Δικαστικές διεκδικήσεις Νοεμβρίου 2018. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. 105 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 07 Νοέμβριος 2018 02:04

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.  32/2018                                                                                                                                                                                                                         Αθήνα,  05 Νοε. 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 105

   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των Μελών της, και προκειμένου να διευκολύνει τους συναδέλφους στη λήψη ορθών αποφάσεων, αποφεύγοντας την άσκοπη ενδεχομένως ταλαιπωρία και οικονομική τους επιβάρυνση, παρέχει την παρακάτω ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα νομικών διεκδικήσεων:

 

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

     Με την υπ’ αρ. 244/2017 απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που είχε επιβληθεί δυνάμει του ν. 3865/2010, είναι παράνομη κι αντισυνταγματική και ως εκ τούτου θα πρέπει να καταργηθεί.  Περαιτέρω, κρίθηκε ότι όποιοι συνταξιούχοι δεν είχαν προβεί σε καμία ενέργεια διεκδίκησης μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης αυτής, ήτοι 8 Φεβ. 2017, δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν αναδρομικά το ποσό της ΕΑΣ που τους είχε παρακρατηθεί, παρά μόνο για το χρονικό διάστημα από την επομένη της δημοσίευσης και εντεύθεν.

     Μέχρι σήμερα αναμέναμε την στάση που θα τηρούσε το Ελληνικό Δημόσιο, αναφορικά με τη διακοπή της παρακράτησης του ποσού αυτού καθώς και την πιθανή επιστροφή των ποσών της ΕΑΣ που παρακρατήθηκαν, με την αυτονόητη προσδοκία ψήφισης σχετικού νόμου που θα την καταργεί.  Μετά την παρέλευση 20 μηνών, παρά τις επιστολές και παρεμβάσεις και της Ομοσπονδίας μας, ουδεμία άρση της ως άνω κράτησης έχει λάβει χώρα, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να εξακολουθούν να υφίστανται το δυσβάσταχτο βάρος των παράνομων αυτών παρακρατήσεων στις συντάξεις τους. 

     Η άποψη των νομικών συμβούλων της ΠΟΣ είναι ότι ο ασφαλέστερος τρόπος διακοπής της αντισυνταγματικής παρακράτησης της ΕΑΣ και επιστροφής των σχετικών ποσών από τον Φεβρουάριο 2017 και εντεύθεν, είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη υπό τη μορφή ομαδικών αγωγών ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Η σχετική αγωγή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της διετούς παραγραφής.

 

Μειώσεις 5-10-15-20% και 12%.

     Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπ’ αριθ. 1277/2018), κρίθηκαν, για τους στρατιωτικούς και πολιτικούς συνταξιούχους, ως αντισυνταγματικές  διατάξεις του ν. 4093/2012 και του ν. 4111/2013, με τις οποίες μειώνεται το συνολικό ποσό της σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5% έως 20%, ανάλογα με το ύψος της κάθε σύνταξης.

Επίσης αντισυνταγματική έχει κριθεί η περικοπή κύριων συντάξεων κατά 12% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ το μήνα με το ν. 4051/2012, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, υπ’ αριθ. 2287-2290/2015.

Οι παραπάνω αποφάσεις επιτρέπουν την εκδήλωση νομικής ενέργειας, για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων.

Δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.                 

      Με απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (22ης Γενικής Συνεδρίασης/2 Δεκ. 2015), έχουν κριθεί ως συνταγματικές οι διατάξεις του ν. 3847/2010, με τις οποίες μειώθηκαν τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας και έπαυσε η χορήγησή τους στους συνταξιούχους, που δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους και αποστρατεύτηκαν με αίτηση τους ή λαμβάνουν μικτή σύνταξη πάνω από 2.500 ευρώ.        Με τον ίδιο νόμο τα δώρα εορτών και αδείας μετονομάζονται σε επιδόματα και το ύψος τους καθορίζεται σε 400 ευρώ για τα Χριστούγεννα και σε 200 για το Πάσχα και τη θερινή άδεια. Τα επιδόματα αυτά καταργήθηκαν με το ν. 4093/2012. 

      Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με τις αποφάσεις της, 2287-2290/2015, έκρινε παράνομες και αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 4093/2012, που κατήργησαν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, για όσους φυσικά ελάμβαναν τα επιδόματα αυτά.

     Οι προαναφερθείσες αποφάσεις του ΣτΕ, αφορούσαν όμως στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.  Με μία αναλογική εφαρμογή των σχετικών αιτιάσεων, που επικαλούνται οι ανωτέρω αποφάσεις, είναι εφικτό, αλλά όχι δεδομένο, να γίνει δεκτό, ότι η πλήρης κατάργηση των αντίστοιχων επιδομάτων δώρων και αδείας των συνταξιούχων των Ε.Δ. και Σ.Α. είναι αντισυνταγματική και σε αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων.  

