Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Στρατού Ξηράς 2021 Εκτύπωση
Παρασκευή, 05 Μάρτιος 2021 10:46

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων

04/03/2021 20:07

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του 
ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ.42/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1)    Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα    ΑΜ:46660
(2)    Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46665
(3)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου     ΑΜ:46670
(4)    Πεζικού Τσιπίδη Δημητρίου του Ιωάννη    ΑΜ:46676
(5)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη Γεωργίου του Κυριάκου ΑΜ:46700
(6)    Πεζικού Κωνσταντάκου Δημόκριτου του Γεωργίου    ΑΜ:46704
(7)    Πεζικού Κωστάκη Αντωνίου του Αριστείδη    ΑΜ:46706
(8)    Πεζικού Κωστάκογλου Σωτηρίου του Ιωάννη    ΑΜ:46716
(9)    Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου    ΑΜ:46784
(10)    Πυροβολικού Αλφαντάκη Σπυρίδωνα του Χρήστου    ΑΜ:46814
(11)    Μηχανικού Κορωνάκη Ανδρέα του Ιωάννη    ΑΜ:46829
(12)    Πεζικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Δημητρίου    ΑΜ:46851
(13)    Διαβιβάσεων Τσιρίδη Κωνσταντίνου του Ελευθέριου    ΑΜ:47230
(14)    Πεζικού Γούναρη Κωνσταντίνου του Γεώργιου    ΑΜ:47231
(15)    Πυροβολικού Παπασταθόπουλου Σταύρου του Γεώργιου    ΑΜ:47233
(16)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλάκη Ιωάννη του Γεώργιου    ΑΜ:47236
(17)    Πεζικού Αλεξιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47239
(18)    Πεζικού Καπραβέλου Πάρη του Ευσταθίου    ΑΜ:47243
(19)    Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47246
(20)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπούφη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47249
(21)    Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέα του Στυλιανού    ΑΜ:47250
(22)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λαζάρου του Χρήστου ΑΜ:47252

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1)    Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη     ΑΜ:46322
(2)    Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου    ΑΜ:46324
(3)    Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:46675
(4)    Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη    ΑΜ:46685
(5)    Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου     AM:46713
(6)    Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου    AM:46289
(7)    Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού    ΑΜ:46773
(8)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία    ΑΜ:46776
(9)    Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου    ΑΜ:46783

γ.    Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)    Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη     ΑΜ:46322
(2)    Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου    ΑΜ:46324
(3)    Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:46675
(4)    Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη    ΑΜ:46685
(5)    Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου     AM:46713
(6)    Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου    AM:46289
(7)    Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού    ΑΜ:46773
(8)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία    ΑΜ:46776
(9)    Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου    ΑΜ:46783

2.    Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.    Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη     ΑΜ:46322
β.    Πυροβολικού Τσιρίδης Αλέξανδρος του Ελευθερίου    ΑΜ:46324
γ.    Διαβιβάσεων Λυμπέρης Ιωάννης του Γεωργίου    ΑΜ:46675
δ.    Πεζικού Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη    ΑΜ:46685
ε.    Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνης Γεώργιος του Νικολάου     AM:46713
στ.    Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθης του Δημητρίου    AM:46289
ζ.    Πεζικού Κοκολάκης Γρηγόριος του Στυλιανού    ΑΜ:46773
η.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκης Δημήτριος του Ηλία    ΑΜ:46776
θ.    Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδης Συμεών του Χρήστου    ΑΜ:46783

 

 

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

04/03/2021 20:25

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του 
ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 43/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1)    Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου        ΑΜ:46439
(2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3)    Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4)    Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ        ΑΜ:46436

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1)    Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή        ΑΜ:44412
(3)    Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(4)    Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου         ΑΜ:45213
(5)    Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου        ΑΜ:45503

γ.    Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)    Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή    ΑΜ:44412
(3)    Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(4)    Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου     ΑΜ:45213
(5)    Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου    ΑΜ:45503

2.    Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010 οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.     Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκης Αντώνιος του Ευτυχίου     ΑΜ:45558
β.    Υγειονομικού Ιατρών Τάκος Παναγιώτης του Παντελή    ΑΜ:44412
γ.    Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου     ΑΜ:45992
δ.    Οικονομικού Μανουσαρίδης Σάββας του Ευσταθίου     ΑΜ:45213
ε.    Οικονομικού Κατέλης Βασίλειος του Γεωργίου    ΑΜ:45503

 

 

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων

04/03/2021 20:48

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 
και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, με το υπ' αριθμ. 42/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Διατηρητέων Ταξιάρχων:

(1)    Πεζικού Μισόκαλου Μαρίνου του Ιωάννη    ΑΜ:46742
(2)    Πεζικού Κωστή Κίμωνα του Ιωάννη    ΑΜ:46790
(3)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Αστερίου του Χρήστου    ΑΜ:46792
(4)    Μηχανικού Αρσένου Ηλία του Βασιλείου    ΑΜ:47234
(5)    Πεζικού Παπαθανασίου Αθανασίου του Παναγιώτη    ΑΜ:47255
(6)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου    ΑΜ:46729
(7)    Πεζικού Κωστόπουλου  Δημοσθένη του Αντωνίου    ΑΜ:47260
(8)    Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη    ΑΜ:47262
(9)    Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(10)    Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:47268
(11)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου    ΑΜ:47274
(12)    Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47275
(13)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ:47276
(14)    Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47278
(15)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου    ΑΜ:47279
(16)    Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου    ΑΜ:47280
(17)    Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου    ΑΜ:47282
(18)    Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή    ΑΜ:47287
(19)    Πεζικού Κωσταρέλου  Δημητρίου του Νικολάου    ΑΜ:47288
(20)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
(21)    Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα    ΑΜ:47298
(22)    Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου    ΑΜ:47301
(23)    Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου    ΑΜ:47303
(24)    Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47305
(25)    Πεζικού Θεοδωρόπουλου Ελευθερίου του Διονυσίου    ΑΜ:47313
(26)    Πεζικού Δαλάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ    ΑΜ:47266
(27)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κασαγιάννη Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:47319
(28)    Πυροβολικού Βακλατζή Γεωργίου του Χρήστου    ΑΜ:47320
(29)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Παππά Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47347
(30)    Πεζικού Τριαντάφυλλου Θεοδοσίου του Γεωργίου    ΑΜ:47360
(31)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπόγδου Ιωάννη του Κωνσταντίνου   ΑΜ:47369
(32)    Πεζικού Διβάρη Γεωργίου του Γερασίμου    ΑΜ:47370
(33)    Πεζικού Ξηρογιάννη Λύσανδρου του Βασιλείου    ΑΜ:47375
(34)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γαρίνη Αθανασίου του Γεωργίου    ΑΜ:47377
(35)    Πεζικού Τόνα Δημητρίου του Χρήστου    ΑΜ:47398
(36)    Πεζικού Χατζηγεωργίου Θεοδώρου του Αδάμ    ΑΜ:47399
(37)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζιωτόπουλου Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:47401
(38)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γεωργακάκου Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:47403
(39)    Πεζικού Βασιλειάδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47407
(40)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρισταντώνη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:47416
(41)    Πεζικού Μανουρά Γεωργίου του Βασιλείου    ΑΜ:47815
(42)    Πυροβολικού Τζουμερκιώτη Σταύρου του Χρήστου    ΑΜ:47818
(43)    Πεζικού Μπακιρτζή Χρήστου του Παναγιώτη    ΑΜ:47828
(44)    Αεροπορίας Στρατού Μπαντιμαρούδη Χαράλαμπου του Θεοχάρη ΑΜ:47832
(45)    Μηχανικού Παπαλεωνίδα Λεωνίδα του Νικολάου    ΑΜ:47837
(46)    Πεζικού Ηλιόπουλου Αριστείδη του Ηλία    ΑΜ:47838
(47)    Πυροβολικού Αθανασόπουλου Θεοδώρου του Βασιλείου    ΑΜ:47840
(48)    Πεζικού Καβιδόπουλου Παναγιώτη του Αιμιλίου    ΑΜ:47843
(49)    Πεζικού Μπουντλιάκη Γρηγορίου του Παύλου    ΑΜ:47847
(50)    Διαβιβάσεων Γκιζάνη Γεωργίου του Δημητρίου    ΑΜ:47850
(51)    Πυροβολικού Δούκα Περικλή του Παναγιώτη    ΑΜ:47854
(52)    Πυροβολικού Κολοκοτρώνη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου    ΑΜ:47855
(53)    Πυροβολικού Σκουφίδη Δημητρίου του Κυριάκου    ΑΜ:47856
(54)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Δημητρέλλου Ιωάννη του Παναγιώτη  ΑΜ:47866
(55)    Πυροβολικού Πολύχρονου Αναστασίου του Ευθυμίου    ΑΜ:47894
(56)    Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κολοκυθά Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:47895
(57)    Πεζικού Αρβανίτη Δημητρίου του Ιωάννη    ΑΜ:47899
(58)    Διαβιβάσεων Μπούρα Ιωάννη του Ναπολέοντα    ΑΜ:47905
(59)    Πυροβολικού Μπακόλα Γεωργίου του Σταύρου    ΑΜ:47913
(60)    Πεζικού Καλαμποκά Γεωργίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47919
(61)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Χριστοδούλου Παναγιώτη του Αριστείδη ΑΜ:47925
(62)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραμανίδη Κωνσταντίνου του Κοσμά ΑΜ:47933
(63)    Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσαντουλή Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:47943
(64)    Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κωλέττη Γεωργίου του Ελευθερίου ΑΜ:47944
(65)    Πεζικού Αλεξάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:47964
(66)    Πεζικού Γιαννόπουλου  Νικολάου του Παύλου    ΑΜ:47971
(67)    Πυροβολικού Μουρελά  Ηρακλή του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47982
(68)    Πεζικού Πουλόπουλου Ανέστη του Ηλία    ΑΜ:47998
(69)    Πυροβολικού Πετρούλια Δημητρίου του Νικήτα    ΑΜ:48002
(70)    Πεζικού Τυλιγαδά Σαράντη του Δημητρίου    ΑΜ:48004
(71)    Πεζικού Ζέζου Χρήστου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48006
(72)    Πεζικού Τακόπουλου Κωνσταντίνου του Μιλτιάδη     ΑΜ:48010
(73)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Αθάνατου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:48029
(74)    Αεροπορίας Στρατού Σουλτανίδη Δημητρίου του Νικολάου    ΑΜ:48054
(75)    Μηχανικού Πανούση Γεωργίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48427
(76)    Πεζικού Γάκη Κωνσταντίνου του Βασιλείου    ΑΜ:48428
(77)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Θεοδοσιάδη Αντωνίου του Χαράλαμπου ΑΜ:48432
(78)    Πυροβολικού Βουδούρη Μόσχου του Γεωργίου    ΑΜ:48433
(79)    Αεροπορίας Στρατού Κουκούλη  Ιωάννη του Νικολάου    ΑΜ:48436
(80)    Πεζικού Καμπουρίδη  Δημητρίου του Αθανασίου    ΑΜ:48438
(81)    Πεζικού Κογιάννη  Σπυρίδωνα του Αθανασίου    ΑΜ:48439
(82)    Μηχανικού Ακρίβου Χαράλαμπου του Ευθυμίου    ΑΜ:48443
(83)    Πυροβολικού Γαβούρα  Αχιλλέα του Χρήστου    ΑΜ:48444
(84)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπόγδανου Γεωργίου του Ρίζου    ΑΜ:48454
(85)    Διαβιβάσεων Κεσόπουλου Δημητρίου του Παναγιώτη    ΑΜ:48456
(86)    Διαβιβάσεων Παπαθανασίου  Γεωργίου του Παναγιώτη    ΑΜ:48457
(87)    Πυροβολικού Λαμπιδώνη Νικολάου του Ιωάννη    ΑΜ:48460
(88)    Πυροβολικού Μουστάκη Ιωάννη του Ηλία    ΑΜ:48461
(89)    Πεζικού Δημόπουλου  Θωμά του Σπύρου    ΑΜ:48466
(90)    Πεζικού Σιόρεντα Χρήστου του Γεωργίου    ΑΜ:48467
(91)    Διαβιβάσεων Λεώνη  Νικολάου του Δημητρίου    ΑΜ:48471
(92)    Μηχανικού Τσακάλη Εμμανουήλ του Ελευθερίου    ΑΜ:48472

