Κωδικοποίηση θεμάτων για εν αποστρατεία στελέχη, της νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.Ανακ.120. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 24 Μάρτιος 2020 09:24

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  120

     Ως γνωστό, ψηφίσθηκε πρόσφατα ο ν.4670/2020, «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)», επονομαζόμενος πλέον «νόμος Βρούτση».  Για την ενημέρωση των συναδέλφων παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

     α.   Αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης από το 30,01 έως και το 40ο έτος συντάξιμης υπηρεσίας (περιλαμβάνονται τα μέχρι 5 έτη εκστρατείας, τα διπλά έτη ιπταμένων, αλεξιπτωτιστών, βατραχανθρώπων, υποβρυχίων κλπ).  Ενδεικτικά, η αύξηση αυτή, για το 40ο έτος, ανέρχεται σε ποσοστό 7,21%.

     β.   Πάνω από το 41ο έτος ο συντελεστής αναπλήρωσης μειώνεται στο 0,5% από 2% που ήταν σύμφωνα με το ν.4387/2016.  Η μείωση αυτή, μέχρι τα 45 συντάξιμα έτη, ΔΕΝ επιφέρει μείωση στις συντάξεις.

     γ.   Για τους εν αποστρατεία συναδέλφους των ειδικών κατηγοριών επικινδυνότητας (ιπτάμενοι, αλεξιπτωτιστές, βατραχάνθρωποι, υποβρύχια κλπ), ο συντελεστής αναπλήρωσης, πάνω από τα 45 συντάξιμα έτη, διατηρείται στο 2%, όπως είχε καθορισθεί με τον ν.4387/2016.

     δ.   Παρατάθηκε για ένα έτος, μέχρι 1/3/2021, το ευνοϊκό καθεστώς εργασίας με βάση τους ν.3863/2010 και 3865/2010, που ίσχυε για τους εργαζόμενους πριν τις 13/5/2016 (ν.4387/2016).

     ε.   Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα συνταξιούχους, που ανέλαβαν εργασία μετά τις 13/5/2016, μειώθηκε το ποσοστό περικοπής της ακαθάριστης κύριας και επικουρικής σύνταξης στο 30%, από 60% που ίσχυε με το ν.4387/2016.

    στ.  Για διευκόλυνση, ακολουθεί παρακάτω πίνακας ποσοστών αναπλήρωσης, ανάλογα με τα συντάξιμα έτη.

 

      Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί, ειδικά για την παράγραφο γ ανωτέρω, ότι η σχετική διάταξη του νόμου έχει συμπεριλάβει αντίστοιχη διατύπωση, της από 15 Ιαν. 2020 επιστολής της ΠΟΣ, που είχε συνταχθεί από κοινού με το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) και είχε επιδοθεί στον Υπουργό Εργασίας.  Η υπόψη επιστολή είχε κοινοποιηθεί στον Πρωθυπουργό, στον ΥΕΘΑ και στον Υπουργό Επικρατείας.  Για τις λοιπές ρυθμίσεις είχαν κατατεθεί από την Ομοσπονδία σχετικές προτάσεις στο Υπουργείο Εργασίας (συνάντηση, κατατεθέν υπόμνημα, και δημόσια διαβούλευση) και στις επιτροπές της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ, που συμμετείχε στην υπόψη διαδικασία.  Μέρος των προτάσεων αυτών περιελήφθησαν στις ρυθμίσεις. Η πρόταση που τελικά δεν υλοποιήθηκε, ήταν η διατήρηση του ποσοστού συντελεστή αναπλήρωσης πάνω από τα 40 έτη στο 2% για όλους τους στρατιωτικούς.

 

       Πέραν των παραπάνω ρυθμίσεων, θέματα που έχουν περιληφθεί στο ν.4670/2020 και ενδιαφέρουν τους εν αποστρατεία συναδέλφους, μεταξύ άλλων είναι και τα παρακάτω:

     α.   Από την 1/10/2019 οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, του ν.4670/2020.  Εξακολουθούν και ισχύουν αναλογικά, διατάξεις περί προσωπικής διαφοράς, θετικής ή αρνητικής (άρθρο 25).

     β.   Το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 1/1/2023 κατ’ έτος, με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, διαιρούμενου διά του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (άρθρο 25).

    γ.   Ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης έως 31/12/2016 σε περισσότερους του ενός φορείς, αξιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 36Α..  Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλος χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς έως 31/12/2016, ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τον χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (άρθρο 26).  

    δ.   Για τα πρόσωπα που προσελήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο πριν την 1/1/1983 και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., ισχύουν ειδικές διατάξεις (άρθρο 26).

    ε.   Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα (12) μηνιαίων συντάξεων (άρθρο 27).

    στ.  Για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους, έως και τις 28/2/2021 και το 62ο έτος από την 1/3/2022 και εφεξής (άρθρο 27).

     

                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ

Ν. 4387/2016 (%)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ

 Ν. 4670/2020 (%)

ΔΙΑΦΟΡΑ

15 11,55% 11,55% 0
18 14,07% 14,07% 0
21 16,77% 16,77% 0
24 19,65% 19,65% 0
27 22,74% 22,74% 0
30 26,37% 26,37% 0
33 30,63% 32,31% +1,68%
36 35,40% 39,81% +4,41%
39 40,80% 47,46% +6,66%
40 42,80% 50,01% +7,21%
41 44,80% 50,51% +5,71%
42 46,80% 51,01% +4,21%
43 48,80% 51,51% +2,71%
44 50,80% 52,01% +1,21%
45 52,80% 52,51% -0,29%
 Οι συντελεστές των Ειδικών  Κατηγοριών  Ε.Δ. μετά τα  45 έτη υπηρεσίας  διαμορφώνονται όπως παρακάτω:
45 52,80% 52,51% -0,29%
46 54,80% 54,51% -0,29%
50 62,80% 62,51% -0,29%
55 72,80% 72,51% -0,29%
60 82,80% 82,51% -0,29%
65 92,80% 92,51% -0,29%
68 έτη & 7 μήνες 100% (πλαφόν) 0
68 έτη & 9 μήνες 100% (πλαφόν)

                                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Νικολόπουλος

Ταξίαρχος εα

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ταξίαρχος εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 24 Μάρτιος 2020 10:16