Ανακοίνωση ΠΟΣ για Εγκύκλιο με συμπληρωματικές οδηγίες περί αναγνώρισης συντάξιμων κλπ. Υπ. αριθ. 97 PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 23 Ιούνιος 2018 09:58

          Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α                                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.  19/2018

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                             Αθήνα, 20 Ιουν. 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 97

        Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας η αναμενόμενη εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Φ10042/οικ. 13567/329, σε εφαρμογή του Ν.4387/2016, με συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών.

 

        Για την ΠΟΣ έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η εγκύκλιος, διότι περιλαμβάνονται και υλοποιούνται προτάσεις της για σημαντικά θέματα, προς όφελος ΟΛΩΝ των συναδέλφων και των τριών Κλάδων των ΕΔ και όχι μόνο.  Βασικά σημεία που ενδιαφέρουν τους συναδέλφους είναι:

 

      Υπολογισμός διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας στρατιωτικών.  Συντάξιμα έτη.

 

      Αφορά στο χρόνο υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν ή διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, καταδυτικών εξαμήνων σε υποβρύχια, τεχνικών σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία κλπ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Π.Δ. 169/2007. Για όσους λοιπόν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, ο υπολογισμός του συντελεστή αναπλήρωσης γίνεται για ΟΛΑ τα συντάξιμα έτη, όπως είχε προτείνει η ΠΟΣ από τον Οκτ. 2015 (βλ. ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 55/2015, υπόμνημα).  Τίθεται όριο στα 68,6 συντάξιμα έτη, που αντιστοιχεί σε συντελεστή αναπλήρωσης 100% του συντάξιμου μισθού (Ν.4488/2017).  

 

       Για τους στρατιωτικούς που έχουν καταταγεί από 1-10-1990 και μετά, για τις παραπάνω  υπηρεσίες που υπολογίζονται αυξημένες στο διπλάσιο, οι εισφορές καταβάλλονται αυξημένες στο διπλάσιο και ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.  Επισημαίνεται ότι οι αυξημένες στο διπλάσιο εισφορές, δεν καταβάλλονται στην περίπτωση που ο στρατιωτικός υποβάλλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του, οπότε και ο χρόνος παροχής υπηρεσίας από την ημερομηνία της εν λόγω δήλωσης και εφεξής, δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο (αρ. 59 παρ. 3 του Π.Δ. 169/2007).

 

       Πενταετία εκστρατείας (άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007).

 

       Αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας  υπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε Μονάδες εκστρατείας, σε Μονάδες και Υπηρεσίες και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ζώνης Μάχης, σε πολεμικά πλοία, υπεραπόκεντρων φάρων, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορικής Δύναμης και τις Μονάδες του, σε Αεροδρόμια και τις Διοικήσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες που εδρεύουν σ αυτά. Όπως έχει επισημανθεί στο παρελθόν, ο χρόνος αυτός ΔΕΝ είναι πλασματικός. Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας, που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο.  Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου, πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας.  Η ΠΟΣ έχει εκδώσει κατ’ επανάληψη ανακοινώσεις με οδηγίες για την 5ετία εκστρατείας (υπ’ αριθμ.84/Ιουν.2017 και 92/Φεβ.2018).  Προτείνει να ελεγχθούν οι συνταξιοδοτικές πράξεις και εφόσον δεν έχουν περιληφθεί ως συντάξιμα τα μέχρι 5 έτη μονάδων εκστρατείας (σε όσους τα δικαιούνται), να καταθέσουν σχετικές αιτήσεις στην αρμόδια κατά Κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων υπηρεσία για έκδοση σχετικής βεβαίωσης (πχ ΣΞ στην ΔΙΣ ή ΠΑ στο Β1/ΓΕΑ) και στη συνέχεια η βεβαίωση να υποβληθεί στον ΕΦΚΑ.

