Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων και Συνταγματαρχών. Εκτύπωση
Σάββατο, 06 Μάρτιος 2021 10:53
Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων
05/03/2021 20:39

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996
και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ.44/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Αστερίου του Χρήστου ΑΜ:46792
(2)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου ΑΜ:46729
(3)    Πεζικού Κωστόπουλου  Δημοσθένη του Αντωνίου ΑΜ:47260
(4)    Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262
(5)    Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(6)    Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:47268
(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47274
(8)    Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275
(9)    Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278
(10)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47279
(11)    Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου ΑΜ:47280
(12)    Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου ΑΜ:47282
(13)    Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή ΑΜ:47287
(14)    Πεζικού Κωσταρέλου  Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:47288
(15)    Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298
(16)    Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:47301
(17)    Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1)    Πεζικού Κωστή Κίμωνα του Ιωάννη ΑΜ:46790
(2)    Μηχανικού Αρσένου Ηλία του Βασιλείου  ΑΜ:47234

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1)    Πεζικού Μισόκαλου Μαρίνου του Ιωάννη ΑΜ:46742
(2)    Πεζικού Παπαθανασίου Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:47255
(3)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ:47276
(4)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
(5)    Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου ΑΜ:47303

2.    Προάγονται:

α.    Σε Υποστράτηγοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1)    Ιππικού_Τεθωρακισμένων Σαμαράς Αστέριος  του  Χρήστου ΑΜ:46792
(2)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδής Γεώργιος του Φωτίου ΑΜ:46729
(3)    Πεζικού Κωστόπουλος Δημοσθένης του Αντωνίου ΑΜ:47260
(4)    Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262
(5)    Πυροβολικού Γκούσιος Αλέξανδρος-Γεώργιος του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(6)    Πυροβολικού Σαρδέλλης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:47268
(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντης Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47274
(8)    Πεζικού Μπολομύτης Δημήτριος του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275
(9)    Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278
(10)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκος Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47279
(11)    Πυροβολικού Ιντζές Ιωάννης του Μόσχου ΑΜ:47280
(12)    Πεζικού Γιοβάνης Λεωνίδας του Αθανασίου ΑΜ:47282
(13)    Πεζικού Μαυραγάνης Προκόπιος του Ηρακλή ΑΜ:47287
(14)    Πεζικού Κωσταρέλος Δημήτριος του Νικολάου ΑΜ:47288
(15)    Μηχανικού Κλούβας Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298
(16)    Πεζικού Βακεντής Δημήτριος του Αποστόλου ΑΜ:47301
(17)    Πεζικού Βουνίσιος Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

β.    Σε Υποστράτηγοι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1)    Πεζικού Μισόκαλος Μαρίνος του Ιωάννη ΑΜ:46742
(2)    Πεζικού Παπαθανασίου Αθανάσιος του Παναγιώτη ΑΜ:47255
(3)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλος Αναστάσιος του Ευσταθίου ΑΜ:47276
(4)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
(5)    Πεζικού Τσίλης Παναγιώτης του Πέτρου ΑΜ:47303


Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μούντζιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

 

 

Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων
05/03/2021 20:51

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996
και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 45/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510
(3)    Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46083

β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:46471
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου  ΑΜ:46509

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή  Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:45205

2.    Προάγονται:

α.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδης Αντώνιος του Γεωργίου  ΑΜ:46072
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Κασίμος Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ:46510
(3)    Οικονομικού Δημητριάδης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:46083

β.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδης Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλής Θωμάς του Δημητρίου ΑΜ:45205

 

Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων
05/03/2021 23:50

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996
και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 46/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών:

