Συνάντηση ΠΟΣ με Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ. Ανακοίνωση 121. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 05 Αύγουστος 2020 20:18

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ gg ypetha

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  121

      Μετά από αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου.  Από πλευράς ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος Απτχος (Ι) εα Χρήστος Διαμαντίδης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Αντγος εα  Δημήτριος Κουτρουμάνης και ο Ειδικός Γραμματέας Σχης εα Δημήτριος Ταραντίλης.

 

       Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ αρχικά ενημέρωσε τον κ. Γενικό για τη δομή, τις αρχές και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια παρουσίασε τα παρακάτω συνταξιοδοτικά θέματα, που αφορούν στους αποστράτους όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων:

  • Πρόωρη Αποστρατεία Στρατιωτικών (πριν τη συμπλήρωση των 40 συντάξιμων ετών).
  • Βελτίωση του άρθρου 32 του ν. 4670/2020, για αύξηση του συντελεστή αναπλήρωσης (0,5%) για άνω των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
  • Επανυπολογισμός σύνταξης Αξιωματικών προερχομένων από ΑΣΣΥ (3/35 «Κονδύλη»).
  • Διδασκαλία αποστράτων σε Στρατιωτικές Σχολές.
  • Μειώσεις Ν.4093/2012 που αφορούν Μετοχικά ταμεία  και ΕΚΟΕΜ.

 

      Επίσης τέθηκαν από πλευράς ΠΟΣ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  • Η αρχαιότητα των Αξιωματικών Π.Α. (Ιπταμένων, Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας).
  • Η ενδεχόμενη δημιουργία Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας (ΠΑΝ.ΕΘ.Α.)
  • Η αξιοποίηση της εμπειρίας των αποστράτων.
  • Ο Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός.
  • Η περιορισμένη πρόσβαση σε ΚΑΑΥ και ΚΕΔΑ/Ζ, λόγω συνέχισης διάθεσης καταλυμάτων τους.

 

       Ο κ. Γενικός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του στην ενθάρρυνση ενεργειών και συνεργασιών για την επίλυσή τους.  Ιδιαίτερα για τα συνταξιοδοτικά θέματα μερίμνησε για συνάντηση της ΠΟΣ με ΓΔΟΣΥ/ΥΠΕΘΑ, για περαιτέρω συντονισμό και συνεργασία.

 

       Η συνάντηση, έγινε σε εγκάρδιο κλίμα με διάθεση περαιτέρω συνεργασίας σε θέματα που αφορούν τα ε.α. Στελέχη των Ε.Δ.  Στον κ. Γενικό επδόθει σχετικό υπόμνημα και το έμβλημα της ΠΟΣ.

 

                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Νικολόπουλος Βασίλειος                                          Κουτρουμάνης Δημήτριος
          Ταξίαρχος εα                                                      Αντιστράτηγος εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 05 Αύγουστος 2020 20:19