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1)    Πεζικού Λιόντου Κωνσταντίνου του Λάμπρου    ΑΜ:46799
(2)    Πεζικού Οικονόμου  Θεοδώρου του Γεωργίου    ΑΜ:47269
(3)    Πεζικού Ατματζίδη Θεοδώρου του Παύλου    ΑΜ:47312
(4)    Πεζικού Παπαστεφανή Ερμολάου του Παναγιώτη    ΑΜ:47316
(5)    Πεζικού Βαλλιάνου Νικολάου του Γερασίμου    ΑΜ:47349
(6)    Πεζικού Γκίκα Φωτίου του Ιωάννη    ΑΜ:47366
(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρήσταινα Γεωργίου του Γρηγορίου ΑΜ:47379
(8)    Διαβιβάσεων Αράπη Παντελή του Ευθυμίου    ΑΜ:47389
(9)    Πεζικού Γκούνη Πραξιτέλη του Ευθυμίου    ΑΜ:47824
(10)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κάλφα Στυλιανού του Χρήστου    ΑΜ:47835
(11)    Πυροβολικού Σωτήρχου Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:47839
(12)    Μηχανικού Οδοντόπουλου Χαράλαμπου του Γεωργίου    ΑΜ:47851
(13)    Πεζικού Καζαντζή Νικολάου του Ιωάννη    ΑΜ:47859
(14)    Πεζικού Μποσμαλή Γεωργίου του Αθανασίου    ΑΜ:47864
(15)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γεωργίου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:47870
(16)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρηγόπουλου Σωτηρίου του Δημητρίου ΑΜ:47826
(17)    Μηχανικού Βαρούτη Δημητρίου του Βίκτωρα    ΑΜ:47923
(18)    Πυροβολικού Λυμπερόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47959
(19)    Μηχανικού Μητρόπουλου  Νεκταρίου του Δημητρίου    ΑΜ:47960
(20)    Διαβιβάσεων Θεοδωρή  Δημητρίου του Παναγιώτη    ΑΜ:47976
(21)    Πεζικού Γιαπαλάκη  Αθανασίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48448
(22)    Πεζικού Ψύρρα Ζαχαρία του Επαμεινώνδα    ΑΜ:48453
(23)    Αεροπορίας Στρατού Πολίτη Παναγιώτη του Αστερίου    ΑΜ:48469

