Συνάντηση ΠΟΣ με ΥΦΕΘΑ Ιωάννη Λαμπρόπουλο. Ανακοίνωση 44 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 11:27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ 44

 

                   ΥΦΕΘΑ 1 ιστ                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 35/2014

                                                                                           Αθήνα, 29 Αυγ. 2014

 

 

     Την Τετάρτη 27 Αυγ. 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο, 3μελούς αντιπροσωπείας του ΔΣ της Ομοσπονδίας αποτελούμενη από τον πρόεδρο της, Ταξίαρχο εα Βασίλειο Νικολόπουλο, τον Γεν. Γραμματέα Ταξχο εα Βασίλειο Παπαδόπουλο και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Αντγο εα Δημήτριο Δημητρούλη.

       Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ομοσπονδίας (αποστράτους και εν ενεργεία)  και κατατέθηκαν ρεαλιστικές προτάσεις. Παράλληλα ο κ. ΥΦΕΘΑ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ για τις ενέργειες της Ομοσπονδίας και τις συνεργασίες της με συναρμόδια υπουργεία, καθώς επίσης και για τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων.

 

Συνοπτικά, μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν τα παρακάτω θέματα:

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣτΕ

  Ως γνωστόν, στις 13 Ιουνίου εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που κρίνουν αντισυνταγματικές τις διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγρ. Γ1 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, ήτοι των μειώσεων μισθών και επιδομάτων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η απόφαση κάνοντας χρήση διατάξεων του Συντάγματος αναδεικνύει ως υποχρέωση της Πολιτείας την «αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών».

   Η ΠΟΣ έχει προτείνει από 29 Ιουν. 2014 την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόσθηκε η απόφαση 88/2013 του, κατά το άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγματος,  Ειδικού Δικαστηρίου για τους δικαστές και τα μέλη του ΝΣΚ με σχετική ρύθμιση στο Ν.4270/2014, Άρθρο 181.  Υποβλήθηκε η σχετική προτεινόμενη ρύθμιση.

   Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, έχει υπολογισθεί ότι με την εφαρμογή της απόφασης για ΟΛΟ το προσωπικό των ΕΔ και ΣΑ συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων το ύψος των αναδρομικών δύο (2) ετών θα είναι περίπου 522 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 105,6 θα επιστραφούν ως φόρος στο Κράτος. Επομένως η επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ για τα αναδρομικά θα είναι της τάξης των 422,4 εκατ. ευρώ. Η μηνιαία επιβάρυνση θα είναι της τάξης των 23.1 εκατ. ευρώ για όλους (εν ενεργεία και συνταξιούχους) που ανέρχονται σε 269.700 άτομα. Παρασχέθηκαν αναλυτικότερα στοιχεία.

 

Ο ΜΗ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΟΕΜΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.

   Η παρεχόμενη προς του αποστράτους του ΣΞ οικονομική ενίσχυση, συνυπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές και το μέρισμα του ΜΤΣ, για τον καθορισμό του ποσοστού της κράτησης στις συντάξιμες αποδοχές που προβλέπονται από την υποπαράγραφο Β3 του Άρθρου 1 του ν. 4093/2012, αυξάνοντας άδικα το ύψος των περικοπών της σύνταξης.

   Ως προς τη νομική μορφή ο ΕΚΟΕΜΣ, δεν είναι Επικουρικό ή μετοχικό Ταμείο, ενώ το ΝΣΚ με την υπ’ αριθ. 384/2012 γνωμοδότηση του έκρινε ότι  «ο ΕΚΟΕΜΣ δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης». Προτάθηκε η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από Υπ. Οικονομικών ή Υπ. Εργασίας  για μη συνυπολογισμό του ΕΚΟΕΜΣ στη σύνταξη  ή τροποποίηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΚΟΕΜΣ.

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. 

   Με τους νόμους 3986/2011 και 4002/2011, για τους έχοντες ηλικία κάτω των 60 ετών, επιβλήθηκε Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης και με το νόμο 4024/11 μείωση της σύνταξης κατά 40% για το ποσό άνω των 1.000 ευρώ για τους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος. Η ΠΟΣ πιστεύει ότι οι παραπάνω μειώσεις έχουν αδίκως εφαρμοσθεί στους απόστρατους, οι οποίοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους ενωρίτερα και προτάθηκαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στους προαναφερόμενους νόμους. Το δημοσιονομικό κόστος για το Κράτος είναι πολύ μικρό, λόγω των αλλεπάλληλων μειώσεων των συντάξεων και του μικρού αριθμού των επηρεαζόμενων (περίπου 5.350 απόστρατοι).