 

        Η αναγνώριση των ετών αυτών παρέχει αυξημένο ποσοστό σύνταξης.  Για παράδειγμα εάν κάποιος έχει 34 έτη υπηρεσίας χωρίς αναγνώριση της 5ετίας, ο συντελεστής αναπλήρωσης είναι  32,17%.  Μετά την αναγνώριση ο συντελεστής θα γίνει 40,75%.  Επισημαίνεται ότι για όσους προσμετρούν διπλάσιο χρόνο με εφαρμογή άλλων διατάξεων (πχ αλεξιπτωτιστού) δεν προσμετρούνται ταυτόχρονα (δηλ. για το ίδιο χρονικό διάστημα) τα έτη της 5ετίας.  Όπου όμως υπάρχουν χρονικά διαστήματα, στα οποία δεν έχουν αναγνωρισθεί διπλά συντάξιμα από άλλη αιτία (πχ πτητικά ή πτωτικά κλπ), δύνανται να προσμετρηθούν αυτά της 5ετίας.

 

       Διαδικασία αναγνώρισης χρόνων που προσμετρούνται στο διπλάσιο (συντάξιμα έτη)-Εισφορές.

 

       Αφορά μεγάλο μέρος εν ενεργεία συναδέλφων, αλλά και εν αποστρατεία.  Για αναγνώριση συντάξιμων ετών όσων διορίστηκαν μετά τις 30-9-1990, προβλεπόταν να υπολογίζεται η αντίστοιχη εισφορά με τα ποσοστά που ισχύουν την ημερομηνία αίτησης αναγνώρισης.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τεράστια και ασύμφορη οικονομική επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο.  Η πρόταση της ΠΟΣ που φαίνεται στην ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 93/Φεβ.2018 ήταν «… ο υπολογισμός για αναγνώριση συντάξιμων ετών, να γίνεται με τις εισφορές που αντιστοιχούσαν στην περίοδο αναγνώρισης.».  Πράγματι, η εγκύκλιος περιέλαβε την αντίστοιχη διάταξη ως εξής: «Η εισφορά για την αναγνώριση υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.»  Δηλ. η εισφορά θα υπολογίζεται με ότι ίσχυε την περίοδο που εκτελέσθηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία που αναγνωρίζεται, δηλ. κατά πολύ χαμηλότερες εισφορές.  Παράδειγμα: Χειριστής ελικοπτέρων, απόφοιτος ΣΜΥ 1991, επιθυμεί αναγνώριση 6 ετών.  Με προηγούμενο τρόπο υπολογισμού (σημερινές εισφορές) θα κατέβαλε το ποσό των 11.160 ευρώ (72 μήνες χ 155 ευρώ ως κράτηση ΕΦΚΑ).  Με νέο τρόπο υπολογισμού (εισφορές αναγόμενες στα προς αναγνώριση έτη), θα καταβάλλει 5.470 ευρώ. Όφελος 5.690 ευρώ ! 

 

 

       Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι χρόνοι που αναγνωρίζονται στο διπλάσιο, διακρίνονται σε αυτούς που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31.12.2017 και σε αυτούς που θα πραγματοποιηθούν μετά την 1-1-2018.  Αναλυτικότερα:

 

  • Υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως και 31.12.2017, ο χρόνος των οποίων δεν έχει ακόμα αναγνωρισθεί στο διπλάσιο, δύναται να αναγνωρισθούν οποτεδήποτε ακόμα και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης, με σχετική αίτηση του στρατιωτικού.  Η εισφορά για την αναγνώριση υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία. Περιελήφθη επίσης η αναγκαία διάταξη, όπως είχε ζητήσει η Ομοσπονδία στις συναντήσεις της με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Στυλιανή Βρακά, ώστε να είναι σαφές το θέμα των εισφορών.  Αναφέρει λοιπόν η εγκύκλιος «Σημειώνουμε ότι αν πρόκειται για διορισμένους έως 30.09.1990, αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών στο διπλάσιο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εξακολουθεί να γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών.»