(1)    Πεζικού Αντωνάτου Δημοσθένη του Νικολάου ΑΜ:47928
(2)    Πεζικού Παναγιωτόπουλου Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:48451
(3)    Μηχανικού Καστρίσιου Ιωάννη του Κοσμά ΑΜ:48473
(4)    Πεζικού Παπάζογλου Νικηφόρου του Ευστρατίου ΑΜ:48474
(5)    Πυροβολικού Τσουλουβή Αποστόλου του Δημητρίου ΑΜ:48475
(6)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Δέλλα Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:48476
(7)    Πεζικού Κορέλη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:48477
(8)    Πεζικού Αραμπατζή Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:48485
(9)    Πυροβολικού Κορρέ Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:48489
(10)    Πεζικού Καλογερόπουλου Αλεξάνδρου του Αντωνίου ΑΜ:48490
(11)    Πυροβολικού Ζήση Παναγιώτη του Σωκράτη ΑΜ:48496
(12)    Μηχανικού Γιαννακάκη Ευθυμίου του Χαριλάου ΑΜ:48502
(13)    Πυροβολικού Παράσχου Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:48505
(14)    Πεζικού Αραμπατζή Δημητρίου του Χρήστου ΑΜ:48513
(15)    Μηχανικού Μπακόπουλου Βασιλείου του Αριστείδη ΑΜ:48516
(16)    Διαβιβάσεων Τσακανιά Εμμανουήλ του Ιωακείμ ΑΜ:48517
(17)    Πεζικού Πλουμή Μιχαήλ του Στυλιανού ΑΜ:48525
(18)    Πεζικού Κώτση Νικολάου του Αριστοτέλη ΑΜ:48526
(19)    Μηχανικού Μπακαούκα Σωτηρίου του Ελευθερίου ΑΜ:48532
(20)    Πυροβολικού Δημουλά Αναστασίου του Αποστόλου ΑΜ:48534
(21)    Πεζικού Καπράλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:48538
(22)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Πουτιού Χαράλαμπου του Αριστοτέλη ΑΜ:48559
(23)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλειάδη Γεωργίου του Ελευθερίου ΑΜ:48560
(24)    Πεζικού Κακουριώτη Φιλίππου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48569
(25)    Πεζικού Γκόνη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48570
(26)    Πεζικού Στεφανίδη Γεωργίου του Χαράλαμπου ΑΜ:48572
(27)    Πυροβολικού Συρμόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:48587
(28)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Φελλά Δημητρίου του Εμμανουήλ  ΑΜ:48589
(29)    Πεζικού Κολέζα Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:48594
(30)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστάκη Ηλία του Θεοφάνη ΑΜ:48600
(31)    Πεζικού Βασιλόπουλου Βασιλείου του Αδάμ ΑΜ:48603
(32)    Πεζικού Κοντού Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:48609
(33)    Πεζικού Παντζιόκα Δημητρίου του Σωτηρίου ΑΜ:48619
(34)    Μηχανικού Δούλη Ανδρέα του Παναγιώτη ΑΜ:48622
(35)    Μηχανικού Θεοδωρόπουλου Κωνσταντίνου του Αννίβα ΑΜ:48623
(36)    Πεζικού Βαλσαμίδη Δημητρίου του Χρήστου ΑΜ:48645
(37)    Μηχανικού Γκρέτσα Νικολάου του Παρασκευά ΑΜ:48980
(38)    Αεροπορίας Στρατού Χειμαριού Ιωάννη του Παντελεήμονα ΑΜ:48982
(39)    Πυροβολικού Νίκογλου Θεμιστοκλή του Νικολάου ΑΜ:48983
(40)    Πεζικού Δρόσου Δημητρίου του Δημητρίου ΑΜ:48987
(41)    Πεζικού Τσάμη Βασιλείου του Στέργιου ΑΜ:48988
(42)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστούλα Ιωάννη του Γεωργίου  ΑΜ:48990
(43)    Πεζικού Μιχαλόπουλου Χρήστου του Σωτηρίου ΑΜ:48991
(44)    Διαβιβάσεων Χολέβα Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:48994
(45)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιώτη Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:48995
(46)    Πυροβολικού Τυροπάνη Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:48998
(47)    Πεζικού Χατζή Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:49000
(48)    Πυροβολικού Καζάκη Στέργιου του Χρυσοστόμου ΑΜ:49001

