Φορολογική δήλωση και αναδρομικά. PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 10 Απρίλιος 2016 15:24

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.  23 /2016

Αθήνα,  9  Απρ.  2016

  

 

ΠΡΟΣ: ΠΟΕΔ, ΠΣΑΠ, ΣΑΑΙΤΘ, ΣΑΑΠΒ    ΣΑΑΜΧ, ΛΑΣ, ΣΑΑΑΣ, ΣΑΑΣΥΠ, ΣΑΑΣΕΜ, ΣΑΑΟΙΚ, ΣΑΑΥΣ,  Σύνδεσμοι Αποφοίτων Αξκων Τάξεων ΣΣΕ 1957-1959-1961-1962-1963-1965-1968-1969-1973-1975-1976-1977-1978-1981.

ΘΕΜΑ:  Αναδρομικά Φορολογικών Δηλώσεων

      Με αφορμή ερωτήσεις που δέχθηκε η Ομοσπονδία μας, αλλά και διαδικτυακά σχετικά δημοσιεύματα, που

αφορούν στα αναδρομικά συντάξεων έτους 2014 και εμφανίσθηκαν στις πρόσφατες βεβαιώσεις έτους 2015, σας ενημερώνουμε ότι  στο άρθρο 1 της ΠΟΛ 1132/2015, που τροποποιεί την ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β' 763) και αφορά στο θέμα των αναδρομικών, αναγράφεται σαφώς:

«Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αυτές θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.»

    Εφόσον τα αναδρομικά αναφέρονται στις βεβαιώσεις συντάξεων ή μισθοδοσίας ξεχωριστά, θα πρέπει να υποβληθεί  τροποποιητική δήλωση  φορολογίας εισοδήματος (χειρογραφικά), όπου θα αναγράφονται μόνο τα ποσά των αναδρομικών και τίποτα παραπάνω.  Όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών (πχ 2014), μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις (πχ μέχρι 31/12/2016).  Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε 2 αντίτυπα στον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας προσωπικώς από τον φορολογούμενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτό.

      Επίσης σε ότι αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  η σχετική ΠΟΛ αναφέρει:

«Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που η αρχική τους έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο φορολογούμενος θα είναι μόνο αυτά που αφορούν το λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.»

       Συμπληρωματικά διευκρινίζονται τα παρακάτω:

  • Τα αναδρομικά δεν έχουν καταχωρηθεί, ούτε φαίνονται στο Ε1.
  •  Αναζητήστε τη βεβαίωση αναδρομικών μέσω της εφαρμογής taxisnet.gr-Φόρος εισοδήματος Φυσικών Προσώπων-Υποβολή Δηλώσεων 2016- Άλλες λειτουργίες - Ενημέρωση Βεβ. Αποδοχών.
  •     Στα αναδρομικά έχει γίνει παρακράτηση φόρου 20%.

        Παρακαλούμε για την ενημέρωση των Μελών σας.

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                          Ο                                                                                            Ο

                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         Νικολόπουλος Βασίλειος                                                           Ταραντίλης Δημήτριος

               Ταξίαρχος  εα                                                                          Συνταγματάρχης  εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 18 Δεκέμβριος 2021 17:21