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

 •       Νομοθετική ρύθμιση και τροποποίηση του Ν. 4058/2012 (χρέος ΜΤΣ προς Υπ. Οικονομικών)ώστε να δοθεί περίοδος χάριτος εξόφλησης του δανείου 3-4 ετών και παράλληλα τροποποίηση του χρόνου και των δόσεων αποπληρωμής του δανείου, ήτοι επιμήκυνση του χρόνου στα 25 έτη με ισόποση ετήσια δόση της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ. Εκτιμώμενη αύξηση του μερίσματος κατά 5% περίπου.
 •     Παράταση ισχύος επιπλέον τέσσερα (4) έτη του άρθρου 77 του Ν. 4146 /2013 περί εσόδων τρέχουσας χρήσης για τέσσερα έτη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αύξησης του μερίσματος κατά 10% περίπου.
 •   Παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία για το ΜΤΣ που έχουν σχέση με την ιστορία του, τη διαχρονική σχέση πόρων και εισφορών ανά κλάδο (ΣΞ και ΕΛΑΣ) και τις επιπτώσεις αυτής της σχέσης που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαχρονικά ελλείμματος στο ΜΤΣ της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ (μελέτη της εταιρίας Deloitte 2010). Υποβλήθηκαν επίσης αναλυτικές προτάσεις εξυγίανσης και βιωσιμότητας του ΜΤΣ.
 •    Εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που προβλέπει το διαχωρισμό του ΜΤΣ σε ΣΞ και ΕΛΑΣ (Ν. 1911/1990, άρθρο 27), με την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ ή τη μεταφορά στο ΜΤΣ ή εξεύρεση με μέριμνα του Υπ. Δημόσιας Τάξης, νέων κοινωνικών πόρων, αναλόγων του αριθμού των μερισματούχων του ή εναλλακτικά τη δημιουργία στο ΜΤΣ ξεχωριστών λογαριασμών, προκειμένου το μέρισμα  να κατανέμεται  στους μερισματούχους  ανταποδοτικά  κατά κατηγορία – φορέα (Σ.Ξ. – ΕΛ.ΑΣ.) με βάση τα έσοδα και τις εισφορές του κάθε φορέα αντίστοιχα (αρχή της ανταποδοτικότητας)
 •    Σε ότι αφορά στον ΕΚΟΕΜΣ η θέση της ΠΟΣ είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί αποκλειστικά ο ΕΚΟΕΜΣ με όποιους νέους πόρους εξευρεθούν και προέρχονται από το Στρατό Ξηράς. Επίσης προτείναμε το 1,28 % των κοινωνικών πόρων του ΜΤΣ να παρακρατείται υπέρ ΕΚΟΕΜΣ, με επιχειρηματολογία και στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα.
 •   Δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού ΒΟΕΑ, με νομοθετική ρύθμιση και επαναπροσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού του βοηθήματος με βάση τις εισφορές εκάστου, ενισχυόμενων από επιπρόσθετους πόρους . Κατατέθηκαν προτάσεις αύξησης των πόρων του, εξασφάλισης του λογαριασμού και της απόδοσης του βοηθήματος στους μελλοντικούς δικαιούχους.
 •     ΕΛΟΑΣ: Επαναφορά της κράτησης 2% επί των δαπανών που καταργήθηκε μόνο για τον ΣΞ με το νόμο 2873/2000 (άρθρο 34), που είχε ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα την απώλεια εσόδων άνω των 90 εκατ. ευρώ από το λογαριασμό των εφάπαξ.
 •    Επίδομα Παραμεθορίου. Η υπάρχουσα νομοθεσία (ΠΔ 200/1993) παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για να δοθεί το επίδομα αυτό ως αποζημίωση εκτός έδρας στους υπηρετούντες στην παραμεθόριο και να αρθεί μία αδικία που υφίστανται τα στελέχη του ΣΞ από το Νοέμβριο του 2012.
 •     Αιμοδοσία αποστράτων: Έκδοση απόφασης ή διαταγής για κάλυψη των αναγκών σε αίμα των αποστράτων είτε εκτάκτως είτε για  χρόνιες παθήσεις. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στο ΝΙΜΤΣ. Σχετική πρόταση είχε υποβληθεί από ΑΣΔΥΣ προς ΓΕΣ τον Ιαν. 2008.
 •      Επέκταση της Υπουργικής απόφασης υπ’ Αριθμ. Φ 700/145/212275 Σ. 348  (ΦΕΚ Τομ. Β’ αριθ.2035), 21 Σεπτεμβρίου 2009 και σε εξετάσεις των άγαμων και ανασφάλιστων τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία εκτός από Παροχή Δωρεάν Νοσηλείας που ισχύει σήμερα.
 •      Επέκταση και στους μισθωτούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αποστράτους των ρυθμίσεων που αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους (πχ 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη).
 •      Επιτάχυνση διαδικασιών για αποδέσμευση έκτασης περίπου 5.500 στρεμμάτων του  ΑΟΟΑ στο Πικέρμι (υφίσταται σχετική πρόταση από την ΠΟΣ με τη διάθεση συναδέλφου Τοπογράφου Μηχανικού).       
 •     Ρύθμιση θεμάτων εφάπαξ για όλους τους δικαιούχους του ΜΤΣ που καταβάλλουν αντίστοιχες εισφορές (ΕΜΘ-ΕΠΟΠ- μη μονιμοποιηθείσες εθελόντριες κλπ).
 •     Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από ΝΙΜΤΣ και στρατιωτικά φαρμακεία. Παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων από τα στρατιωτικά φαρμακεία.
 •      Εξομοίωση και σύνδεση του μισθού του Α/ΓΕΕΘΑ με αυτόν των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας.
 •    Να επανέλθει η προϋπόθεση «Να είναι Έλληνες-νίδες το γένος»  για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Από το 2010 η προϋπόθεση αυτή καταργήθηκε, παρέχοντας τη δυνατότητα να εισέρχονται στις υπόψη Σχολές ακόμη και μετανάστες που απέκτησαν την Ελληνική ιθαγένεια, με έναν από τους δεκαεπτά  (17 !) τρόπους που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Η διαδικασία αυτή στρέφεται κατά της ασφάλειας και της ομοιογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).
 •       Πρόγραμμα για υπερχρεωμένα νοικοκυριά για ε.ε. και ε.α. μεταξύ Ένωσης Ελληνικών Τρα­πεζών και ΥΠΕΘΑ.
 •      Στέγαση των ε.ε. στελεχών από την αξιοποίηση Στρατιωτικών χώρων.
 •      Παρεμβάσεις στήριξης σε δημοσιεύματα ή σχόλια που στρέφονται κατά των Στρατιωτικών (εε και εα).
 •      Επαναλειτουργία της ενημερωτικής εκπομπής για τις Ένοπλες Δυνάμεις στη ΝΕΡΙΤ.
 •     Απογραφή μερισματούχων. Στις 27/9/2012 είχε προτείνει η ΠΟΣ την «Ουσιαστική απογραφή των μερισματούχων κατά τα πρότυπα της απογραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου». Ποια είναι τα αποτελέσματα της απογραφής;

