Επιβολή πλαφόν στις συντάξεις. Ανακοίνωση υπ' αριθμ.87. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Οκτώβριος 2017 09:23

                 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ.  32/2017

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                          Αθήνα, 3 Οκτ. 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  87

     Με το άρθρο 13 του νόμου 4387/2016, με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος κλπ», θεσπίστηκε το Ανώτατο Όριο Ατομικής Μηνιαίας Σύνταξης και το Ανώτατο Όριο Συντάξεων, η εφαρμογή των οποίων άρχισε από τον Οκτώβριο 2017.  

 

     Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο Ανώτατο Όριο Ατομικής Μηνιαίας Σύνταξης, το καταβαλλόμενο ποσό (ήτοι το ΣΥΝΟΛΟ που αναγράφεται στον αριστερό πίνακα των ενημερωτικών μηνιαίων σημειωμάτων σύνταξης), κάθε ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης αυτών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου (υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου και στρατιωτικοί) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€.  

     

      Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 146834/0092/19 Δεκ 2016  εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, τα παραπάνω όρια στις συντάξεις έχουν εφαρμογή από 1 Ιουνίου 2016.  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εκτός από τις απ’ ευθείας μειώσεις που θα

υποστούν οι απόστρατοι στις κύριες συντάξεις τους, ταυτόχρονα θα τους παρακρατείται μηνιαία, επιπλέον ποσό ως αναδρομική μείωση, που θα κυμαίνεται  από 50-266 ευρώ (εγκύκλιος του ΕΦΚΑ υπ’ αριθμ 9/ αριθμ πρωτ. Σ30/3 της 28-2-2017) !!!

 

      Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτελούν μια νέα υψηλή περικοπή των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων (συνταξιοδοτηθέντων προ της 13ης/5/2016), με τη μορφή αναστολής καταβολής μεγάλου μέρους αυτών, η οποία μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει εκ νέου, ξεπερνώντας πλέον συνολικά ακόμη και το 74% των συντάξεων σε ετήσια βάση, από την αρχή της κρίσης.  Πλέον ΔΕΝ θα υφίσταται σύνταξη άνω των 1.450€, ανεξάρτητα των εισφορών που έχουν καταβληθεί, των ετών υπηρεσίας, του επιπέδου ευθύνης κλπ.  Τέλος, για τους περισσότερους που εμπίπτουν στις παραπάνω ρυθμίσεις, η σύνταξή τους «θα εκτιναχθεί» στο ποσό των 1.184€, λόγω των αναδρομικών μειώσεων.

 

      Το ανώτατο όριο ατομικής μηνιαίας σύνταξης πλήττει κυρίως εκείνους τους συναδέλφους, οι οποίοι είτε αξιώθηκαν των ανωτάτων βαθμών στην ιεραρχία, παραμένοντας επί πολλά έτη στην ενεργό υπηρεσία (36 και άνω), είτε ενέπιπταν στις επικίνδυνες κατηγορίες υπηρεσίας των Ενόπλων δυνάμεων (ιπτάμενοι, υποβρύχια, αλεξιπτωτιστές, ΟΥΚ κλπ). 

 

       Πλέον των παραπάνω, από τη μελέτη των ενημερωτικών σημειωμάτων των συντάξεων και με βάση την επίσημη ιστοσελίδα του ΓΛΚ, αλλά και τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, διαπιστώνεται, υπερβάλλουσα παρακράτηση του φόρου εισοδήματος της τάξης των 30 έως 50€ ευρώ περίπου μηνιαίως.

 

      Είναι πολύ εύκολο ν’ αντιληφθεί κανείς τις συνέπειες των παραπάνω ρυθμίσεων για ένα μέρος των αποστράτων, οι οποίοι θ’ αντιμετωπίσουν νέα οικονομικά προβλήματα, ιδιαίτερα στην περίοδο παρακράτησης των αναδρομικών.  Πέραν όμως των οικονομικών συνεπειών, οι περικοπές αυτές και ο τρόπος με τον οποίον επιβάλλονται, προκαλούν το επαίσχυντο αίσθημα της απογοήτευσης, της ισοπέδωσης, της μη αναγνώρισης και της καταβαράθρωσης των αξιών. 

 

        Η Πολιτεία συνεχίζει να επιδεικνύει το ανάλγητο πρόσωπό της, αυτή τη φορά προς εκείνους τους συνταξιούχους, οι οποίοι κατά την διάρκεια της ενεργούς τους ζωής υπηρέτησαν, κατά κανόνα, από θέσεις υψηλής ευθύνης την ίδια την υπόσταση του κράτους ή έθεσαν τον ίδιο τους τον εαυτόν στην υπηρεσία του.

 

        Από στοιχεία που διαθέτει η ΠΟΣ, η νέα μείωση επηρεάζει 1.453 στρατιωτικούς συνταξιούχους (Ε.Δ. και Σ.Α.) και 3.612 πολιτικούς συνταξιούχους (δικαστικούς, ιατρούς ΕΣΥ, καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ κλπ), σε γενικό σύνολο 430.000 περίπου συνταξιούχων του δημοσίου. Το όφελος για το Κράτος σε μηνιαία βάση από τους στρατιωτικούς συνταξιούχους δεν ξεπερνά τα 360.000€ καθαρά!!  Άραγε με αυτό το ποσό διασώζεται το ασφαλιστικό σύστημα της Χώρας; Ταυτόχρονα βέβαια στερούνται πόρους ο ΑΚΑΓΕ και ο ΕΟΠΥΥ.

 

       Η Ομοσπονδία πιστεύει ότι η Πολιτεία με τις παραπάνω ρυθμίσεις, αλλά και με αυτά που θα επακολουθήσουν (προσωπική διαφορά, επανυπολογισμό των συντάξεων κλπ) συμβάλλει μεθοδικά στην πλήρη ισοπέδωση της αξιοκρατίας και της ευθύνης, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη Χώρα, αλλά και για τις Ένοπλες Δυνάμεις.  Καλεί δε τους καθ’ ύλην αρμοδίους υπουργούς να επανεξετάσουν το θέμα των παραπάνω ρυθμίσεων και ιδιαίτερα αυτό των αναδρομικών κρατήσεων.

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο  ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                                                                                                                       

          Νικολόπουλος Βασίλειος                                                            Ταραντίλης Δημήτριος

              Ταξίαρχος  εα                                                                         Συνταγματάρχης  εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 06 Οκτώβριος 2017 08:49