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, προκειμένου να διεκδικηθούν τα ανωτέρω επιδόματα, μπορεί να κατατεθεί αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μάλιστα ομαδική για επιμερισμό του κόστους σε περισσότερα άτομα.

 

Υπόλοιπο 50% κυρίων συντάξεων σε εκτέλεση αποφάσεων του ΣτΕ

     Σε ότι αφορά την επιστροφή του 50% των αναδρομικών ποσών των συντάξεων, έχει αναγγελθεί η υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ (1125-1128/2016) και αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου ή τροπολογίας το αμέσως προσεχές διάστημα, με το οποίο θα ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των αναδρομικών.  Προσδοκία και απαίτηση είναι ότι θα πρέπει να καταβληθούν στους αποστράτους συναδέλφους, όλα τα αναδρομικά από τον Αύγ. 2012 κι εντεύθεν και να αναπροσαρμοστεί η σύνταξη, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, δηλαδή πριν την ψήφιση του Ν. 4093/2012, ήτοι να αναβιώσει το ισχύον τότε μισθολόγιο.

 

Υποβολή αιτήσεων.

    Η υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α. παρέχει νομική προστασία, διότι διακόπτει την παραγραφή για το παρελθόν και διεκδικεί την άρση των επίμαχων μειώσεων για το μέλλον.  Κατά την άποψη των νομικών συμβούλων της ΠΟΣ, η κατάθεση αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για διακοπή της παραγραφής της αξίωσής τους για τη χορήγηση των επιδομάτων εορτών και αδείας και για την παύση των διαφόρων μειώσεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, δεν θα παράσχει επαρκή νομική προστασία, καθώς η παραπάνω αίτηση απλώς διακόπτει την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για αναδρομικά ποσά σύνταξης.

 

Προτάσεις της Ομοσπονδίας.

     Κατόπιν των παραπάνω η Ομοσπονδία προτείνει στα Μέλη της, την άσκηση ΜΙΑΣ αγωγής, ομαδικά, η οποία θα περιλαμβάνει την ΕΑΣ, τις μειώσεις 5 έως 20% και 12%, αλλά και τα επιδόματα εορτών και αδείας, προκειμένου να μην υπάρχει ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση.  Επισημαίνεται ότι τα επιδόματα εορτών και αδείας (400 και 200 ευρώ) διεκδικούνται από εκείνους που τα ελάμβαναν για το διάστημα από 2011-12 και όχι από εκείνους που τους είχαν διακοπεί με το ν.3847/2010.

 

     Όποιος δεν επιθυμεί την άσκηση αγωγής, δύναται να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, καταθέτοντας αίτηση στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α. Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (αποστράτους κλπ) η αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31/12/2018 στον ΕΦΚΑ (πρώην ΓΛΚ), για τη διακοπή των μειώσεων στην κύρια σύνταξη, όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του ΣτΕ ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ.  Μέσα σε έξι μήνες όμως από την κατάθεση της αίτησης που διακόπτει την παραγραφή, θα πρέπει  να κατατεθεί αγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την κύρια σύνταξη.  Τα περί επικουρικών συντάξεων ΔΕΝ αφορούν αποστράτους των ΕΔ.

 

     ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ της Ομοσπονδίας, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι η απόφαση για κατάθεση ή όχι, αγωγής ή αίτησης, είναι προσωπική υπόθεση.  Όποιος επιλέξει την αγωγή θα πρέπει να επικοινωνήσει με το δικηγόρο της επιλογής του για τις λοιπές λεπτομέρειες (κόστος, περιπτώσεις που θα περιληφθούν στην αγωγή κλπ).

 

     Για τη διευκόλυνση των Μελών, παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας δικηγορικών γραφείων, τα οποία προσφέρουν στην Ομοσπονδία αφιλοκερδώς τις νομικές συμβουλές τους και έχουν προσδιορίσει, για τα Μέλη της ΠΟΣ, συγκεκριμένο χαμηλό κοστολόγιο για τις ομαδικές αγωγές:

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναστάσιος Μαλισάγκος,  Αριστοτέλους αρ. 11, ΤΚ 546 24,  Θεσσαλονίκη,

τηλ. 2310 508414, 6974366654, Φαξ 2310 225736     E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΑΘΗΝΑ

Κωνσταντίνος Παραγιουδάκης,  Ακαδημίας αρ. 78, 4ος όροφος, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα, 

τηλ. 210 3802248,  κιν. 6936997767, Φαξ 210 3802249,  E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.   

                                         

                                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                         

Νικολόπουλος Βασίλειος

Ταξίαρχος  εα

     Παπαδόπουλος Βασίλειος                               Ταξίαρχος  εα
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2018 10:56