Συνάντηση ΠΟΣ με ΑΟΟΑ και ενημέρωση. Ανακοίνωση 111. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019 14:18

AOOA 2

     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  111

   Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών (ΑΟΟΑ), συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) με το Γενικό Διευθυντή του ΑΟΟΑ Ταξχο Ανδρέα Κορωνάκη.  Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης από τον ΑΟΟΑ ο Σχης (ΜΧ) Αριστοτέλης Λειβαδίτης και ο Μ.Υ. Μιχάλης Βιδάλης, Τοπογράφος.  Από την ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος Απτχος (Ι) εα Χρήστος Διαμαντίδης, ο Γενικός Γραμματέας Ταξχος Βασίλειος Παπαδόπουλος και ο Ανχης εα Νικόλαος Ζαχαριάς, Τοπογράφος Μηχανικός και πολεοδόμος Μελετητής, Πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου των ελευθέρων επαγγελματιών Τοπογράφων Μηχανικών, του ΣΑΑ/ΣΣΕ 78, μέλους της ΠΟΣ.

 

       Σκοπός της συνάντησης, που έγινε κατόπιν αιτήματος της ΠΟΣ, ήταν η ενημέρωση της ΠΟΣ επί των προγραμμάτων του Οργανισμού και η κατάθεση προτάσεων για τη Ζώνη Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) Πικερμίου και ένταξη τής έκτασης στο σχέδιο πόλης.

 

       Ο Γενικός Διευθυντής του ΑΟΟΑ ενημέρωσε τα Μέλη της ΠΟΣ για τα προγράμματα του Οργανισμού και τις εξελίξεις για τη ΖΑΑ Πικερμίου.  Για το θέμα της ΖΑΑ Πικερμίου επεσήμανε ότι έχει γίνει πρόσφατα ενημερωτικό προς την Ιεραρχία και οι προβλεπόμενες ενέργειες που προκύπτουν από την ανάρτηση των δασικών εκτάσεων από το Κτηματολόγιο.  Στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης περιγράφονται τα σε εξέλιξη προγράμματα του ΑΟΟΑ.

 

      Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενέργειες της Ομοσπονδίας για την ΖΑΑ Πικερμίου, που αφορά συνολικά περί τα 6.000 στρέμματα.  Στη συνέχεια ο Νικ. Ζαχαριάς, ο οποίος έχει ασχοληθεί  ιδιαίτερα με το υπόψη θέμα, περιέγραψε συνοπτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η πολεοδόμηση της περιοχής και πρότεινε συγκεκριμένες  ενέργειες και διαδικασίες, προκειμένου να δοθούν λύσεις, προς όφελος των μελών του ΑΟΟΑ.

 

       Θεωρούμε ότι η ένταξη στο σχέδιο πόλης θα μετατρέψει τη σημερινή χέρσα και εγκαταλελειμμένη περιοχή σε τεράστιο χώρο πρασίνου 3.100 στρεμμάτων περίπου, με χαμηλή δόμηση, σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό και κοινωφελείς λειτουργίες, που θα καλύψουν ανάγκες και όμορων οικισμών. Επισημαίνεται ότι η πολεοδόμηση και ένταξη της έκτασης σε σχέδιο πόλης δεν επιβαρύνει το Δημόσιο, αλλά μόνο τους ιδιοκτήτες της έκτασης.

 

       Η ΠΟΣ θα υποβάλλει στον ΑΟΟΑ εγγράφως συγκεκριμένες προτάσεις και δύναται να συνδράμει εάν απαιτηθεί με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

 

    Για την ενημέρωση των συναδέλφων, γνωρίζονται τα παρακάτω:

 