  • Για υπηρεσίες, ο χρόνος των οποίων υπολογίζεται στο διπλάσιο και θα πραγματοποιηθούν από 1.01.2018 και εφεξής για τον στρατιωτικό που δεν έχει υποβάλλει στην Υπηρεσία του δήλωση περί μη διπλού υπολογισμού των υπηρεσιών, θα πρέπει να καταβληθεί διπλή εισφορά για κύρια σύνταξη τόσο από τον ασφαλισμένο (2 Χ 6,67%) όσο και από τον εργοδότη.  Τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία που λογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο. Επισημαίνεται όμως ότι σε περίπτωση που στρατιωτικός αρχικά έχει υποβάλλει στην Υπηρεσία του την προαναφερθείσα δήλωση να μην παρακρατούνται διπλές εισφορές για κύρια σύνταξη και εν συνεχεία επιθυμεί την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου, δύναται με αίτησή του, είτε κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του είτε κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής του να ζητήσει την αναγνώριση του χρόνου αυτού και να καταβάλλει τις εισφορές κλάδου σύνταξης, οι οποίες θα βαρύνουν τον ασφαλισμένο στο ποσοστό που του αναλογεί, υπολογιζόμενες επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως ισχύουν (ποσοστά εισφορών και συντάξιμες αποδοχές) κατά το χρόνο υποβολή της αίτησης.

 

       Ποσό Εθνικής σύνταξης.

 

      Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 παρ. 6 του ν. 4387/2016, η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.  Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.  Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών στο διπλάσιο θα συνυπολογιστεί για τον προσδιορισμό του ποσού της εθνικής σύνταξης, ήτοι εάν απαιτηθεί, τα συντάξιμα θα προσαυξήσουν τον υπολειπόμενο χρόνο, για τη συμπλήρωση των 20 ετών (πχ ιπτάμενοι που αποστρατευτήκαν με 18 έτη υπηρεσίας), οπότε ΔΕΝ θα υπάρξει η κατά 2% για κάθε έτος μείωση.  Ακόμη μια πρόταση της ΠΟΣ που είχε κατατεθεί στις 21 Ιουν. 2017 σε συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που έγινε αποδεκτή.

 

    Εκτιμάται ότι με την εγκύκλιο αυτή κλείνουν εκκρεμότητες που υπήρχαν και ανοίγει ο δρόμος για να σταματήσουν οι προσωρινές συντάξεις που καταβάλλονται σε όσους αποστρατευτήκαν μετά τον Ν.4387/2016 και να αρχίσουν να καταβάλλονται οι κανονικές.

 

     Αναμένονται επιπρόσθετες οδηγίες εφαρμογής από τον ΕΦΚΑ και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ.  Ειδικά για την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου, εκτιμάται ότι θα ληφθεί μέριμνα για όσους έχουν ήδη υποβάλλει σχετικές αναφορές, να ενταχθούν στις νέες ρυθμίσεις.

 

     Η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά κυρίως με το Υπουργείο Εργασίας, ως καθ’ ύλην πλέον αρμόδιο για τις συντάξεις, έχει αποδώσει αποτελέσματα, μερικά των οποίων αναλύθηκαν παραπάνω.  Βεβαίως δεν επιλύονται όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις αλλεπάλληλες μειώσεις που έχουν υποστεί οι στρατιωτικοί, όπως επίσης δεν αγνοούνται οι νέες μειώσεις που θα προκύψουν λόγω επανυπολογισμού και προσωπικής διαφοράς.  Η ΠΟΣ θα συνεχίσει τις προσπάθειες προς όλες τις κατευθύνσεις για να περισωθεί ότι είναι εφικτό, προς όφελος ΟΛΩΝ των συναδέλφων!

 

                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

                 Ο                                                                                                 Ο

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                     

       Νικολόπουλος Βασίλειος                                                             Ταραντίλης Δημήτριος   

           Ταξίαρχος  εα                                                                           Συνταγματάρχης εα   

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2021 00:22