" ΄Οχι άλλες περικοπές" ;; Και η μείωση του 2014 ;; Εκτύπωση
Δευτέρα, 04 Φεβρουάριος 2013 11:12

Γράφει ο

Βασίλειος Νικολόπουλος

Ταξχος εα-Πρόεδρος ΠΟΣ

 

        Όλοι βιώνουμε την επιδρομή, λεηλασία και κακοποίηση που έχουν υποστεί οι μισθοί, αλλά κυρίως οι συντάξεις των Ελλήνων.  Αλλά των Στρατιωτικών συνταξιούχων   έχουν υποστεί και «βιασμό».     Διότι όλα τα προηγούμενα

 χρόνια η σύνταξη των  στρατιωτικών  συνταξιούχων αυξανόταν ΜΟΝΟ όταν αυξανόταν ο βασικός μισθός των ε.ε. συναδέλφων (και μάλιστα στο 80% της αύξησης αυτών), χωρίς να συμμετέχουν στις αυξήσεις που ελάμβαναν οι πολιτικοί συνταξιούχοι. Τώρα όμως επιβάλλεται η μείωση λόγω Β.Μ. των ε.ε. αλλά και  η αντίστοιχη των πολιτικών συνταξιούχων (διπλή μείωση,  που αντίκειται στη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού  Συνεδρίου της 30ης Οκτ 2012 επί του σχετικού νομοσχεδίου). Το Υπουργείο Οικονομικών αγνόησε αυτή τη γνωμοδότηση, όπως και τον Κώδικα συντάξεων (Π.Δ. 169/31-08-2007, άρθρο 34, παραγρ. 5) όπου υπάρχει  σαφής και συγκεκριμένη διατύπωση που αναγράφει ότι : «Σε περίπτωση που αυξάνεται ο βασικός μισθός της παραγράφου 2  ή το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, αυξάνονται ανάλογα και οι συντάξεις, ….»,  χωρίς ν’ αναφέρεται  ΠΟΥΘΕΝΑ  η λέξη μείωση. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών μία γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (απόφαση 46/2005)  που αναγράφει  ότι  «…γ)οποιαδήποτε νόμιμη μεταβολή (αυξητική ή μειωτική) στο ύψος του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος των στρατιωτικών που βρίσκονται στην ενέργεια επηρεάζει ποσοτικά το συντάξιμο μισθό, κατ' επέκταση δε και το ύψος της σύνταξής τους ,….»  προέβει στις γνωστές διπλές μειώσεις.

     Αυτά πιθανόν είναι γνωστά. Εκείνο που ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει είναι αυτό που θα ακολουθήσει.  Σύμφωνα  με το Ν 4093/2012 στο κεφάλαιο Β’  (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ), στη  σελίδα 5631 του ΦΕΚ Α’ 222/2012, με  α/α  4.6  το ποσό εξοικονόμησης δαπάνης από τη μείωση που αφορά τα ειδικά μισθολόγια για το 2013 θα είναι 100 εκατ. ευρώ,  από τα οποία σύμφωνα με έγγραφο του ΓΛΚ της 18ης Δεκ. 2012, τα 2/3 αφορούν στρατιωτικές συντάξεις, ήτοι 66 εκατ. ευρώ.  Σύμφωνα με  τον ίδιο νόμο και στην ίδια σελίδα (5631), με  α/α  4.5 «μείωση συντάξεων ένστολων λόγω νέου μισθολογίου»,  για το έτος 2014 έχει προβλεφθεί ΝΕΑ εξοικονόμηση 162 εκατ. ευρώ. Όταν η  πρόσφατη μείωση από 1/8/2012 ήταν αυτού του ύψους που είδαμε στη σύνταξη του Ιανουαρίου και που σε ετήσια βάση για όλους τους αποστράτους (ΕΔ & ΣΑ) αθροίζεται σε 66 εκατ. ευρώ, αντιλαμβανόμαστε πόση  μείωση μας έχουν υπολογίσει για το 2014, που προσδιορίζεται συνολικά στα 162 εκατ. ευρώ. Αναλύοντας τους αριθμούς φαίνεται ότι η επόμενη μείωση του 2014  θα είναι διπλάσια ίσως και τριπλάσια από αυτή που δεχθήκαμε τον Ιανουάριο. Επομένως η τρίτη περικοπή του Ν 4093/2012 θα είναι και η χαριστική βολή.  ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ …..  «ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ».

  

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουάριος 2013 15:45