    Ο ΑΟΟΑ συνεστήθη ως ΝΠΔΔ, με τον ΑΝ 1563/50, με σκοπό την στεγαστική εξυπηρέτηση των στελεχών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.  Σε μια προσπάθεια εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού μελών του, ο ΑΟΟΑ το 1979 αγόρασε στο Πικέρμι 3.300 στρέμματα, από τα οποία τα 800 ήταν ενταγμένα σε σχέδιο πόλεως και διανεμήθηκαν την τριετία 1987- 1989.  Τα υπόλοιπα 2.500 στρέμματα με άλλα 3.500 περίπου, τριών συνεταιρισμών και ιδιωτών, εντάχτηκαν το 1988 σε Ζώνη Αστικού Αναδασμού με φορέα υλοποίησης τον ΑΟΟΑ.  Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του Οργανισμού για την ένταξη της υπόλοιπης περιοχής σε σχέδιο πόλεως, αυτές δεν τελεσφόρησαν, λόγω νομικών κυρίως ζητημάτων.

 

     Το θέμα της ΖΑΑ Πικερμίου η ΠΟΣ το είχε προβάλλει από το 2012. Συγκεκριμένα στις 29/5/2012 ο Πρόεδρος της ΠΟΣ με το Νικόλαο Ζαχαριά ενημέρωσαν την τότε στρατιωτική ηγεσία με Α/ΓΕΕΘΑ τον Στγό Μιχαήλ Κωσταράκο και Α/ΓΕΣ τον Αντγο Κων/νο Ζιαζιά για τα προβλήματα της ΖΑΑ Πικερμίου.  Στις 15/6/2012, κατόπιν εντολής του τότε Α/ΓΕΣ, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στον ΑΟΟΑ για τη ΖΑΑ Πικερμίου με τη συμμετοχή των τότε Υπαρχηγών του ΓΕΣ (Αντγοι Αθανάσιος Κουτρουμπέλης και Βασίλειος Τελλίδης), του Διευθυντή ΔΥΠΟ/ΓΕΣ (Ταξχος Νικόλαος Μανούρης), τον Γενικό Διευθυντή και υπαλλήλους μηχανικούς του ΑΟΟΑ, τον Πρόεδρο και ένα Μέλος (Νίκος Ζαχαριάς) της ΠΟΣ.

 

      Το 2013 συγκροτήθηκε επιτροπή εργασίας στο ΥΠΕΚΑ, στην οποία συμμετείχε και η ΠΟΣ με μέλος της. Με εισηγήσεις της επιτροπής και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΕΚΑ, αρχαιολογική υπηρεσία κλπ), μετά από μια σειρά  διαβουλεύσεων-συσκέψεων κτλ, η αρχαιολογική Υπηρεσία αποδέχθηκε τον αποχαρακτηρισμό ως ζώνης αποκλειστικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιοχής περίπου 1.200 στρεμμάτων (εκ των συνολικών χαρακτηρισμένων 1.500 περίπου). Παράλληλα με τη βοήθεια της παραπάνω επιτροπής του ΥΠΕΚΑ, ο τότε Α/ΓΕΕΘΑ ανέλαβε πρωτοβουλίες για τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και σε συνεργασία του τότε ΥΠΕΘΑ Δημητρίου Αβραμόπουλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Καλαφάτη, ψηφίσθηκε ο Ν.4280/2014, για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και πολεοδόμηση των υπόψη εκτάσεων.  Ακολούθως θα έπρεπε να εκδοθούν οι απαραίτητες εκ του νόμου υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες ακόμη εκκρεμούν.

 

     Επισημαίνεται τέλος ότι, πέραν των παραπάνω, προβλήματα στην πολεοδόμηση της περιοχής αποτελούν οι δασικοί χαρακτηρισμοί μεγάλων τμημάτων της περιοχής και η δέσμευση επίσης σημαντικών εκτάσεων με τη ζώνη προστασίας του ορεινού όγκου της Πεντέλης.  Στα δυο αυτά προβλήματα η ΠΟΣ δύναται να συνδράμει τον ΑΟΟΑ στην προσπάθεια του Οργανισμού για την απόδοση προς εκμετάλλευση μεγαλύτερων εκτάσεων, ώστε να ικανοποιηθεί  αντίστοιχα και μεγαλύτερος αριθμός μελών.