β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Όπλων:

(1)    Πυροβολικού Δημόπουλου Παναγιώτη του Δαμιανού ΑΜ:48482
(2)    Πεζικού Καλτσουκαλά Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48491
(3)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Πετράκη Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:48500
(4)    Πυροβολικού Ακριώτη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48551
(5)    Μηχανικού Σπαρή Εμμανουήλ του Αθανασίου ΑΜ:48564
(6)    Πυροβολικού Κουτρουλάκη  Δημητρίου του Σταματίου ΑΜ:48567
(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Χωριανόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:48574
(8)    Πεζικού Παπαστάμου Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου ΑΜ:48579
(9)    Μηχανικού Δημητρέλη Ευαγγέλου του Ανδρέα ΑΜ:48592
(10)    Πυροβολικού Παλαιολόγου Μιχαήλ του Ακίνδυνου ΑΜ:48597
(11)    Αεροπορίας Στρατού Σταμνά Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:48601
(12)    Πεζικού Στάικου Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:48613
(13)    Πεζικού Μητσέα Στυλιανού του Γεωργίου ΑΜ:48627
(14)    Πεζικού Καπερώνη Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:48632
(15)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Βαρελά Βασιλείου του Χρήστου ΑΜ:48634
(16)    Διαβιβάσεων Μπόσινα Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:48636
(17)    Πυροβολικού Τσακιρίδη Ιωάννη του Ηλία ΑΜ:48643
(18)    Πεζικού Ντίλιου Ευαγγέλου του Βασιλείου ΑΜ:48648
(19)    Μηχανικού Βασιλείου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:48800
(20)    Πεζικού Σίμου Στεφάνου του Γεωργίου ΑΜ:48801
(21)    Πεζικού Σταθαράκου Σαράντη του Νικολάου ΑΜ:48986
(22)    Διαβιβάσεων Αντωνόπουλου Αλεξάνδρου του Ιωάννη ΑΜ:48993
(23)    Πυροβολικού Γουγούση Δήμου του Δημητρίου ΑΜ:48999

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων:

(1)    Πεζικού Βλάχου Αλεξάνδρου του Παναγιώτη ΑΜ:47902
(2)    Μηχανικού Μπαρμπόπουλου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47907
(3)    Πυροβολικού Κώτση Ευσταθίου του Χρήστου ΑΜ:47926
(4)    Πυροβολικού Ιωσηφίδη Σπυρίδωνα του Μιχαήλ ΑΜ:47934
(5)    Πυροβολικού Ζιώρη Ιωάννη του Πέτρου ΑΜ:48434
(6)    Πεζικού Σύρπα Θωμά του Παναγιώτη ΑΜ:48463
(7)    Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Τζηρίδη Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:48501
(8)    Πεζικού Αγαπάκη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:48512
(9)    Πεζικού Μοδίτση Κωνσταντίνου του Αναστασίου ΑΜ:48544
(10)    Πεζικού Προδρόμου Χαράλαμπου του Αντωνίου ΑΜ:48554
(11)    Πυροβολικού Πλατιά Αντωνίου του Ευαγγέλου ΑΜ:48557
(12)    Μηχανικού Γερανιού Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48578
(13)    Πεζικού Χάρδα Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:48624

