Ενημέρωση περί αναδρομικών. Ανακοίνωση 123. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2020 22:57

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                          28 Αυγ. 2020

 

                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  123  

         Με αφορμή πληθώρα ερωτήσεων περί αναδρομικών που έχουν τεθεί στην Ομοσπονδία, παρέχεται η παρακάτω ενημέρωση:

 

         Ως αναδρομικά που συζητούνται στην παρούσα χρονική περίοδο, νοούνται τα αναδρομικά που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις Ανωτάτων Δικαστηρίων και αυτά που προκύπτουν από το ν. 4670/2020 (νόμο Βρούτση).  Αναδρομικά που αναφέρονται σε επικουρικές συντάξεις, δεν  αφορούν αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι εκείνοι δεν έχουν επικουρικό ταμείο. Αναλυτικότερα:

       

         α. Δικαστικές αποφάσεις:

        Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ  υπ’ αριθμ. 1439-1443/2020, αφορούν στον ιδιωτικό τομέα, περιλαμβάνουν τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093/2012, όπως ήδη αποτυπώθηκε στο άρθρο 114 του ν.4714/2020, το οποίο άρθρο κοινοποιείται κατωτέρω. Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ που συνόδευε την κατατεθείσα τροπολογία του αντίστοιχου σχεδίου νόμου, το ύψος της σχετικής δαπάνης ανέρχεται σε 900 εκατ. ευρώ και αφορά συνταξιούχους του Ιδιωτικού τομέα. Επομένως τα αναδρομικά αυτά ΔΕΝ αφορούν συνταξιούχους του δημοσίου και στρατιωτικούς.  

 

       Με βάση όμως τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή στις 29 Ιουλ. 2020, κατά τη συζήτηση  του αντίστοιχου νομοσχεδίου, που ανέφερε για αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ύψους 1,4 δις ευρώ, συνάγεται ότι ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ, είτε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ίδια κατεύθυνση, είτε νομοθετική πρωτοβουλία απόδοσης αναδρομικών σε συνταξιούχους του δημοσίου και στρατιωτικούς, παρόμοιας  ρύθμισης, ύψους εκτιμώμενης δαπάνης περίπου 500 εκατ. ευρώ.

 

       Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η εφαρμογή της απόφασης υπ’ αριθμ.  244/2017 της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά στην παύση της κράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), για τους συνταξιούχους του Δημόσιου τομέα και απόδοσης αναδρομικών από Φεβ. 2017. Υπόψη ότι η ΕΑΣ δεν έχει σχέση με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ν.3986/2011 όπως έχει τροποποιηθεί) που έχει προαναγγελθεί η σταδιακή κατάργησή της.

 

        β. Ν. 4670/2020 (νόμος Βρούτση). 

        Σύμφωνα με το  άρθρο 24 (τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4387/2016), από 1/10/2019 αυξάνουν κλιμακωτά τα ποσοστά αναπλήρωσης  του ν.4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου)  μεταξύ των 30 και 40 συντάξιμων ετών, ήτοι κατά 0,56% στα 30 έτη μέχρι και 7,21% για τα 40 έτη. Αυτή η αύξηση επιφέρει αντίστοιχη αύξηση της σύνταξης, η οποία θα εμφανισθεί στο πληρωτέο  ποσό μόνο στις μικρές θετικές προσωπικές διαφορές ή στις μηδενικές και αρνητικές, αναλόγως ετών. Η αύξηση αυτή,  που θα καταβάλλεται  βέβαια μηνιαίως, θα κατανεμηθεί σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες δόσεις (αν υπάρχει αύξηση 100 ευρώ, θα δίδεται μηνιαίως, ήτοι τον 1ο χρόνο 20 ευρώ, το 2ο χρόνο 40 ευρώ, το 3ο χρόνο 60 κοκ). Όπου υπάρχει μεγάλη θετική προσωπική διαφορά, θα υπάρξει λογιστική τακτοποίηση της σύνταξης, μέχρι σταδιακά να μειωθεί η προσωπική διαφορά (απορροφηθεί) με αυξήσεις που θα αρχίσουν από 1/1/2023. Επομένως αναδρομικά θα λάβουν όσοι  εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις (μικρές θετικές προσωπικές διαφορές ή μηδενικές και αρνητικές), για το διάστημα από 1/10/2019 μέχρι και το μήνα εφαρμογής του ν. 4670/2020 (εκτιμάται Νοε.2020). Υπενθυμίζεται ότι για πάνω από 40 συντάξιμα έτη, το ποσοστό αναπλήρωσης μειώθηκε από 2% σε 0,5%, με αποτέλεσμα μετά τα 45 συντάξιμα έτη να εμφανίζεται μείωση των συντάξεων (εξαιρουμένων των ειδικών κατηγοριών κινδύνου). Ήδη για τη συγκεκριμένη περίπτωση  (άνω των 40 ετών ποσοστό 0,5%), η ΠΟΣ έχει κάνει παρεμβάσεις και σχετικές προτάσεις.

 

       Για υποβοήθηση, παρέχονται δύο παραδείγματα (ενδεικτικοί οι αριθμοί). Στο 1ο θα εμφανισθεί αύξηση στο πληρωτέο, οπότε αναμένονται αναδρομικά. Στο 2ο θα αυξηθεί λογιστικά η σύνταξη, θα μικρύνει η προσωπική διαφορά, αλλά δεν θα εμφανισθεί αύξηση στο πληρωτέο, ούτε και αναδρομικά.

 

Συντάξιμος

μισθός

Συντάξιμα έτη

Συντελ. αναπλ.

Ν.4387

Προσωπ.

διαφορά

Συντελ. αναπλ.

Ν.4670

Προσωπ

διαφορά.

Μετα-

βολή στη μικτή σύνταξη

Μηνιαία

αύξηση και κατ’ έτος (1/5)

Αύξηση πληρωτέου
2.803 40 42,8% 15 ευρώ 50,01% -152ευρώ 167ευρώ 33,4 ΝΑΙ
2.690 33  30,63% 285 32,31% 202ευρώ 83 ευρώ    0 ΟΧΙ

 

 

     Ακολουθεί το άρθρο 114 του Ν. 4714/2020, για τα αναδρομικά του Ιδιωτικού τομέα, που ενδεχομένως ανάλογη ρύθμιση γίνει και για το Δημόσιο τομέα.

«Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται  εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 δυνάμει των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, αποσβέννυνται.

4. Η ρύθμιση της παρ. 3 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.»

 

 

 

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
         

Νικολόπουλος Βασίλειος         

         Ταξίαρχος  εα

      Κουτρουμάνης Δημήτριος

              Αντιστράτηγος  εα

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2020 23:25