Ανάλυση επί νέων μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων σύνταξης. Ανακοιν. 113. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 03 Οκτώβριος 2019 20:09

              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  113

      Ως γνωστόν,  εκδόθηκαν τα πολυαναμενόμενα Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, σε πρώτη φάση του Ιανουαρίου 2019. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,  μέχρι 21 Νοεμβρίου  θα εκδοθούν και των υπολοίπων μηνών του 2019. Η αναζήτηση και εκτύπωση των σημειωμάτων γίνεται μέσω του ΕΦΚΑ, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της ΠΟΣ, hellasmil.gr, στη δεξιά στήλη με τίτλο «Μηνιαίο Σύνταξης».

 

      Επειδή από πολλούς συναδέλφους ζητηθήκαν διευκρινήσεις επί των Μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων, παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

 

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ν.4387/2016):

    Εθνική Σύνταξη (Άρθρο 7):

    Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση. Σήμερα η εθνική σύνταξη είναι 384 ευρώ μηνιαίως εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.

    Ανταποδοτική σύνταξη (άρθρα 8 και 6,  ν.4387/2016):

    Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση,  δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης.

Πρακτικά,  για τον υπολογισμό της Ανταποδοτικής σύνταξης,  πολλαπλασιάζεται το ποσό των συντάξιμων αποδοχών,  όπως ίσχυε κατά τις 31/12/2014, το οποίο φαίνεται στη συνταξιοδοτική πράξη («Συντάξιμες αποδοχές»), επί το ποσοστό που αντιστοιχεί στα έτη, ανάλογα με τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης που φαίνεται στη 2η σελίδα του Μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης  (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ), με βάση τον παρακάτω πίνακα αναπλήρωσης:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

κατ’ έτος

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΑΠΟ ΕΩΣ
0 15 0,77% 11,55
15,01 18 0,84% 14,07
18,01 21 0,90% 16,77
21,01 24 0,96% 19,65
24,01 27 1,03% 22,74
27,01 30 1,21% 26,37
30,01 33 1,42% 30,63
33,01 36 1,59% 35,40
36,01 39 1,80% 40,80
39,01 42 2,00% 46,80
42,01 Και άνω 2,00%

    Το άθροισμα της Εθνικής και της Ανταποδοτικής σύνταξης, προσδιορίζει το νέο επανυπολογισθέν μεικτό ποσό σύνταξης, επί του οποίου επιβάλλονται οι κρατήσεις Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ),  υπέρ ΑΚΑΓΕ και υγειονομικής περίθαλψης, υπέρ ΕΟΠΥΥ.

 

     Για τον υπολογισμό της ΕΑΣ εφαρμόζονται  από 1/8/2011 (ν. 3865/2010 και  ν.3986/2011), ανάλογα με το μεικτό ποσό (φαίνεται στη δεξιά στήλη, με τίτλο ΣΥΝΟΛΟ), τα παρακάτω ποσοστά:

  α) Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%.

  β) Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 6%.

  γ) Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 7%.

  δ) Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 9%.

  ε) Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 10%.

  στ) Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 12%.

  ζ) Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 13%.

  η) Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%.

 

     Για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης, αφαιρείται από το μεικτό ποσό η ΕΑΣ και στο υπόλοιπο επιβάλλεται κράτηση 6%.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

   Συντάξιμες αποδοχές: 2.658 ευρώ.

   Πραγματικός χρόνο ασφάλισης, 38 έτη, 6 μήνες και 12 ημέρες: 39,95%. Αναλυτικά είναι 35,40 για τα 36 έτη, 3,6 για το 37ο και 38ο έτος και 0,95 για τους 6 μήνες και 12 ημέρες (6μήνες +12 ημέρες=192ημέρες, 192/365 χ 1,80=0,94).

   Ανταποδοτική σύνταξη: 2.658χ39,95%=1061,87

   Εθνική σύνταξη : 384

   ΣΥΝΟΛΟ : 1.445,87

   ΕΑΣ: 1.445,87 χ 3%=43,37

   Υγειονομική περίθαλψη: 1.445,87-43,37=1.402,5 χ 6%=84,15

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Επί του ποσού της  ΘΕΤΙΚΗΣ προσωπικής διαφοράς, δεν επιβάλλονται οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΣ και ΕΟΠΥΥ.
  • Στην ΑΡΝΗΤΙΚΗ προσωπική διαφορά επιβάλλονται οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΣ και ΕΟΠΥΥ, επί ολοκλήρου του ποσού, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί το έτος 2023.
  • Ο επανυπολογισμός των συντάξεων σύμφωνα με το ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), έγινε για τους παλαιούς συνταξιούχους, ήτοι για όσους ήταν συνταξιούχοι μέχρι 13/5/2016 και για όσους έκαναν αίτηση αποστρατείας ή κρίθηκαν από τα συμβούλια κρίσεων μέχρι 30/6/2016. Για τους νέους στρατιωτικούς  συνταξιούχους δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι συνταξιοδοτικές πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται ότι θα εκδοθούν μέχρι το τέλος του έτους.

 

  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι «Συντάξιμες αποδοχές», όπως αυτές φαίνονται στη συνταξιοδοτική πράξη της 3/3/2015  και ΟΧΙ η βασική σύνταξη,  που φαίνεται στο νέο ενημερωτικό (αριστερή στήλη μεικτά ποσά).

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Νικολόπουλος

Ταξίαρχος εα

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ταξίαρχος εα

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 19:15