Συνάντηση της ΠΟΣ με Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη. Ανακοίνωση 109 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2019 13:10

mitarakis ist

                                                       ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                              Αθήνα, 25 Ιουλ. 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  109

 

       Την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας προγραμματισμένη συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη, συμμετέχοντος και του Διευθυντή του γραφείου του κ. Κων. Κωστάκου. Από την ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξίαρχος εα Βασ. Νικολόπουλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος Αντιπτέραρχος εα Χρήστ. Διαμαντίδης και ο Ειδικός Γραμματέας Συνταγματάρχης εα Δημ. Ταραντίλης.

 

     Από την ΠΟΣ προτάθηκαν, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα παρακάτω θέματα:

     α.   Δομή και έργο της ΠΟΣ.

     β.   Επιστροφή στο Υπουργείο Οικονομικών (ΓΛΚ) των στρατιωτικών συνταξιούχων και απένταξη από τον ΕΦΚΑ.

     γ.   Αναγνώριση ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας τα έτη μέχρι τα 40, στην περίπτωση πρόωρης  αποστρατείας με ευθύνη της υπηρεσίας (ευδοκίμως τερματίσαντος).

     δ.  Αναγνώριση συντάξιμων ετών και μετά την παρέλευση 5ετίας από αποστρατείας.

     ε.  Κατάργηση περικοπής 60% σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχων (άρθρο 20 του ν. 4387/2016).

    στ. Έκδοση τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης και μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος

     ζ.  Προσμέτρηση ως συντάξιμων των 3 ετών Ανθυπασπιστού (προσαύξηση 3/35)

   η. Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και η απόδοση των αναδρομικών (υπ’ αρ. 244/2017 απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

    θ. Εφαρμογή αποφάσεων Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπ’ αριθ. 1277/2018), και του ΣτΕ, υπ’ αριθ. 2287-2290/2015  (μειώσεις 5-10-15-20% & 12%).

     ι. Καθιέρωση νέων αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης, για να μειωθεί-εξαλειφθεί η προσωπική διαφορά που υπάρχει.

 

        Ο κ. Υφυπουργός τοποθετήθηκε σε όλα τα παραπάνω θέματα, επεσήμανε τις δυσκολίες που υπάρχουν σε ότι αφορά στις ελλείψεις προσωπικού του ΕΦΚΑ, των δυσχερειών της μηχανογράφησης, των δεσμεύσεων του ασφαλιστικού συστήματος (εισφορές κλπ) και δήλωσε ότι θα εξετάσει τα τεθέντα θέματα, ώστε όπου υπάρχουν δυνατότητες να δοθούν λύσεις.

 

        Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης.  Η Ομοσπονδία κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με τις σχετικές προτάσεις και ο κ. Υφυπουργός συμφώνησε για περαιτέρω συνεργασία, όταν απαιτηθεί. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.     

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Νικολόπουλος

Ταξίαρχος εα

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ταξίαρχος εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 17:41