Επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΣ προς την ΕΑΑΣ Εκτύπωση
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2013 10:54

          Με αφορμή σχόλιο της ΕΑΑΣ που δημοσιεύθηκε στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ του Ιουνίου 2013 και στρεφόταν κατά του

Προέδρου της ΠΟΣ, Ταξχου εα Βασιλείου Νικολόπουλου, η Ομοσπονδία απέστειλε στην ΕΑΑΣ  επιστολή διαμαρτυρίας για να δημοσιευθεί, όπως προβλέπεται στην αντίστοιχη  ίδια σελίδα της εφημερίδας. Παρά τις αλλεπάλληλες κάθε μήνα διαβεβαιώσεις του Προέδρου της ΕΑΑΣ και την αποστολή και νέας επιστολής διαμαρτυρίας, αυτή  δεν δημοσιεύθηκε, υφιστάμενη προφανώς τις επιπτώσεις της λογοκρισίας.
         Η ΠΟΣ ως εγκεκριμένο ΝΠΙΔ από το πρωτοδικείο Αθηνών, από ιδρύσεώς της επεδίωξε (και επιδιώκει) συνεργασία με την ΕΑΑΣ για τα συμφέροντα και την ανάδειξη των θεμάτων των στελεχών του ΣΞ, παρέχοντας της στοιχεία και πληροφορίες, δεν αμφισβήτησε το θεσμικό ρόλο της, σε αντίθεση με την ΕΑΑΣ, η οποία επέλεξε να "χρησιμοποιήσει" την Ομοσπονδία όποτε τη χρειάσθηκε.
         Η Ομοσπονδία λυπάται για αυτή τη συμπεριφορά, κοινοποιεί το αντίστοιχο  σχόλιο της ΕΑΑΣ (πατήστε εδώ) και την επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΣ (πατήστε εδώ) και αφήνει τους συναδέλφους να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.


Εκ του ΔΣ της ΠΟΣ