Αιτήσεις για ΜΤ και ΕΚΟΕΜ. Άραγε απαιτούνται; PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 01 Δεκέμβριος 2018 12:04

Γράφει ο Βασίλειος Νικολόπουλος                            

Ταξχος εα-Πρόεδρος ΔΣ/ΠΟΣ                                                                                                                              Αθήνα 30 Νοε. 2018

                                                         ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ  ΤΑΜΕΙΑ

      Σημερινό μας θέμα η «νέα μόδα» με τις αιτήσεις που κυκλοφόρησαν, για διακοπή κρατήσεων που αφορούν σε μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ) και του βοηθήματος των  ΕΚΟΕΜ (Σ-Ν-Α). 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

      Οι κρατήσεις αυτές επεβλήθησαν με το άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 του Ν. 4093/2012 που προβλέπει ότι «Από 1.1.2013 η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία μειώνονται για ……  άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ στο σύνολο του ποσού κατά 5%, …… για 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00…. κατά 10%, για 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ κατά ποσοστό 15% και …. από 3.000,00 ευρώ και άνω μειώνεται κατά ποσοστό 20%.  Στο ως άνω άθροισμα λαμβάνονται υπόψη τα μερίσματα, καθώς και κάθε είδους προσαυξήσεις. Επί του αθροίσματος αυτού το ποσό της μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα…..».

ΕΞΕΛΙΞΗ

       Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν, για τους στρατιωτικούς και πολιτικούς συνταξιούχους, ως αντισυνταγματικές  διατάξεις που αφορούν το άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 του Ν. 4093/2012. Η απόφαση δεν έχει εφαρμοσθεί και γι’ αυτό έχουν κατατεθεί σχετικές αιτήσεις στον ΕΦΚΑ ή έχουν ασκηθεί αγωγές (ανακοίνωση υπ’ αριθμ 105/5 Νοε.2018 της ΠΟΣ).

ΣΚΕΨΕΙΣ

1η. Εφόσον εφαρμοσθεί με οποιοδήποτε τρόπο η απόφαση που έχει κρίνει ως αντισυνταγματική την υπόψη κράτηση, προφανώς συμπαρασύρει και τις κρατήσεις υπέρ ΜΤ και ΕΚΟΕΜ.

 2η. Τα Μετοχικά Ταμεία ΔΕΝ έχουν δυνατότητα να αποφασίσουν από μόνα τους να διακόψουν την κράτηση, η οποία υλοποιείται μέσω της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

3η. Η κράτηση αυτή στο ποσοστό που αφορά τα ΜΤ και τους ΕΚΟΕΜ, αποτελεί πηγή εσόδων γι’ αυτά, όπως σαφώς αναφέρεται στο νόμο. Για παράδειγμα το ΜΤΣ εισπράττει από την κράτηση αυτή ως έσοδο, περίπου 8,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Εφόσον λοιπόν σταματήσει αυτή η κράτηση, το ΜΤΣ θα πρέπει να «αναπληρώσει» το «έλλειμμα» των 8,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Αν μάλιστα προκύψει απόφαση να επιστρέψει και αναδρομικά θα πρέπει να εξοικονομήσει το αντίστοιχο ποσόν. Έχει ασφαλές αποθεματικό για να το κάνει; Ή θα έχουμε νέα μείωση μερισμάτων και βοηθημάτων; Ειδικά για το ΜΤΣ, μετά την αρνητική εξέλιξη για το «ΑΤΤΙΚΑ» στον Άρειο Πάγο, που συνεπάγεται επιστροφή κάποιων εκατομμυρίων ευρώ, ο καθένας μπορεί να καταλάβει τις συνέπειες, στα μερίσματα του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

      Αφορμή της παρούσας ενημέρωσης, απετέλεσε η πληθώρα των ερωτημάτων, που έχουν τεθεί στην ΠΟΣ, εάν πρέπει να γίνουν αιτήσεις και για τα ΜΤ και τους ΕΚΟΕΜ. Ο καθένας είναι ελεύθερος να αποφασίσει τι θα κάνει, αρκεί …. να γνωρίζει γιατί το κάνει και τι επιδιώκει!! Προσωπικά θεωρώ ότι ΔΕΝ έχει βάση μια ακόμη αίτηση για τις υπόψη κρατήσεις (ΜΤ και ΕΚΟΕΜ), καθόσον καλύπτονται από την αρχική ενέργεια για το Ν.4093/2012.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 06 Μάρτιος 2021 11:57