γ.    Προακτέων Ταξιάρχων Όπλων στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρηγόπουλου Σωτηρίου του Δημητρίου ΑΜ:47826
(2)    Μηχανικού Βαρούτη Δημητρίου του Βίκτωρα    ΑΜ:47923
(3)    Πυροβολικού Λυμπερόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47959
(4)    Μηχανικού Μητρόπουλου  Νεκταρίου του Δημητρίου    ΑΜ:47960
(5)    Διαβιβάσεων Θεοδωρή  Δημητρίου του Παναγιώτη    ΑΜ:47976
(6)    Πεζικού Γιαπαλάκη  Αθανασίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48448
(7)    Πεζικού Ψύρρα Ζαχαρία του Επαμεινώνδα    ΑΜ:48453
(8)    Αεροπορίας Στρατού Πολίτη Παναγιώτη του Αστερίου    ΑΜ:48469

δ.    Διατηρητέου Ταξιάρχου Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Τραγαζίκη Ευαγγέλου του Ηλία ΑΜ:45584.

ε.    Μη Διατηρητέου Ταξιάρχου Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Καραμούζα Δημητρίου του Αναστασίου ΑΜ:45651

στ.    Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Ταξίαρχου Εκτός Οργανικών Θέσεων Διαβιβάσεων Κουτσιαύτη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:45611, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του.

2.    Προάγονται:

α.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1)    Πεζικού Λιόντος Κωνσταντίνος του Λάμπρου    ΑΜ:46799
(2)    Πεζικού Οικονόμου  Θεόδωρος του Γεωργίου    ΑΜ:47269
(3)    Πεζικού Ατματζίδης Θεόδωρος του Παύλου    ΑΜ:47312
(4)    Πεζικού Παπαστεφανής Ερμόλαος του Παναγιώτη    ΑΜ:47316
(5)    Πεζικού Βαλλιάνος Νικόλαος του Γερασίμου    ΑΜ:47349
(6)    Πεζικού Γκίκας Φώτιος του Ιωάννη    ΑΜ:47366
(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρήσταινας Γεώργιος του Γρηγορίου ΑΜ:47379
(8)    Διαβιβάσεων Αράπης Παντελής του Ευθυμίου    ΑΜ:47389
(9)    Πεζικού Γκούνης Πραξιτέλης του Ευθυμίου    ΑΜ:47824
(10)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κάλφας Στυλιανός του Χρήστου    ΑΜ:47835
(11)    Πυροβολικού Σωτήρχος Κωνσταντίνος του Γεωργίου    ΑΜ:47839
(12)    Μηχανικού Οδοντόπουλος Χαράλαμπος του Γεωργίου    ΑΜ:47851
(13)    Πεζικού Καζαντζής Νικόλαος του Ιωάννη    ΑΜ:47859
(14)    Πεζικού Μποσμαλής Γεώργιος του Αθανασίου    ΑΜ:47864
(15)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γεωργίου Νικόλαος του Παναγιώτη ΑΜ:47870

β.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 1 του άρθρου 32 και την παρ. 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