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

    Ο κ. Υφυπουργός  μας ενημέρωσε ότι:

 • Έχουν κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή τροπολογίες που αφορούν θέματα που αναφέραμε όπως πχ στη ρύθμιση του δανείου προς Υπ. Οικονομικών και περί εσόδων τρέχουσας χρήσης για τη δημιουργία αποθεματικού.
 • Θα προωθήσει αρμοδίως τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάσαμε περί επιβάρυνσης του Π/Υ από την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.
 • Θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την επαναλειτουργία της ενημερωτικής εκπομπής για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Συμφωνεί για τη ρύθμιση του θέματος αιμοδοσίας των αποστράτων και θα επεξεργασθεί σχετική ρύθμιση.
 • Τα αποτελέσματα της απογραφής μερισματούχων έχουν ως ακολούθως. Διεκόπη η καταβολή μερίσματος σε 2.090 μερισματούχους που δεν απογράφηκαν. Εξ αυτών οι 325 έχουν αποβιώσει και οι υπόλοιποι 1.765 αναζητούνται.
 • Συντάσσονται οι όροι διαγωνισμού για την υποβολή μελέτης που θα αφορά τη βιώσιμη λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ) για να εκδοθεί διακήρυξη διαγωνισμού ύψους δαπάνης 100.000 ευρώ που θα επιβαρυνθεί το ΥΠΕΘΑ και όχι τα ΜΤ.

 

   Επίσης συζητήθηκαν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν τα μέλη μας, κυρίως όμως μεταφέραμε τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση για τη μη επίλυση χρονιζόντων θεμάτων, αλλά κυρίως για την εφαρμογή της απόφασης 2192/2014 του ΣτΕ.

 

   Τέλος ο κ. ΥΦΕΘΑ μας ευχαρίστησε για την αναλυτική και σε βάθος ενημέρωση. Δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει  και θα στηρίξει προτάσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι στρατιωτικοί.

 

  Η Ομοσπονδία κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με  τεκμηριωμένες απόψεις, προτάσεις και ενέργειες καθώς και τις προτεινόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στους αντίστοιχους κατά περίπτωση νόμους. Δηλώσαμε τη διάθεσή μας για περαιτέρω συνεργασία όπου απαιτηθεί με τον κ. ΥΦΕΘΑ, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον.  Ευελπιστούμε ότι αυτά θα αποτυπωθούν σε ενέργειες που θα ανακουφίσουν τα ε.ε και ε.α στελέχη των ΕΔ.

 

                                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                Νικολόπουλος Βασίλειος                                                          Παπαδόπουλος Βασίλειος

                      Ταξίαρχος  εα                                                                           Ταξίαρχος  εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 12:14