 

                                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Νικολόπουλος

Ταξίαρχος εα

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ταξίαρχος εα

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ’ Αριθμ. 111

 

                                                           ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

          α.      Ολοκλήρωση Στεγαστικών Προγραμμάτων Παρελθόντων Ετών.

                   (1)     Εκκρεμεί η «Κατασκευή Έργων Υποδομής στη Νέα Χιλή-Αλεξανδρούπολης», με προϋπολογισμό 1.686.400 € και δαπάνη για το Δίκτυο της ΔΕΗ, προϋπολογισμού 500.000 €.  Αναλυτικά:

                            (α)     Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της μελέτης του έργου (εντός του έτους 2018), εγκρίθηκε από το ΓΕΣ/Γ2(ΔΥΠΠΕ) και είναι έτοιμη προς δημοπράτηση.

                            (β)     Το ΔΣ/ΑΟΟΑ (12 Ιουν 19) κατόπιν εισήγησης του ΓΔ/Α.Ο.Ο.Α., αποφάσισε την κατασκευή του έργου με Προγραμματική Σύμβαση, με τεχνική υπηρεσία του ΓΕΣ.  Το έργο οφείλει να ολοκληρωθεί, διότι η διανομή των οικοπέδων έχει γίνει εδώ και 10 έτη και ο Οργανισμός έχει την υποχρέωση να κατασκευάσει τα δίκτυα υποδομής.

                   (2)     Κατασκευή 8 Διαμερισμάτων στην Πολυκατοικία Κ3 και  Υποσταθμού Κ4, στο ΟΤ 2060, στην Καλαμαριά Θεσ/νίκης».  Αναλυτικά:

                            (α)     Το έργο είχε προϋπολογισμό μελέτης 1.330.000 € και το συμβατικό αντικείμενο, μετά τη δημοπράτηση, καθορίστηκε σε 866.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Η εκτέλεση του έργου διακόπηκε.  Η εργολαβία διαλύθηκε και ολοκληρώνεται η εκκαθάρισή της.

                            (β)     Το ΔΣ/ΑΟΟΑ (12 Ιουν 19) κατόπιν εισήγησης του ΓΔ/Α.Ο.Ο.Α., αποφάσισε την κατασκευή του έργου με Προγραμματική Σύμβαση, με τεχνική υπηρεσία του ΓΕΣ.

 

          β.      Στεγαστικά Προγράμματα Υπό Εκπόνηση

                   Τα υπόψη στεγαστικά προγράμματα αφορούν την κατασκευή και διάθεση διαμερισμάτων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Είναι δυνατή η δημοπράτηση των παρακάτω έργων, ανάλογα με την εξέλιξη των μελλοντικών Προϋπολογισμών και των επιθυμιών των μελών του Οργανισμού.

  1. Κατασκευή 18 κατοικιών στο πρώην Στρδο "ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ"  στην Ποσειδωνία του Δήμου Κορίνθου.
  2. Κατασκευή 18 διαμερισμάτων (σε σύνολο 48), στο Στρδο "ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ" στα Ιωάννινα.
  3. Κατασκευή 2 πολυκατοικιών 24 διαμερισμάτων στο Ο.Τ. 833Β, στη Λάρισα.
  4. Κατασκευή 2ης και 3ης πολυκατοικίας Κ1 και Κ2, 9 διαμερισμάτων έκαστη στην Καλαμαριά.
  5. Κατασκευή πολυκατοικίας 10 διαμερισμάτων στην Καστοριά.

          γ.      Στεγαστικά Δάνεια.

                   Είναι σε εξέλιξη το 38ο στεγαστικό πρόγραμμα ύψους 2.500.000 €, που αφορά στη χορήγηση δανείων ποσού 50.000 € σε 50 μέλη του ΑΟΟΑ. Συγκεκριμένα έχουν ληφθεί 32 δάνεια, ενώ άλλα 3 βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών.


 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019 15:05