(1)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρηγόπουλος Σωτήριος του Δημητρίου ΑΜ:47826
(2)    Μηχανικού Βαρούτης Δημήτριος του Βίκτωρα    ΑΜ:47923
(3)    Πυροβολικού Λυμπερόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47959
(4)    Μηχανικού Μητρόπουλος  Νεκτάριος του Δημητρίου    ΑΜ:47960
(5)    Διαβιβάσεων Θεοδωρής  Δημήτριος του Παναγιώτη    ΑΜ:47976
(6)    Πεζικού Γιαπαλάκης  Αθανάσιος του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48448
(7)    Πεζικού Ψύρρας Ζαχαρίας του Επαμεινώνδα    ΑΜ:48453
(8)    Αεροπορίας Στρατού Πολίτης Παναγιώτης του Αστερίου    ΑΜ:48469

γ.    Σε Υποστράτηγος, σύμφωνα με την  παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την  παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, ο Ταξίαρχος Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Καραμούζας Δημήτριος του Αναστασίου (ΑΜ:45651), που κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2021-2022, ως μη διατηρητέος.

 

 

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων

04/03/2021 20:48

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 
και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, με το υπ' αριθμ. 42/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Διατηρητέων Ταξιάρχων:

(1)    Πεζικού Μισόκαλου Μαρίνου του Ιωάννη    ΑΜ:46742
(2)    Πεζικού Κωστή Κίμωνα του Ιωάννη    ΑΜ:46790
(3)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Αστερίου του Χρήστου    ΑΜ:46792
(4)    Μηχανικού Αρσένου Ηλία του Βασιλείου    ΑΜ:47234
(5)    Πεζικού Παπαθανασίου Αθανασίου του Παναγιώτη    ΑΜ:47255
(6)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου    ΑΜ:46729
(7)    Πεζικού Κωστόπουλου  Δημοσθένη του Αντωνίου    ΑΜ:47260
(8)    Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη    ΑΜ:47262
(9)    Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(10)    Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:47268
(11)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου    ΑΜ:47274
(12)    Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47275
(13)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ:47276
(14)    Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47278
(15)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου    ΑΜ:47279
(16)    Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου    ΑΜ:47280
(17)    Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου    ΑΜ:47282
(18)    Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή    ΑΜ:47287
(19)    Πεζικού Κωσταρέλου  Δημητρίου του Νικολάου    ΑΜ:47288
(20)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
(21)    Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα    ΑΜ:47298
(22)    Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου    ΑΜ:47301
(23)    Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου    ΑΜ:47303
(24)    Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47305
(25)    Πεζικού Θεοδωρόπουλου Ελευθερίου του Διονυσίου    ΑΜ:47313
(26)    Πεζικού Δαλάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ    ΑΜ:47266
(27)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κασαγιάννη Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:47319
(28)    Πυροβολικού Βακλατζή Γεωργίου του Χρήστου    ΑΜ:47320
(29)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Παππά Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47347
(30)    Πεζικού Τριαντάφυλλου Θεοδοσίου του Γεωργίου    ΑΜ:47360
(31)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπόγδου Ιωάννη του Κωνσταντίνου   ΑΜ:47369
(32)    Πεζικού Διβάρη Γεωργίου του Γερασίμου    ΑΜ:47370
(33)    Πεζικού Ξηρογιάννη Λύσανδρου του Βασιλείου    ΑΜ:47375
(34)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γαρίνη Αθανασίου του Γεωργίου    ΑΜ:47377
(35)    Πεζικού Τόνα Δημητρίου του Χρήστου    ΑΜ:47398
(36)    Πεζικού Χατζηγεωργίου Θεοδώρου του Αδάμ    ΑΜ:47399
(37)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζιωτόπουλου Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:47401
(38)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γεωργακάκου Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:47403