2.    Προάγονται σε Ταξίαρχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α.    Πεζικού Αντωνάτος Δημοσθένης του Νικολάου ΑΜ:47928
β.    Πεζικού Παναγιωτόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου ΑΜ:48451
γ.    Μηχανικού Καστρίσιος Ιωάννης του Κοσμά ΑΜ:48473
δ.    Πεζικού Παπάζογλου Νικηφόρος του Ευστρατίου ΑΜ:48474
ε.    Πυροβολικού Τσουλουβής Απόστολος του Δημητρίου ΑΜ:48475
στ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Δέλλας Ιωάννης του Κωνσταντίνου  ΑΜ:48476
ζ.    Πεζικού Κορέλης Ιωάννης του Δημητρίου ΑΜ:48477
η.    Πεζικού Αραμπατζής Δημήτριος του Παναγιώτη ΑΜ:48485
θ.    Πυροβολικού Κορρές Ιωάννης του Παναγιώτη ΑΜ:48489
ι.    Πεζικού Καλογερόπουλος Αλέξανδρος του Αντωνίου ΑΜ:48490
ια.    Πυροβολικού Ζήσης Παναγιώτης του Σωκράτη ΑΜ:48496
ιβ.    Μηχανικού Γιαννακάκης Ευθύμιος του Χαριλάου ΑΜ:48502
ιγ.    Πυροβολικού Παράσχος Νικόλαος του Δημητρίου ΑΜ:48505
ιδ.    Πεζικού Αραμπατζής Δημήτριος του Χρήστου ΑΜ:48513
ιε.    Μηχανικού Μπακόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη ΑΜ:48516
ιστ.    Διαβιβάσεων Τσακανιάς Εμμανουήλ του Ιωακείμ ΑΜ:48517
ιζ.    Πεζικού Πλουμής Μιχαήλ του Στυλιανού ΑΜ:48525
ιη.    Πεζικού Κώτσης Νικόλαος του Αριστοτέλη ΑΜ:48526
ιθ.    Μηχανικού Μπακαούκας Σωτήριος του Ελευθερίου ΑΜ:48532
κ.    Πυροβολικού Δημουλάς Αναστάσιος του Αποστόλου ΑΜ:48534
κα.    Πεζικού Καπράλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα ΑΜ:48538
κβ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Πουτιός Χαράλαμπος του Αριστοτέλη  ΑΜ:48559
κγ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλειάδης Γεώργιος του Ελευθερίου ΑΜ:48560
κδ.    Πεζικού Κακουριώτης Φίλιππος του Κωνσταντίνου ΑΜ:48569
κε.    Πεζικού Γκόνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ:48570
κστ.    Πεζικού Στεφανίδης Γεώργιος του Χαράλαμπου ΑΜ:48572
κζ.    Πυροβολικού Συρμόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη ΑΜ:48587
κη.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Φελλάς Δημήτριος του Εμμανουήλ  ΑΜ:48589
κθ.    Πεζικού Κολέζας Αναστάσιος του Δημητρίου ΑΜ:48594
λ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστάκης Ηλίας του Θεοφάνη ΑΜ:48600
λα.    Πεζικού Βασιλόπουλος Βασίλειος του Αδάμ ΑΜ:48603
λβ.    Πεζικού Κοντός Αθανάσιος του Παναγιώτη ΑΜ:48609
λγ.    Πεζικού Παντζιόκας Δημήτριος του Σωτηρίου ΑΜ:48619
λδ.    Μηχανικού Δούλης Ανδρέας του Παναγιώτη ΑΜ:48622
λε.    Μηχανικού Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος του Αννίβα ΑΜ:48623
λστ.    Πεζικού Βαλσαμίδης Δημήτριος του Χρήστου ΑΜ:48645
λζ.    Μηχανικού Γκρέτσας Νικόλαος του Παρασκευά ΑΜ:48980
λη.    Αεροπορίας Στρατού Χειμαριός Ιωάννης του Παντελεήμονα ΑΜ:48982
λθ.    Πυροβολικού Νίκογλου Θεμιστοκλής του Νικολάου ΑΜ:48983
μ.    Πεζικού Δρόσος Δημήτριος του Δημητρίου ΑΜ:48987
μα.    Πεζικού Τσάμης Βασίλειος του Στέργιου ΑΜ:48988
μβ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστούλας Ιωάννης του Γεωργίου  ΑΜ:48990
μγ.    Πεζικού Μιχαλόπουλος Χρήστος του Σωτηρίου ΑΜ:48991
μδ.    Διαβιβάσεων Χολέβας Νικόλαος του Γεωργίου ΑΜ:48994
με.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιώτης Γεώργιος του Βασιλείου ΑΜ:48995
μστ.    Πυροβολικού Τυροπάνης Νικόλαος του Γεωργίου ΑΜ:48998
μζ.    Πεζικού Χατζής Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:49000
μη.    Πυροβολικού Καζάκης Στέργιος του Χρυσοστόμου ΑΜ:49001


Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μούντζιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

 

Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων
06/03/2021 0:02

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996
και της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 47/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1)    Τεχνικού Ουρουμίδη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48057
(2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Πολίτη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:48056
(3)    Υλικού Πολέμου Κρητσωτάκη Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:48653
(4)    Έρευνας Πληροφορικής Κουβέλη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:47337
(5)    Υγειονομικού Ιατρών Καφαντόγια Αλκιβιάδη του Βασιλείου ΑΜ:46586
(6)    Υγειονομικού Ιατρών Λιασκώνη Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:46588
(7)    Υγειονομικού Ιατρών Γκούβα Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:46589
(8)    Υγειονομικού Ιατρών Ψωμά Ευστρατίου του Φανουρίου ΑΜ:46590
(9)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσομπανίδου Φανής του Ιωάννη ΑΜ:46012
(10)    Οικονομικού Καδόγλου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:46647
(11)    Οικονομικού Ράτσικα Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:47059

β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Καλπάκου Διονυσίου του Θεοδώρου  ΑΜ:46074
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Βίλλια Κωνσταντίνου του Αποστόλου ΑΜ:46511
(3)    Υγειονομικού Ιατρών Κάρμα Παναγιώτη του Αναστασίου ΑΜ:46512
(4)    Υγειονομικού Ιατρών Λυγερού Μιχαήλ-Νικολάου του Πάνου ΑΜ:46514
(5)    Υγειονομικού Ιατρών Χρυσανθακόπουλου Παναγιώτη του Ανδρέα ΑΜ:46585

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1)    Τεχνικού Μαυράκη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:48037
(2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Ευαγγελινού Ανδρέα του Μιχαήλ ΑΜ:47467
(3)    Υλικού Πολέμου Χατζή Αναστασίου του Γεωργίου ΑΜ:48058
(4)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αυγουστίδου Μιχαέλας-Ελένης του Φωτίου ΑΜ:46001
(5)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Δελημάρκου Ουρανίας του Βασιλείου ΑΜ:46006
(6)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καλαφάτη Μαρίας του Αστερίου ΑΜ:46009

2.    Προάγονται σε Ταξίαρχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α.    Τεχνικού Ουρουμίδης Γεώργιος του Δημητρίου ΑΜ:48057
β.    Εφοδιασμού Μεταφορών Πολίτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΑΜ:48056
γ.    Υλικού Πολέμου Κρητσωτάκης Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:48653
δ.    Έρευνας Πληροφορικής Κουβέλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ:47337
ε.    Υγειονομικού Ιατρών Καφαντόγιας Αλκιβιάδης του Βασιλείου ΑΜ:46586
στ.    Υγειονομικού Ιατρών Λιασκώνης Κωνσταντίνος του Αθανασίου ΑΜ:46588
ζ.    Υγειονομικού Ιατρών Γκούβας Γεώργιος του Αθανασίου ΑΜ:46589
η.    Υγειονομικού Ιατρών Ψωμάς Ευστράτιος του Φανουρίου ΑΜ:46590
θ.    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσομπανίδου Φανή του Ιωάννη ΑΜ:46012
ι.    Οικονομικού Καδόγλου Αθανάσιος του Ιωάννη ΑΜ:46647
ια.    Οικονομικού Ράτσικας Γεώργιος του Αθανασίου ΑΜ:47059