Φορολογικές Δηλώσεις 2018. Ανακοίνωση 96. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2018 07:01

        Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α                                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.  18/2018

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                            Αθήνα, 13 Ιουν. 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 96

      Με αφορμή ερωτήσεις που έχουν τεθεί στην ΠΟΣ για τις φορολογικές δηλώσεις έτους 2018 και για ενημέρωση των συναδέλφων, γνωρίζονται τα παρακάτω: 

 

      Το ποσό που φαίνεται στη στήλη «Ποσό ακαθάριστων αποδοχών ή συντάξεων» και αφορά στην Κύρια Σύνταξη προκύπτει από το άθροισμα του καταβαλλόμενου ποσού (στο μηνιαίο ενημερωτικό φαίνεται κάτω αριστερά ως «ΣΥΝΟΛΟ») σε ετήσια βάση και από το μικτό ποσό που αντιστοιχεί στην επιστροφή της υγειονομικής περίθαλψης, που καταβλήθηκε στις 28/11/2017, αφού αφαιρεθούν τα αναδρομικά  (12 μηνιαία και εφάπαξ Ιαν. 2017).

 

       Το ποσό που φαίνεται στη γραμμή «Αναδρομικά κύριας σύνταξης (2016)», αντιστοιχεί στα αναδρομικά υγειονομικής περίθαλψης που επεστράφησαν με τη σύνταξη μηνός Ιαν. 2017 και αφορούσαν τους μήνες Ιούλ.-Αυγ.-Σεπ. 2016. Επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό, αλλά και η διόρθωση της κράτησης υγειονομικής περίθαλψης που γινόταν με βάση το Ν.4387/2016, η οποία αποκαταστάθηκε με τη σύνταξη μηνός Οκτ.2016, έγιναν κατόπιν παρεμβάσεων της ΠΟΣ (ανακοίνωση υπ’ αριθμ.68/Σεπ.2016 και επιστολή της 10/11/2016).  Για το ποσό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση (για το 2016), μέχρι 31/12/2018.

 

      Το ποσό που φαίνεται στη γραμμή «Αναδρομικά κύριας σύνταξης (2014)», αφορά στα αναδρομικά 12 μηνών (εκ του συνόλου των 36 δόσεων), που αντιστοιχούν στο πρώτο 50% της περικοπής των συντάξεων, που δόθηκαν με το Ν.4307/2014 και είναι το ίδιο ποσό με τα περσινά αναδρομικά.  Για το ποσό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση (για το 2014) μέχρι 31/12/2018.

 

       Τέλος, το λάθος που εμφανίστηκε στις αρχικές «Βεβαιώσεις Συντάξεων», στη στήλη «Καθαρό Ποσό» και διορθώθηκε, είναι ο φόρος 20% που αντιστοιχεί στην επιστροφή των κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης που καταβλήθηκε στις 28/11/2017 και ήδη έχει παρακρατηθεί με την καταβολή αυτής της επιστροφής.

 

                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

                   Ο                                                                                            Ο

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       

     Νικολόπουλος Βασίλειος                                                                Ταραντίλης Δημήτριος   

         Ταξίαρχος  εα                                                                             Συνταγματάρχης εα   

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2018 07:07