(39)    Πεζικού Βασιλειάδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47407
(40)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρισταντώνη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:47416
(41)    Πεζικού Μανουρά Γεωργίου του Βασιλείου    ΑΜ:47815
(42)    Πυροβολικού Τζουμερκιώτη Σταύρου του Χρήστου    ΑΜ:47818
(43)    Πεζικού Μπακιρτζή Χρήστου του Παναγιώτη    ΑΜ:47828
(44)    Αεροπορίας Στρατού Μπαντιμαρούδη Χαράλαμπου του Θεοχάρη ΑΜ:47832
(45)    Μηχανικού Παπαλεωνίδα Λεωνίδα του Νικολάου    ΑΜ:47837
(46)    Πεζικού Ηλιόπουλου Αριστείδη του Ηλία    ΑΜ:47838
(47)    Πυροβολικού Αθανασόπουλου Θεοδώρου του Βασιλείου    ΑΜ:47840
(48)    Πεζικού Καβιδόπουλου Παναγιώτη του Αιμιλίου    ΑΜ:47843
(49)    Πεζικού Μπουντλιάκη Γρηγορίου του Παύλου    ΑΜ:47847
(50)    Διαβιβάσεων Γκιζάνη Γεωργίου του Δημητρίου    ΑΜ:47850
(51)    Πυροβολικού Δούκα Περικλή του Παναγιώτη    ΑΜ:47854
(52)    Πυροβολικού Κολοκοτρώνη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου    ΑΜ:47855
(53)    Πυροβολικού Σκουφίδη Δημητρίου του Κυριάκου    ΑΜ:47856
(54)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Δημητρέλλου Ιωάννη του Παναγιώτη  ΑΜ:47866
(55)    Πυροβολικού Πολύχρονου Αναστασίου του Ευθυμίου    ΑΜ:47894
(56)    Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κολοκυθά Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:47895
(57)    Πεζικού Αρβανίτη Δημητρίου του Ιωάννη    ΑΜ:47899
(58)    Διαβιβάσεων Μπούρα Ιωάννη του Ναπολέοντα    ΑΜ:47905
(59)    Πυροβολικού Μπακόλα Γεωργίου του Σταύρου    ΑΜ:47913
(60)    Πεζικού Καλαμποκά Γεωργίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47919
(61)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Χριστοδούλου Παναγιώτη του Αριστείδη ΑΜ:47925
(62)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραμανίδη Κωνσταντίνου του Κοσμά ΑΜ:47933
(63)    Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσαντουλή Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:47943
(64)    Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κωλέττη Γεωργίου του Ελευθερίου ΑΜ:47944
(65)    Πεζικού Αλεξάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:47964
(66)    Πεζικού Γιαννόπουλου  Νικολάου του Παύλου    ΑΜ:47971
(67)    Πυροβολικού Μουρελά  Ηρακλή του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47982
(68)    Πεζικού Πουλόπουλου Ανέστη του Ηλία    ΑΜ:47998
(69)    Πυροβολικού Πετρούλια Δημητρίου του Νικήτα    ΑΜ:48002
(70)    Πεζικού Τυλιγαδά Σαράντη του Δημητρίου    ΑΜ:48004
(71)    Πεζικού Ζέζου Χρήστου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48006
(72)    Πεζικού Τακόπουλου Κωνσταντίνου του Μιλτιάδη     ΑΜ:48010
(73)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Αθάνατου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:48029
(74)    Αεροπορίας Στρατού Σουλτανίδη Δημητρίου του Νικολάου    ΑΜ:48054
(75)    Μηχανικού Πανούση Γεωργίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48427
(76)    Πεζικού Γάκη Κωνσταντίνου του Βασιλείου    ΑΜ:48428
(77)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Θεοδοσιάδη Αντωνίου του Χαράλαμπου ΑΜ:48432
(78)    Πυροβολικού Βουδούρη Μόσχου του Γεωργίου    ΑΜ:48433
(79)    Αεροπορίας Στρατού Κουκούλη  Ιωάννη του Νικολάου    ΑΜ:48436
(80)    Πεζικού Καμπουρίδη  Δημητρίου του Αθανασίου    ΑΜ:48438
(81)    Πεζικού Κογιάννη  Σπυρίδωνα του Αθανασίου    ΑΜ:48439
(82)    Μηχανικού Ακρίβου Χαράλαμπου του Ευθυμίου    ΑΜ:48443
(83)    Πυροβολικού Γαβούρα  Αχιλλέα του Χρήστου    ΑΜ:48444
(84)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπόγδανου Γεωργίου του Ρίζου    ΑΜ:48454
(85)    Διαβιβάσεων Κεσόπουλου Δημητρίου του Παναγιώτη    ΑΜ:48456
(86)    Διαβιβάσεων Παπαθανασίου  Γεωργίου του Παναγιώτη    ΑΜ:48457
(87)    Πυροβολικού Λαμπιδώνη Νικολάου του Ιωάννη    ΑΜ:48460
(88)    Πυροβολικού Μουστάκη Ιωάννη του Ηλία    ΑΜ:48461
(89)    Πεζικού Δημόπουλου  Θωμά του Σπύρου    ΑΜ:48466
(90)    Πεζικού Σιόρεντα Χρήστου του Γεωργίου    ΑΜ:48467
(91)    Διαβιβάσεων Λεώνη  Νικολάου του Δημητρίου    ΑΜ:48471
(92)    Μηχανικού Τσακάλη Εμμανουήλ του Ελευθερίου    ΑΜ:48472

