Υγειονομική περίθαλψη ανασφάλιστων μελών στρατιωτικών (ε.ε. και ε.α.). PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2020 07:21

401nimtsNNA

 

 

Με αφορμή ερωτήσεις συναδέλφων για την υγειονομική περίθαλψη ανασφάλιστων τέκνων, γνωρίζονται τα παρακάτω:

 

  • Με το ΦΕΚ 2035/τεύχος Β’/ 21-9-2009,  είχε προβλεφθεί η νοσηλεία αγάμων και ανασφάλιστων τέκνων ε.ε. και ε.α. Στρατιωτικών, αλλά όχι η διενέργεια εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία των στρατιωτικών νοσοκομείων, μη συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίσθηκαν με το ν. 4609/2019, με αποτέλεσμα όλοι οι δικαιούχοι περίθαλψης (και μέλη οικογενειών), έστω και ανασφάλιστοι, να νοσηλεύονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων συμπεριλαμβανομένου και του ΝΙΜΤΣ και να δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης και εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία αυτών. Σχετική πρόταση είχε καταθέσει και η ΠΟΣ μέσω του τότε Α/ΓΕΕΘΑ Πτεράρχου Χρ. Χριστοδούλου, κατά τον χρόνο διαβούλευσης του πολυνομοσχεδίου, η οποία περιελήφθει στο νόμο.

 

  • Αναλυτικότερα προβλέπεται:

 

ΦΕΚ 2035/τεύχος Β’/ 21 -9-2009

Άρθρο 1

Η νοσηλεία των αγάμων και ανασφάλιστων τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία  που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων, θα παρέχεται δωρεάν.

Άρθρο 2

Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορίζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η κάθε δαπάνη νοσηλείας θα κλείνει με την ένδειξη δωρεάν και θα τίθεται στο αρχείο με μνεία της παρούσης.

 

Ν. 4609/2019

Άρθρο 13

Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

1. Οι υπαγόμενοι σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), οι οποίοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ή είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών φορέων, αλλά έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους κάλυψη, νοσηλεύονται σε αυτά δωρεάν και δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης και εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία από αυτά.

2. Οι δαπάνες της παραγράφου 1 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 19:04