ΝΙΜΤΣ: Λήξη διάθεσης. Εκτύπωση
Σάββατο, 27 Ιούνιος 2020 12:30

        Με αφορμή τη λήξη, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, της διάθεσης του ΝΙΜΤΣ στο Ε.Σ.Υ. λόγω κορωνοϊού (Covid 19), πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της ΠΟΣ με τον Πρόεδρο του ΝΙΜΤΣ, Αντγο εα Μυτιληνάκη Αντώνιο, ο οποίος μας ενημέρωσε για τα παρακάτω:


    α. Από 25 Ιουν. παύει η παραπάνω διάθεση στο Ε.Σ.Υ.


    β. Από 25-30 Ιουν. εκτελείται γενική καθαριότητα, απολύμανση, προετοιμασία των χώρων και λοιπές ενέργειες πλήρους αποκατάστασης λειτουργίας του νοσοκομείου.


    γ. Από 1ης Ιουλίου επαναλειτουργεί πλήρως το νοσοκομείο, με όλες της πτέρυγές του, για τους δικαιούχους του.


    δ. Κατά το διάστημα διάθεσής του στο Ε.Σ.Υ. λόγω Covid 19, έγιναν δωρεές στο νοσοκομείο τόσο σε χρήματα, όσο και σε προστατευτικό υλικό.


    ε. Διατέθηκαν 100 περίπου άτομα ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιπών ειδικοτήτων που θα παραμείνουν στο νοσοκομείο και θα συνδράμουν στη λειτουργία του.