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τούτο σημαίνει ότι η επιβάρυνση αυτή πρέπει να κατανέμεται μεταξύ όλων των κατηγοριών απασχολουμένων τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα. Και τούτο διότι, εν όψει και της καθιερουμένης στο άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος αξιώσεως του Κράτους να εκπληρώνουν όλοι οι πολίτες το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι, κατά κανόνα, είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, και να ευνοούνται άλλες κατηγορίες από την ασυνέπεια των οποίων – κυρίως στο πεδίο της εκπληρώσεως των φορολογικών τους υποχρεώσεων – προκαλείται σε μεγάλο ποσοστό η δυσμενής αυτή συγκυρία."

    Τότε το ΣτΕ με διευρυμένη ολομέλεια, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Νοεμβρίου 2010. Διασκέψεις έγιναν στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου 2011, στις 18 Μαρτίου 2011, στις 19 Απριλίου 2011, στις 13 Μαΐου 2011 και στις 20 Ιουνίου 2011 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2012.