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1)    Πεζικού Λιόντου Κωνσταντίνου του Λάμπρου    ΑΜ:46799
(2)    Πεζικού Οικονόμου  Θεοδώρου του Γεωργίου    ΑΜ:47269
(3)    Πεζικού Ατματζίδη Θεοδώρου του Παύλου    ΑΜ:47312
(4)    Πεζικού Παπαστεφανή Ερμολάου του Παναγιώτη    ΑΜ:47316
(5)    Πεζικού Βαλλιάνου Νικολάου του Γερασίμου    ΑΜ:47349
(6)    Πεζικού Γκίκα Φωτίου του Ιωάννη    ΑΜ:47366
(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρήσταινα Γεωργίου του Γρηγορίου ΑΜ:47379
(8)    Διαβιβάσεων Αράπη Παντελή του Ευθυμίου    ΑΜ:47389
(9)    Πεζικού Γκούνη Πραξιτέλη του Ευθυμίου    ΑΜ:47824
(10)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κάλφα Στυλιανού του Χρήστου    ΑΜ:47835
(11)    Πυροβολικού Σωτήρχου Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:47839
(12)    Μηχανικού Οδοντόπουλου Χαράλαμπου του Γεωργίου    ΑΜ:47851
(13)    Πεζικού Καζαντζή Νικολάου του Ιωάννη    ΑΜ:47859
(14)    Πεζικού Μποσμαλή Γεωργίου του Αθανασίου    ΑΜ:47864
(15)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γεωργίου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:47870
(16)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρηγόπουλου Σωτηρίου του Δημητρίου ΑΜ:47826
(17)    Μηχανικού Βαρούτη Δημητρίου του Βίκτωρα    ΑΜ:47923
(18)    Πυροβολικού Λυμπερόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47959
(19)    Μηχανικού Μητρόπουλου  Νεκταρίου του Δημητρίου    ΑΜ:47960
(20)    Διαβιβάσεων Θεοδωρή  Δημητρίου του Παναγιώτη    ΑΜ:47976
(21)    Πεζικού Γιαπαλάκη  Αθανασίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48448
(22)    Πεζικού Ψύρρα Ζαχαρία του Επαμεινώνδα    ΑΜ:48453
(23)    Αεροπορίας Στρατού Πολίτη Παναγιώτη του Αστερίου    ΑΜ:48469

γ.    Προακτέων Ταξιάρχων Όπλων στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρηγόπουλου Σωτηρίου του Δημητρίου ΑΜ:47826
(2)    Μηχανικού Βαρούτη Δημητρίου του Βίκτωρα    ΑΜ:47923
(3)    Πυροβολικού Λυμπερόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47959
(4)    Μηχανικού Μητρόπουλου  Νεκταρίου του Δημητρίου    ΑΜ:47960
(5)    Διαβιβάσεων Θεοδωρή  Δημητρίου του Παναγιώτη    ΑΜ:47976
(6)    Πεζικού Γιαπαλάκη  Αθανασίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48448
(7)    Πεζικού Ψύρρα Ζαχαρία του Επαμεινώνδα    ΑΜ:48453
(8)    Αεροπορίας Στρατού Πολίτη Παναγιώτη του Αστερίου    ΑΜ:48469

δ.    Διατηρητέου Ταξιάρχου Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Τραγαζίκη Ευαγγέλου του Ηλία ΑΜ:45584.

ε.    Μη Διατηρητέου Ταξιάρχου Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Καραμούζα Δημητρίου του Αναστασίου ΑΜ:45651

στ.    Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Ταξίαρχου Εκτός Οργανικών Θέσεων Διαβιβάσεων Κουτσιαύτη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:45611, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του.

2.    Προάγονται:

α.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1)    Πεζικού Λιόντος Κωνσταντίνος του Λάμπρου    ΑΜ:46799
(2)    Πεζικού Οικονόμου  Θεόδωρος του Γεωργίου    ΑΜ:47269
(3)    Πεζικού Ατματζίδης Θεόδωρος του Παύλου    ΑΜ:47312
(4)    Πεζικού Παπαστεφανής Ερμόλαος του Παναγιώτη    ΑΜ:47316
(5)    Πεζικού Βαλλιάνος Νικόλαος του Γερασίμου    ΑΜ:47349
(6)    Πεζικού Γκίκας Φώτιος του Ιωάννη    ΑΜ:47366
(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρήσταινας Γεώργιος του Γρηγορίου ΑΜ:47379
(8)    Διαβιβάσεων Αράπης Παντελής του Ευθυμίου    ΑΜ:47389
(9)    Πεζικού Γκούνης Πραξιτέλης του Ευθυμίου    ΑΜ:47824
(10)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κάλφας Στυλιανός του Χρήστου    ΑΜ:47835
(11)    Πυροβολικού Σωτήρχος Κωνσταντίνος του Γεωργίου    ΑΜ:47839
(12)    Μηχανικού Οδοντόπουλος Χαράλαμπος του Γεωργίου    ΑΜ:47851
(13)    Πεζικού Καζαντζής Νικόλαος του Ιωάννη    ΑΜ:47859
(14)    Πεζικού Μποσμαλής Γεώργιος του Αθανασίου    ΑΜ:47864
(15)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γεωργίου Νικόλαος του Παναγιώτη ΑΜ:47870

β.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 1 του άρθρου 32 και την παρ. 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

(1)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρηγόπουλος Σωτήριος του Δημητρίου ΑΜ:47826
(2)    Μηχανικού Βαρούτης Δημήτριος του Βίκτωρα    ΑΜ:47923
(3)    Πυροβολικού Λυμπερόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47959
(4)    Μηχανικού Μητρόπουλος  Νεκτάριος του Δημητρίου    ΑΜ:47960
(5)    Διαβιβάσεων Θεοδωρής  Δημήτριος του Παναγιώτη    ΑΜ:47976
(6)    Πεζικού Γιαπαλάκης  Αθανάσιος του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48448
(7)    Πεζικού Ψύρρας Ζαχαρίας του Επαμεινώνδα    ΑΜ:48453
(8)    Αεροπορίας Στρατού Πολίτης Παναγιώτης του Αστερίου    ΑΜ:48469

γ.    Σε Υποστράτηγος, σύμφωνα με την  παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την  παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, ο Ταξίαρχος Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Καραμούζας Δημήτριος του Αναστασίου (ΑΜ:45651), που κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2021-2022, ως μη διατηρητέος.

 

 

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

04/03/2021 21:00

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και 
την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 43/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Διατηρητέων Ταξιάρχων:

(1)    Τεχνικού Καλαματιανού Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου    ΑΜ:48033
(2)    Τεχνικού Καλαϊτζίδη Στυλιανού του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48042
(3)    Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:46878
(4)    Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449
(5)    Εφοδιασμού Μεταφορών Κίσσα Νικολάου του Αλεξάνδρου     ΑΜ:47448
(6)    Εφοδιασμού Μεταφορών Τσαμίδη Νεκταρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47455
(7)    Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:47464
(8)    Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη    ΑΜ:48041
(9)    Υλικού Πολέμου Ανδριώτη Ιωάννη του Πέτρου    ΑΜ:48043
(10)    Έρευνας Πληροφορικής Φραγκουλόπουλου Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:46833
(11)    Έρευνας Πληροφορικής Μαλανδράκη Ιωάννη του Ευαγγέλου ΑΜ:47238
(12)    Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου    ΑΜ:44774
(13)    Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή  Θωμά του Δημητρίου    ΑΜ:45205
(14)    Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου    ΑΜ:46072
(15)    Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη Νικολάου του Βασιλείου    ΑΜ:46471
(16)    Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509
(17)    Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου    ΑΜ:46510
(18)    Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:46083
(19)    Γεωγραφικού Καγιαδάκη Βαρδή του Γεωργίου    ΑΜ:46212

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1)    Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλου Αθανασίου του Χρήστου ΑΜ:47453
(2)    Υλικού Πολέμου Μπέλλου Βασιλείου του Δημητρίου    ΑΜ:46901

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους:

(1)    Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου    ΑΜ:46900
(2)    Οικονομικού Κατζικά  Βασιλείου του Νικολάου    ΑΜ:46102
(3)    Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46082

δ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων, οι οποίοι συμπληρώνουν 35ετία και διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους:

(1)    Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατα Ιωάννη του Σπυρίδωνα     ΑΜ:46077
(2)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργία του Νικολάου ΑΜ:46000

2.    Προάγονται:

α.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1)    Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου ΑΜ:47453
(2)    Υλικού Πολέμου Μπέλλος Βασίλειος του Δημητρίου    ΑΜ:46901

β.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 17 του άρθρου 20 και τις παρ. 4δ και 5γ του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι, που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο στις τακτικές κρίσεις έτους 2021-2022 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

(1)    Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατας Ιωάννης του Σπυρίδωνα     ΑΜ:46077
(2)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργία του Νικολάου ΑΜ:46000